In de herfst van 2006 wordt Eric Domb, de stichter van het vogelattractiepark Parc Paradisio, de nieuwe voorzitter van de Waalse werkgeversorganisatie UWE. Op 15 juni 2006 publiceerde Trends-Tendances een openhartig interview met hem. Domb beschuldigde het ABVV daarin van racketeering. Een 'fraaie' voorzet van een toekomstige sociale partner.
...

In de herfst van 2006 wordt Eric Domb, de stichter van het vogelattractiepark Parc Paradisio, de nieuwe voorzitter van de Waalse werkgeversorganisatie UWE. Op 15 juni 2006 publiceerde Trends-Tendances een openhartig interview met hem. Domb beschuldigde het ABVV daarin van racketeering. Een 'fraaie' voorzet van een toekomstige sociale partner. ERIC DOMB (PARC PARADISIO). "Ik kan me niet vinden in de uitdrukking sociale partners. De oorzaak daarvan ligt bij mijn ervaring met een regionale secretaris van het ABVV. In september 2005 is die heer - die van buiten het bedrijf kwam - een herwaardering van de koopkracht komen eisen voor het personeel van Paradisio. We hebben hem uitgelegd dat onze prioriteiten elders liggen. De verbetering van onze financiële toestand is nog van te recente datum. Op onze weigering dreigde dat individu - na nog wat verwikkelingen - met een stakingspost. De gevolgen daarvan zouden wel eens ernstiger kunnen zijn voor uw activiteit dan de vogelgriep, voegde hij eraan toe. Zoiets noem ik racketeering! De toegang tot Parc Paradisio blokkeren, is alsof men een restaurant zijn fornuis zou wegnemen. Ze zeggen: Je kunt niet delokaliseren, je zit dus niet in een machtspositie. Dok maar af!"Dezelfde vakbondsverantwoordelijke heeft ons ook schade toegebracht door het gerucht te verspreiden dat er bij ons een latent sociaal conflict is. Als alle vakbondsfunctionarissen in Wallonië zich op dezelfde wijze gedragen, is de wederopstanding van het gewest niet voor morgen. Ik voorspel trouwens het ergste als er, zoals sommigen eisen, een syndicale vertegenwoordiging opgelegd wordt aan kmo's vanaf twintig werknemers. Als we Wallonië nieuw leven willen inblazen, dan moeten we echte partners zijn. Ik doe dan ook een oproep aan het ABVV: ongetwijfeld zijn niet alle patroons heiligen, maar bij u hebt u grafdelvers van bedrijven. Neem uw verantwoordelijkheid op. Ga de machinaties na van degenen die met uw vlag zwaaien."DOMB. "Wallonië zal geen wederopstanding kennen als de syndicale organisaties zich niet herpakken. Het ABVV stelt zich tegenwoordig op als een commerciële onderneming die tracht haar inkomsten te maximaliseren door zijn aantal leden te verhogen. Om een nieuwe positieve spiraal op gang te brengen in ons gewest, is wederzijds vertrouwen nodig en de moed om voorrang te geven aan de belangen van de werknemers. De vakbonden moeten weerstaan aan de verleiding van demagogie. Als het de bedoeling blijft om meer macht te krijgen op ons lapje grond, laat staan om verdraaide informatie te verschaffen, dan verliezen we allemaal de strijd om de mondialisering. "Maar ik geef ook toe dat we het slachtoffer zijn van de passiviteit van een generatie bedrijfsleiders die te allen prijze voorrang wilden geven aan de sociale vrede, terwijl in sommige gevallen de economische toestand vastberadenheid vereiste. Het kerkhof van de Waalse bedrijven ligt vol van dergelijke directies, die zich bij de minste wrijving meteen verlaagd hebben."J-Y.H.