Sinds 1975 beschikt Takenaka ook over een Belgische afdeling. In dat jaar werd immers Takenaka Belgium SA boven de doopvont gehouden, een onderneming die voor 99 % in handen van het moederbedrijf zat en nog steeds zit. Managing Director Higuchi leidt momenteel de Belgische poot van het ontwerp- en ingenieursbedrijf, dat in ons land tot voor enkele jaren voornamelijk werkte voor Japanse bedrijven. Zo werden de voorbije twee decennia de gebouwen gerealiseerd van Hino Motors (Mechelen), Toyota (Zaventem en Evere) en Daikin (Oostende).
...

Sinds 1975 beschikt Takenaka ook over een Belgische afdeling. In dat jaar werd immers Takenaka Belgium SA boven de doopvont gehouden, een onderneming die voor 99 % in handen van het moederbedrijf zat en nog steeds zit. Managing Director Higuchi leidt momenteel de Belgische poot van het ontwerp- en ingenieursbedrijf, dat in ons land tot voor enkele jaren voornamelijk werkte voor Japanse bedrijven. Zo werden de voorbije twee decennia de gebouwen gerealiseerd van Hino Motors (Mechelen), Toyota (Zaventem en Evere) en Daikin (Oostende). De omzet en het personeelsbestand evolueren mee met de opdrachten die de groep krijgt. 1992 en 1993 waren absolute topjaren door het samenvallen van een aantal projecten, waarin vooral dat van Toyota doorwoog. De omzet liep toen op tot respectievelijk 1 en 1,5 miljard frank. Takenaka behoort daarmee tot de 4000 grootste ondernemingen in België in Trends Top 30.000. In dit werk bekleedt het bedrijf de 25ste plaats tussen de projectontwikkelaars. Momenteel stelt Takenaka Belgium SA 22 mensen tewerk, waaronder 8 ontwerpers en architecten, en 7 ingenieurs.Aan Chris Janssens, technical & marketing manager, de vraag of Takenaka Belgium ook zonder opdrachten van Japanse bedrijven zou kunnen overleven. JANSSENS.Zonder enige twijfel. Het belang voor Takenaka van de opdrachten van Japanse bedrijven in België mag niet overdreven worden. Jaren geleden hing Takenaka Belgium inderdaad uitsluitend af van het werk voor Japanse firma's. De voorbije jaren waren hun opdrachten nog goed voor de helft van ons orderboek. En volgend jaar zal de verhouding 80/20 zijn, dus 80 % van de opdrachten komt dan van niet-Japanse opdrachtgevers en nog slechts 20 % van Japanners. Voorbeelden van niet-Japanse opdrachtgevers ? Assi Domän (Turnhout), Friatec (Kontich) en Inducolor (Gilenghien). Voor deze internationale groepen voert Takenaka Belgium ook in andere landen opdrachten uit. Takenaka Belgium werkt voor Assi Domän in Tsjechië en voor Friatec in Nederland. Opdrachten die we kregen op basis van een perfecte samenwerking in België. Op welk omzetcijfer mikt Takenaka Belgium in 1996 ?JANSSENS.Op zowat 500 miljoen frank. Ons omzetcijfer schommelt natuurlijk fors. Enkele grote opdrachten drijven de cijfers soms artificieel hoog op. Ons doel is echter de komende jaren met de huidige ploeg steeds een omzet te halen die tussen 500 miljoen en één miljard frank ligt, en ons bedrijf stap voor stap uit te bouwen. Ik hecht veel belang aan het economisch principe dat stelt dat de maximale grootte van een project de grens van 15 % van de omzet niet mag overschrijden.U wil dat Takenaka stap voor stap groeit. Een eigenaardige verzuchting voor een bedrijf dat al meer dan 20 jaar actief is op de Belgische markt, niet ?JANSSENS.Niet echt. Takenaka is momenteel immers op weg een andere onderneming te worden dan voorheen. We evolueren van een bedrijf dat volledig door Japanners werd bestuurd naar een bedrijf met een lokaal, dus Belgisch, management. In Japan dringt de overtuiging geleidelijk door dat een vestiging buiten Japan door plaatselijke deskundigen moet worden geleid. Die overgang verloopt niet zonder slag of stoot. Het gaat immers om een kleine revolutie. Al hoeden we ons ervoor te resoluut met het verleden te breken. De Japanse zin voor een perfecte dienstverlening en voor uiterst accuraat en stipt werk blijven we hoog in het vaandel voeren. We proberen de voordelen van de Japanse en de Europese manier van werken te combineren.Kan u even concreet schetsen hoe Takenaka bij een bouwopdracht tewerk gaat ?JANSSENS.Via prospectie komen we bij potentiële klanten. Bedrijven die van plan zijn te bouwen, maar nog geen architect onder de arm hebben genomen. Die benaderen we met een ontwerpje en een kostenraming voor hun project. Reageren ze positief, dan werken onze mensen een totaalvoorstel uit. Dat vormt de basis voor een contract. Hierin verbindt Takenaka zich ertoe de werken uit te voeren binnen een bepaalde termijn en voor een bepaalde prijs. Bij ons geen sprake van extra werken buiten het bestek of van overschrijding van budget of tijdslimiet. Bij prijsoffertes blijken we vaak iets duurder dan traditionele bouwbedrijven, maar wij garanderen de klant wel dat hij met een bepaald bedrag rond zal komen. Geen onaangename verrassingen achteraf.U weet echter dat Takenaka zelf geen bouwvakkers in dienst heeft, maar wel de plannen uitwerkt en de werken coördineert. Takenaka gaat dus op zoek naar aannemers voor de verschillende onderdelen van het bouwproces. Onze groep werkt niet met een algemene aannemer, maar met verschillende gespecialiseerde onderaannemers. De project manager en de site manager volgen de werken op de voet. En ook na het beëindigen van de werken laten we de klant niet aan zijn lot over. Buiten het noodzakelijke onderhoud biedt Takenaka in feite een garantie die zolang loopt als de levensduur van het pand.