Liberalisering gasmarkt dichterbij
...

Liberalisering gasmarkt dichterbijHet valt op een bijna symbolisch ogenblik. Morgen, 11 april, wordt het huwelijk aangekondigd van Suez en Lyonnaise des Eaux. Op 7 april begonnen belangrijke gesprekken in Brussel over een gedurfde liberalisering van de gasmarkt. Distrigas en Gaz de France zijn niet happig met de nieuwste plannen van de Europese ontregelaars. De gewaarborgde omzet en dito winst van Distrigas, dochter van Tractebel, en morgen kleindochter van Suez des Eaux, worden daardoor getorpedeerd. Jean-Pierre Depaemelaere van Distrigas ziet de dammen rond zijn bedrijf bedreigd. De fusie van Suez en Lyonnaise des Eaux is de voorzijde van het verhaal, het doorkruisen van hun groeiende kartelmacht door Europa de achterzijde. De Nederlandse EU-voorzitter legt na drie maanden schaduwboksen een vergaande liberaliseringstekst voor aan de regeringsonderhandelaars. Op tien jaar zou de helft van de Europese gasmarkt geopend worden. Dit ritme ligt hoger dan in de ontwerprichtlijn die nu al zeven jaar door de EU-Commissie verdedigd wordt.Volgens het Nederlandse plan zouden vanaf 1 januari 1999 alle Europese stroomproducenten en verbruikers die jaarlijks meer dan 25 miljoen kubieke meter aardgas kopen keuzevrijheid krijgen. De EU-regeringen zouden moeten waarborgen dat bij de start 30 % van hun markt wordt geliberaliseerd, 40 % na vijf jaar en 50 % na tien jaar. Indien deze tekst wordt aanvaard, zal de vrijmaking van de gasmarkt sneller verlopen dan die van de elektriciteitsmarkt. Het Nederlandse voorstel valt in dovemansoren bij Distrigas en Gaz de France, in welwillende oren bij Gasunie, British Gas, de Duitse gasbedrijven en in het merendeel van de Scandinavische landen. De pro's hebben eigen winningsbronnen of interessante langetermijnarrangementen, de anti's vrezen bij de start van de vrije concurrentie onder de voet te worden gelopen. Zij leven van externe leveranciers. Een gevaarlijke luis in de pels voor het Nederlandse plan is de poging van de protectionistische EU-leden om hun gasproducenten en gasleveranciers contracten met een duurtijd tot dertig jaar te laten tekenen. JEAN-PIERRE DEPAEMELAERE (DISTRIGAS) Discussie over gedurfde liberalisering van Europese gasmarkt startte in de voorbije uren. Minder prettig nieuws voor de nieuwe Franco-Belgische megagroep Suez des Eaux.