In een reaktie op eerdere persberichten die het tegendeel beweerden, verklaarde de woordvoerder van Tractebel : "Zelfs als het een groot sukses wordt, zal de eventuele beursgang van Distrigas aan Tractebel geen frank kosten. "
...

In een reaktie op eerdere persberichten die het tegendeel beweerden, verklaarde de woordvoerder van Tractebel : "Zelfs als het een groot sukses wordt, zal de eventuele beursgang van Distrigas aan Tractebel geen frank kosten. "Bij de privatizering van Distrigas, in januari 1994, werd beslist dat Tractebel 16,7 % van de aandelen "onder voorlopig beheer" mocht houden met het oog op een latere beursgang. De oorspronkelijke prijs die Tractebel moest betalen voor de 8,3 % Distrigas-aandelen zou later verhoogd kunnen worden, mocht de (gekapitalizeerde) beurswaarde van het gasbedrijf hoger blijken dan de waardering bij de privatizering (14 miljard). Met andere woorden : een suksesvolle beursintroduktie zou Tractebel geld kosten, zodat De Standaard begin 1994 "een al dan niet spontane mislukking van de beursgang" voorspelde.En dat gebeurde. Na advies van de Bank Brussel Lambert (referentie-aandeelhouder : Groep Brussel Lambert, net als bij Tractebel), besliste de privatizeringskommissie begin 1995 de introduktie uit te stellen. BBL waardeerde de prijs van Distrigas op 10,5 tot 11 miljard. Een paar maanden later, in mei 1995, beweerde Tractebel-topman Philippe Bodson nochtans zelf dat Distrigas 15 miljard waard was.Trends berekende al dat de mislukte beursnotering voor Tractebel een bedrag had opgebracht van minimum 83 miljoen (8,3 % van het verschil tussen de gekapitalizeerde koopprijs, 14 miljard, en de 15 miljard van Bodson) tot een half miljard (8,3 % van het verschil tussen 14 miljard en 20 miljard, de waarde die andere analisten naar voren schuiven).Vandaag zou de regering overwegen om de Distrigas-aandelen zélf op de beurs te brengen. Volgens een denkpiste die haar weg vindt in de kranten, zou een suksesvolle beursgang een geloofwaardige hypotese de regering geld kunnen opbrengen (en Tractebel geld kosten)."Nonsens, " zo klinkt het op het Troonplein, hoofdzetel van Tractebel. "De uiterste datum voor een beursnotering, die een invloed zou hebben op de koopprijs voor de Distrigas-aandelen, is al lang verstreken. Meer bepaald op 31 maart jl. Als de regering nu beslist Distrigas op de beurs te brengen, heeft dit met andere woorden geen retroaktieve werking. "En wat als de regering een andere interpretatie geeft aan de prijsbepalingsvoorwaarden van de privatizering ? "Dan zal de rechtbank hierover een oordeel moeten vellen, " antwoordt men ietwat agressief op het hoofdkwartier van de energieholding.