De nieuwe ecotaksregeling blijft de gemoederen beroeren. Volgende maandag gaat het Verbond van Belgische Ondernemingen ( VBO) opnieuw frontaal in de aanval tegen het wetsontwerp. Naast de kritiek op de dubbele belasting haalt het bedrijfsleven nu de wil van de burger aan om zijn argumenten kracht bij te zetten. Een merkwaardige tactiek. De regering beoogt met de ecotaks juist een wijziging...

De nieuwe ecotaksregeling blijft de gemoederen beroeren. Volgende maandag gaat het Verbond van Belgische Ondernemingen ( VBO) opnieuw frontaal in de aanval tegen het wetsontwerp. Naast de kritiek op de dubbele belasting haalt het bedrijfsleven nu de wil van de burger aan om zijn argumenten kracht bij te zetten. Een merkwaardige tactiek. De regering beoogt met de ecotaks juist een wijziging in het gedrag van de consument. In opdracht van de federaties van de distributiesector ( Fedis) en de voedingsnijverheid ( Fevia) onderzocht René Patesson, professor psychosociologie aan de Université Libre de Bruxelles ( ULB), begin dit jaar de houding van de gezinnen tegenover drankverpakkingen. "Uit dit rapport blijkt dat de gemiddelde consument na de invoering van de ecotaks zijn gedrag niet zal veranderen," zegt Chris Moris, algemeen directeur van Fevia. "Er bestaat geen ideaal verpakkingsmateriaal voor alle omstandigheden. Zo geeft 41% de voorkeur aan eenmalige verpakkingen in kunststof. Ook herbruikbaar glas scoort goed (26%). Spontaan voelen de mensen weinig voor herbruikbare plastic flessen (6%). Dat wordt bevestigd door tal van wetenschappelijke studies, die in dit geval wijzen op het probleem van voedselveiligheid." Moris denkt bovendien dat de regeringsmaatregel grensoverschrijdend koopgedrag zal stimuleren. Nu al haalt 15% van de Belgische gezinnen zijn water en limonade in het buitenland. Hiervoor leggen zij gemiddeld 60 kilometer af. Dat bespaart hen zo'n 1000 frank per trip. Als gevolg van de nieuwe ecotaksregeling zal de schatkist nog meer inkomsten derven.Ten slotte schiet de regering volgens de voedingsfederatie met een kanon op een mug. Moris: "Jaarlijks produceert elk inwoner 470 kilo afval per jaar. De drankverpakking beslaat 30 kilo of 6% van het totaal. Hiervan wordt nu 90% gerecycleerd. Om het probleem van de restafval - amper 3 kilo - op te lossen, wil de overheid nu een extra heffing van 3,2 miljard frank invoeren. Zo wordt het systeem van het groene punt ( Fost Plus) op de helling gezet en staan we nog verder van huis, want de consument zal zijn gedrag toch niet aanpassen." Eric Pompen