Hij mag dan al jarenlang thuis zijn in de frisdrankenindustrie, als voorzitter van de sectorvereniging van de Belgische water- en frisdrankindustrie leert hij nog elke dag bij. Dirk Van de Walle, country director Spadel belux, is al een jaar de voorzitter van de VIWF.
...

Hij mag dan al jarenlang thuis zijn in de frisdrankenindustrie, als voorzitter van de sectorvereniging van de Belgische water- en frisdrankindustrie leert hij nog elke dag bij. Dirk Van de Walle, country director Spadel belux, is al een jaar de voorzitter van de VIWF. DIRK VAN DE WALLE. "Het eerste jaar is voorbijgevlogen, met een aantal belangrijke dossiers, zoals de gezondheidstaks en heel wat dossiers rond zwerfvuil of discussies over statiegeld. Maar de federatie kan een beroep doen op een professioneel team en omkadering, waardoor we het voorbije jaar de positieve dynamiek hebben voortgezet." VAN DE WALLE. "Een positief teken is de beslissing van de regering om de accijnzen op frisdranken niet te indexeren op 1 januari 2016. Dat is eigenlijk niet meer dan logisch. In de regeringsverklaring staat dat de indexering er pas komt na een vergelijking van de competitiviteit van onze bedrijven met die in de buurlanden. Vermits het Prijzenobservatorium telkens tot de conclusie kwam dat de inflatie op voedingsproducten in België hoger ligt dan in de buurlanden, en die inflatie zo goed als volledig terug te brengen is tot de prijsstijging veroorzaakt door de accijnsverhoging op frisdranken, was de beslissing om de accijnzen niet te indexeren de enige juiste. Maar onze sector betaalt nog altijd, en als enige, een gezondheidstaks onder de vorm van een verhoogde accijns op frisdranken. Bovendien worden niet enkel de frisdranken met suiker getroffen, maar ook de frisdranken die géén suiker bevatten en zelfs ook de gearomatiseerde waters, die suiker noch zoetstoffen bevatten. De fiscale druk op de sector blijft dus groot en het prijsverschil met de buurlanden blijft aanzienlijk." VAN DE WALLE. "Op 13 juni 2016 heeft de voedingsindustrie een overeenkomst gesloten met minister van Gezondheid Maggie De Block (Open Vld) om te werken aan een meer evenwichtige voeding. Onze sector speelt daarin een voortrekkersrol met een engagement het gemiddelde suikergehalte met 10 procent te verminderen tussen 2012 en 2020. "Eind november 2016 werd er ook een akkoord gesloten met Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) over het dranken- en tussendoortjesbeleid in scholen. Ook daar was de sector proactief. In lagere scholen zijn al geen frisdranken meer aanwezig, zonder dat daarvoor wettelijke maatregelen nodig waren. Voor de middelbare scholen is het doel dat suikerhoudende frisdranken tegen het schooljaar 2020-2021 volledig verdwenen zijn. "Maar we wachten op de globale aanpak van het obesitasprobleem die de overheid heeft aangekondigd. Een belasting die focust op één specifiek ingrediënt, suiker, en bovendien beperkt blijft tot één specifieke categorie, frisdranken, zal niets aan de situatie veranderen." VAN DE WALLE. "We blijven ervan overtuigd dat statiegeld niet de juiste oplossing is voor het probleem. Het grootste deel van het zwerfvuil bestaat uit andere zaken dan drankverpakkingen. Een aanpak die beperkt blijft tot die fractie zal dus ook maar een deel van het probleem oplossen." KC"Statiegeld is niet de juiste oplossing voor het probleem van zwerfafval"