Er zijn nog mensen die niet klagen over Vlaanderen. En die niet vinden dat hun kinderen Vlaanderen moeten verlaten. Dirk Lens bijvoorbeeld, de algemeen directeur van vtbKultuur. Na een jarenlange loopbaan in het buitenland (Spanje, Duitsland en Nederland) werkt hij sinds een jaar in België.
...

Er zijn nog mensen die niet klagen over Vlaanderen. En die niet vinden dat hun kinderen Vlaanderen moeten verlaten. Dirk Lens bijvoorbeeld, de algemeen directeur van vtbKultuur. Na een jarenlange loopbaan in het buitenland (Spanje, Duitsland en Nederland) werkt hij sinds een jaar in België. LENS. "Nee. Ik ben uiteraard enorm blij met die ervaring. En ik hoop ook dat mijn drie kinderen een internationale ervaring zullen hebben. Mijn zoon studeert in Parijs. En dat verrijkt duidelijk. Maar ik reisde enorm veel. Dat is minder exotisch dan het lijkt. Ik trok elke week één tot twee keer heen en weer naar klanten. Ik verloor veel tijd met die verplaatsingen. Het voorbije jaar nam ik nog enkel het vliegtuig voor mijn vakanties. En nee, ik klaag echt niet over Vlaanderen. In Duitsland, Nederland en Spanje is de prijs voor eenzelfde levenskwaliteit veel hoger dan in België." LENS. "Die aanpassingsperiode verliep relatief kort en gemakkelijk. Dat heeft me zeer sterk verrast. De twee activiteiten zijn niet zo heel verschillend. Je werkt uiteindelijk met mensen. Ik heb gezorgd voor een verdere professionalisering van de eigen vaste werknemers. Hun aantal steeg van elf naar twaalf. Einde 2011 zal hun aantal klimmen naar vijftien. Daarnaast heb je de 165 afdelingen van vtbKultuur en zijn duizend vrijwilligers. Die verdere professionalisering moet je heel voorzichtig naar die vrijwilligers vertalen. Zij willen niet gemanaged worden. Zij engageren zich, ze zijn enthousiast. Je moet die leefwereld begrijpen. Het gaat om culturele spreiding. Het educatieve aspect." LENS. "Absoluut. We moesten weliswaar sleutelen aan de merkbekendheid. We hebben nu een duidelijke communicatiestrategie. We onderhandelen nog met drie kandidaten voor een structurele samenwerking met een mediapartner. Roularta (uitgever van Trends, nvdr) is een van die drie. Maar de merknaam vtbKultuur zegt heel duidelijk waar we voor staan. En via VAB hebben we 300.000 leden. Wie lid is van de autodienstenverstrekker, wordt automatisch lid van vtbKultuur. Dat zorgt voor een derde van onze inkomsten, samen met de inkomsten uit onze activiteiten. Daarnaast hebben we nog eens telkens een derde inkomsten uit subsidies, en uit financiële inkomsten. Ons jaarbudget bedraagt daarmee 1,5 miljoen euro. In vijf jaar wil ik naar 2,5 miljoen euro gaan. LENS. "Nee. Mijn werkdruk is niet verminderd. Men doet vaak een beroep op mij 's avonds of in het weekend. Ik word uitgenodigd voor een woordje links of rechts. Maar het klopt wel dat ik nu elke avond thuis ben. In die zin is mijn leven rustiger geworden." LENS. "Het middeleeuwse schouwspel in de Landcommanderij van Alden Biesen. We kregen tienduizend bezoekers. Een hele dag was het gebouw omgevormd in een middeleeuwse omgeving. Met ridders, het kasteel, jonkvrouwen, steekspelen, zwaarden, toverdrankjes. We willen op die manier kinderen, ouders en grootouders in contact brengen met het culturele erfgoed. Dat doen we op 27 maart opnieuw. Dan organiseren we op Het Eilandje in Antwerpen onze Knipoogdag. We tonen een staalkaart van de activiteiten die we in Vlaanderen organiseren. W.R."Ik ben nu elke avond thuis"