Al anderhalf jaar trekt SP.A-fractielieder Dirk Van der Maelen als Dirk in Fiscaal Wonderland ten strijde tegen de fiscale fraude. Het siert de rode ridder kritisch te staan tegenover zijn eigen coalitiegenoten. Het is een publiek geheim dat de liberalen belastingontduiking niet als een groot, maatschappelijk probleem beschouwen. Sinds de vervanging van de energieke Alain Zenner (MR) - de stroper die boswachter werd - door Hervé Jamar (MR) - een brave soldaat Schweick - als bevoegde staatssecretaris, brandt de strijdlamp tegen de fiscale fraude op een...

Al anderhalf jaar trekt SP.A-fractielieder Dirk Van der Maelen als Dirk in Fiscaal Wonderland ten strijde tegen de fiscale fraude. Het siert de rode ridder kritisch te staan tegenover zijn eigen coalitiegenoten. Het is een publiek geheim dat de liberalen belastingontduiking niet als een groot, maatschappelijk probleem beschouwen. Sinds de vervanging van de energieke Alain Zenner (MR) - de stroper die boswachter werd - door Hervé Jamar (MR) - een brave soldaat Schweick - als bevoegde staatssecretaris, brandt de strijdlamp tegen de fiscale fraude op een laag pitje. Als luis in de pels trekt Van der Maelen, die heimelijk droomt om als tweede socialist na Hendrik de Man ooit minister van Financiën te worden, de zegebulletins van de regering in twijfel. Zo maakt Jamar zich sterk dit jaar nog 368 miljoen euro - 43 miljoen euro meer dan het streefcijfer van 2005 - aan belastingen van meerwaarden op aandelen te kunnen innen. In principe genieten die inkomsten een vrijstelling, behalve wanneer ze buiten het normale beheer vallen. De administratie taxeert nu stelselmatig de interne meerwaarden bij overdracht in natura. Vraag is echter of de rechtbanken haar hierin zullen volgen. De kans is dus groot dat de theoretische invorderingen veel hoger zullen uitvallen dan de reële opbrengsten - een klassieke truc van de overheid om haar begroting te doen kloppen. Van der Maelen hamert ook systematisch op een versnelde informatisering van de fiscus. Zelfs met een verhoging van het budget naar 125 miljoen euro op jaarbasis blijft het ministerie van Financiën met een structurele achterstand kampen. Per ambtenaar bedraagt de gemiddelde investering in informatietechnologie 6000 euro (amper 30 % van het bedrag dat de banksector per werknemer besteedt). Alle beloftes ten spijt, kunnen de belastinginspecteurs nog altijd niet de databanken van hun collega's (zoals de Kruispuntenbank Ondernemingen) raadplegen. Tien jaar na de aankondiging van een geautomatiseerde controle van de bedrijven op basis van een risicoanalyse en knipperlichten ( datamining) zit het project nog altijd in een proeffase. Bovendien blijkt het klassieke jagersinstinct van ervaren tollenaars in de praktijk meer op te leveren. Met zijn jongste voorstellen over de cijferberoepen vliegt Van der Maelen volledig uit de bocht (zie blz. 18). Net zoals in zijn gevecht tegen villavennootschappen, verwart de SP.A-fractieleider de wettelijke en gerechtvaardigde keuze van de minst belastbare weg met illegale constructies om de fiscus te ontduiken. Tegelijk vraagt hij malafide adviseurs op voorhand hun plannen aan de overheid bekend te maken. Alsof een potentiële bankovervaller het in zijn hoofd zal halen eerst goedkeuring aan de politie te vragen. Ten slotte verzwaren zijn maatregelen zo sterk de administratieve lasten van de overheid, dat de fiscus nog minder tijd zal overhouden om de echte fraudeurs op te sporen. Zo speelt de rode ridder de criminaliteit in de hand. Eric Pompen