Statbel nam de Belgische lonen van 2019 onder de loep en deelde daar vorige week de voornaamste bevindingen over. Het gemiddelde brutoloon van de Belg bedroeg 3758 euro per maand. Dat gemiddelde werd omhoog getrokken door...

Statbel nam de Belgische lonen van 2019 onder de loep en deelde daar vorige week de voornaamste bevindingen over. Het gemiddelde brutoloon van de Belg bedroeg 3758 euro per maand. Dat gemiddelde werd omhoog getrokken door een klein schare grootverdieners, want 59 procent verdiende minder dan het gemiddelde. Een tiende van de Belgen verdiende meer dan 5866 euro. Directeurs van grote ondernemingen verdienden het meest met 10.465 euro per maand, 178 procent meer dan het gemiddelde. Voorts zitten in de top van de loonschaal managers van allerlei pluimage. Koks, meubelmakers, slagers en bakkers verdienden het minst. Bij de best betalende sectoren zitten de petrochemie, de consultancy en de financiëledienstverlening. In de beveiliging, de bouw en de textiel is het dan weer armoe troef. Studeren loont volgens Statbel, want werknemers met een masterdiploma verdienden meer dan het dubbele van hun gelijken die enkel de middelbare school afmaakten. Oud zijn loont ook: 60-plussers verdienden meer dan het dubbele van twintigers. De loonkloof tussen vrouwen en mannen is er nog steeds, maar ze verkleint.