Zoals het Leuvense SmartMove en het Antwerpse MD-Co prediken, is de automobiel rijp om een communicatieplatform te worden. Dat biedt perspectieven voor allerlei dienstenaanbieders. Het Britse Sentry Technology Ltd, de moedermaatschappij van het Ukkelse Audiophone, is er een van. Sentry brengt een "CarCops" antidiefstalsysteem uit dat toelaat om gestolen auto's vanop afstand droog te leggen. "Bij een carjacking ...

Zoals het Leuvense SmartMove en het Antwerpse MD-Co prediken, is de automobiel rijp om een communicatieplatform te worden. Dat biedt perspectieven voor allerlei dienstenaanbieders. Het Britse Sentry Technology Ltd, de moedermaatschappij van het Ukkelse Audiophone, is er een van. Sentry brengt een "CarCops" antidiefstalsysteem uit dat toelaat om gestolen auto's vanop afstand droog te leggen. "Bij een carjacking geeft u gewoon uw sleutels af en laat u de overvaller met uw auto vertrekken. Daarna kan u telefonisch een signaal laten doorgeven om de benzinetoevoer te blokkeren," zegt directeur Marc Roelandts van Sentry. Daarvoor belt u een centrale server, die de blokkeringscode doorgeeft naar een service provider die het uitstuurt over heel Europa. Aan de auto is niet te zien dat hij op die manier is beveiligd. De "European"-versie van CarCops kost ongeveer 25.000 frank geïnstalleerd, maar het abonnement komt op amper 2000 frank per jaar. Hetzelfde systeem bestaat met gebruikmaking van GPS (lokalisatie via satelliet) en GSM, maar dat vergt de aansluiting bij een alarmcentrale - alleen die kan het voertuig dankzij GPS lokaliseren - en een GSM-abonnement van 750 frank per maand. Ook Belgacom Alert Services propageert dit type alarmsysteem. "GSM is duur," zegt Marc Roelandts. Onderhandelingen van Sentry met GSM-providers om de prijs te drukken "verlopen stroef," zegt hij. Marc Roelandts (41 j.), algemeen directeur en aandeelhouder van Sentry Technology Ltd, werkte tien jaar bij de Generale Bank, één jaar bij Chase Handelsbank en drieënhalf jaar bij Interleasing. Daarna kwam hij in de automatisering bij Altsys (mobiele verkoopterminals) en werd hij zelfstandig consultant voor Asea Brown Boveri (ABB). Sentry Technology Ltd (25 miljoen frank kapitaal) heeft een ambitieus groeiplan. Het wil nog dit jaar 5000 stuks van "The European" verkopen en naast de vestigingen in België, Groot-Brittannië en Nederland ook kantoren openen in Spanje en Frankrijk. Sentry werkt aan een vehicle control system voor de fleet-markt, waar Sentry, ABB en MD-Co in een groot project werken voor de Nederlandse Spoorwegen, aan beveiligingsoplossingen voor de transportsector (magnetische sloten bijvoorbeeld die vanop afstand kunnen worden opengemaakt) en aan een controlesysteem voor werfvoertuigen. "Denk aan Bobcats die per uur worden verhuurd," zegt Marc Roelandts. "Wij proberen innovatief te zijn in toepassingen," zegt hij.