Vrijdag 28 mei 1999 is een datum die Luc De Bruyckere niet gauw zal vergeten. Het Aurora-herstructureringsplan ( zie kader) begon vroeger dan verwacht vruchten af te werpen. "Net vóór de dioxinecrisis uitbrak, stevenden we af op een nettowinst voor 1999 van minstens 100 miljoen frank," zegt De Bruyckere. Maar toen rolde de crisis over de sector en meteen zakte de binnenlandse verkoop met 50% en de omzet in het buitenland met zelfs 75%. In juli herstelde de binnenlandse verkoop zich, om in augustus weer het normale peil te bereiken. In het buitenland herstelt de omzet zich langzamer, met grote verschillen van land tot land. "De verkoop in Duitsland is zwaar getroffen, maar in Ierland en Groot-Brittannië is de toestand genormaliseerd. Ons patécontract met de Britse warenhuisketen Tesco loopt prima."
...

Vrijdag 28 mei 1999 is een datum die Luc De Bruyckere niet gauw zal vergeten. Het Aurora-herstructureringsplan ( zie kader) begon vroeger dan verwacht vruchten af te werpen. "Net vóór de dioxinecrisis uitbrak, stevenden we af op een nettowinst voor 1999 van minstens 100 miljoen frank," zegt De Bruyckere. Maar toen rolde de crisis over de sector en meteen zakte de binnenlandse verkoop met 50% en de omzet in het buitenland met zelfs 75%. In juli herstelde de binnenlandse verkoop zich, om in augustus weer het normale peil te bereiken. In het buitenland herstelt de omzet zich langzamer, met grote verschillen van land tot land. "De verkoop in Duitsland is zwaar getroffen, maar in Ierland en Groot-Brittannië is de toestand genormaliseerd. Ons patécontract met de Britse warenhuisketen Tesco loopt prima." De weerslag op het halfjaarresultaat is drastisch. "Voor juni hebben we een schade berekend van 200 miljoen frank en de vooruitzichten op jaarbasis ramen we op 350 tot 400 miljoen. Indien we op 3 juni de productie niet hadden stilgelegd, zou de put ongetwijfeld een honderd miljoen frank dieper geweest zijn," zegt De Bruyckere.ERG VEEL VERWACHTDe Bruyckere niet van de aangekondigde schadeloosstelling van de regering voor de niet-landbouwbedrijven. "Totnogtoe heeft de Europese Unie slechts hulp voor directe schade als gevolg van de dioxinecrisis goedgekeurd. Met alle respect voor premier Guy Verhofstadt en regeringscommissaris Freddy Willockx, die uitstekend werk verrichten, denken we niet dat hierin veel verandering zal komen." Dat betekent dat Ter Beke in plaats van forse nettowinst een nettoverlies voor het eerste semester heeft geboekt van 117,5 miljoen frank ( zie tabel). Ook de netto cashflow is gevoelig teruggelopen, van 239,8 miljoen frank in het eerste semester van 1998 tot 132,6 miljoen frank dit jaar. De Bruyckere stipt aan dat deze terugslag moet worden opgevangen om de positieve effecten van de Aurora-herstructurering te vrijwaren. Een eerste gevolg is de sluiting van de productie-eenheid in Ruiselede, waar gevogeltecharcuterie gemaakt werd. "De productie en het voltallige personeel zullen tegen de lente van 2000 worden overgebracht naar Waarschoot. Dat betekent dat we onze blokpaté voortaan in Marche-en-Famenne zullen fabriceren. Ook commercieel verandert er heel wat. De binnendiensten worden gecentraliseerd, zodat de klantendiensten vanLyon en Breda naar Waarschoot worden gebracht. "We zorgen ervoor dat we een evenwaardige service kunnen blijven leveren. Daarom werven we key account managers aan, die de buitenlandse markten kunnen aanspreken. De kostenbesparing - enkele tientallen miljoenen frank - zal pas vanaf volgend jaar beginnen spelen." De coördinatie van de internationale activiteiten blijft in de handen van Dirk Ketele, directeur van Ter Beke International. Ter Beke België, dat onder Luc Declercq valt, zorgt voor de aankoop en toelevering van de grondstoffen aan de vier vestigingen en verkoopt de eindproducten aan de internationale tak. De Bruyckere kondigt aan dat Ter Beke de eigen middelen gevoelig wil verhogen. Maar hij wil nog niet veel vertellen. "De details moeten nog worden uitgewerkt met de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en de Beurscommissie." Een analyse van de huidige middelen toont aan dat het om ongeveer één miljard frank zal gaan. "Met deze nieuwe middelen willen we onze onafhankelijkheid vrijwaren, nieuwe operaties financieren en ervoor zorgen dat we nieuwe gelegenheden die zich ongetwijfeld zullen aanbieden, te baat kunnen nemen." Marc Hofman, directeur financiën, administratie en informatica, speelt hier een belangrijke rol. Het informaticanetwerk zal een deel van de investeringen opnemen. Hofman tekende ook voor financiële omkadering van de verkoop van de fabrieken in Ninove en Vivegnis. PrioriteitenDe Bruyckere somt de nieuwe commerciële prioriteiten op: "We zullen ons focussen op een beperkter assortiment producten en op minder maar grotere klanten. Dat houdt onder andere in dat kleinere klanten in een groter geheel geclusterd zullen worden, zonder afbreuk te doen aan klantenservice. In het buitenland willen we ons beleid van private labels voortzetten, omdat we denken dat we daarvoor genoeg ervaring hebben. In België zullen we de labels Pronto en l'Ardennaise behouden." De sluiting van Ruiselede zorgt ervoor dat Ter Beke nog vier productie-eenheden overhoudt. De fabrieken in Waarschoot en Veurne staan onder leiding van Siegfried De Cuyper, groepsdirecteur operations vleeswaren. De vestigingen in Marche-en-Famenne en Wanze vallen sinds 15 maart 1999 onder de verantwoordelijkheid van Wim De Cock, groepsdirecteur operations bereide gerechten. De Bruyckere hoopt met deze bijsturing van Aurora de rentabiliteit van net vóór de dioxinecrisis te hervinden om een Europese doorbraak te forceren. "Begin dit jaar hebben we bijvoorbeeld een grote Spaanse distributeur verworven, wat ons uitzicht geeft op een groot lasagnecontract. Onze fabrieken zijn nu in staat snel in te spelen op een stijgende productievraag. De uiterst moderne lasagnelijn in Wanze heeft een capaciteit van ruim vier ton lasagne per uur. We blijven investeren in de nieuwe, kleinere lijn, die ons toelaat op flexibele wijze in te spelen op bijkomende volumes. Voor de pizzaproductie hebben we een soortgelijke oplossing uitgewerkt." Ondanks de grote dioxinetegenslag denkt De Bruyckere optimistisch dat het resultaat van volgend jaar meer dan behoorlijk zal worden. "De dioxinecrisis was een eenmalige, zij het rampzalige gebeurtenis, die we dit boekjaar volledig moeten kunnen verwerken. De positieve effecten van het Aurora-plan en van de bijkomende investering die er dit jaar nog komt, moeten vanaf volgend jaar een duidelijk beter resultaat en grotere netto-winst opleveren," zegt hij. Indien er geen nieuwe dioxinecrisis komt...STIJN DE PRETER