35.000 pleziervaartuigen varen op de waterwegen van het Benelux Middengebied, of de provincies Antwerpen, Belgisch en Nederlands Limburg, en Noord-Brabant. Mechelen, met als voornaamste rivier de Dijle, heeft dat potentieel ontdekt en het wil met een hernieuwde jachthaven de boten lokken. "Vooral Nederland heeft een langere traditie van pleziervaartuigen. Het is de bedoeling dat zij naar hier komen," verwacht de Mechelse schepen vo...

35.000 pleziervaartuigen varen op de waterwegen van het Benelux Middengebied, of de provincies Antwerpen, Belgisch en Nederlands Limburg, en Noord-Brabant. Mechelen, met als voornaamste rivier de Dijle, heeft dat potentieel ontdekt en het wil met een hernieuwde jachthaven de boten lokken. "Vooral Nederland heeft een langere traditie van pleziervaartuigen. Het is de bedoeling dat zij naar hier komen," verwacht de Mechelse schepen voor stadsvernieuwing Patrick Backx ( CVP). "Maar daarvoor moeten we van de Dijle, vandaag een stinkende riool, opnieuw de moeder van de stad maken. Dat zal natuurlijk ook de leefbaarheid voor de Mechelaars verhogen." Het Keerdok, net buiten het stadscentrum, wordt de centrale plaats voor de pleziervaartuigen. Nutsvoorzieningen, en 28 aanmeersteigers, worden ten laatste voor 1999 voorzien. Het stadsbestuur betaalt 7,2 miljoen frank. Het Europese Interreg II-programma voor het Benelux Middengebied hoest de overige 1,5 miljoen frank op. De ombouw van het Keerdok brengt echter geenszins de industriële activiteiten van Becquet Beton en Pauwels Trafo in het gedrang. Becquet Beton vervoert bouwmaterialen via de Dijle, Pauwels Trafo transformatoren. De binnenschepen die beide bedrijven bedienen, blijven verzekerd van de nodige manoeuvreerruimte in het Keerdok. De herontdekking van de Dijle moet eveneens de historische binnenstad opkrikken. Pendelbootjes, naar het voorbeeld van Brugge, varen de toeristen door het historische hart van de stad. Tegelijk wordt een half miljard frank gepompt in de renovatie van de enkele hectaren tellende site van de leegstaande brouwerij van Lamotte aan de Grootbrug. Het immobiliënbedrijf GL Group uit Aalst investeert 300 miljoen frank in het project, het stadsbestuur en Mercurius, het subsidieprogramma van de Vlaamse regering om handelskernen in de steden te vernieuwen, brengen elk 100 miljoen in. De oude brouwerij wordt herschapen tot een multifunctioneel complex, met woningen, winkels, een cultuur- en congrescentrum, goed voor 700 zitjes. "Aan een congrescentrum is duidelijk behoefte in deze regio," stelt schepen Brackx. "Ook een deel van de oude gebouwen blijft bewaard. Maar we gaan er geen brouwerijmuseum van maken. Die zijn er al genoeg in het land. We denken eerder aan een meubel- en designmuseum. Een typische industriële activiteit uit Mechelen en omgeving."