Heeft u ook al het hoogst onaangename gevoel gehad dat de technologie sneller verandert dan uzelf? Dan heeft u de wet van de ontwrichting ondergaan. Deze wet stelt dat technologie exponentieel verbetert, terwijl dit bij sociale systemen slechts stapsgewijs gebeurt. "Naarmate de kloof tussen deze twee ontwikkelingen toeneemt, wordt ook de kans op discontinue, ontwrichtende of zelfs revolutionaire veranderingen groter," menen Larry Downes en Chunka Mui in het opmer...

Heeft u ook al het hoogst onaangename gevoel gehad dat de technologie sneller verandert dan uzelf? Dan heeft u de wet van de ontwrichting ondergaan. Deze wet stelt dat technologie exponentieel verbetert, terwijl dit bij sociale systemen slechts stapsgewijs gebeurt. "Naarmate de kloof tussen deze twee ontwikkelingen toeneemt, wordt ook de kans op discontinue, ontwrichtende of zelfs revolutionaire veranderingen groter," menen Larry Downes en Chunka Mui in het opmerkelijk snel vertaalde Killer App - Digitale strategieën voor een dominante marktpositie. Het boek bestrijkt een veel ruimer blikveld dan de bedrijfsgebonden titel doet vermoeden. Vooraleer ze de wenken om de bedrijfsstrategie op een nieuwe leest te schoeien, uiteenzetten, gaan de auteurs na hoe en waarom de technologische veranderingen de jongste tijd zo'n zware impact hebben op economie en maatschappij. Zo slagen ze erin de bedrijfsleiders die momenteel nog een het-zal-mijn-tijd-wel-duren-houding aannemen, op zijn minst even de wenkbrauwen te doen fronsen. De bedrijfsvoorbeelden wakkeren de overtuigingskracht nog aan. De auteurs maken deel uit van Diamond Exchange, een denktank van topmanagers en experts in technologie, strategie en onderwijs. Downes is consultant en hoogleraar Rechten (Northwestern University), Mui hoofdredacteur van het business magazine Context. De dominante rol van technologische veranderingen is niet nieuw. "Neem bijvoorbeeld de stoommachine die het westen van Amerika openlegde, maar daarmee het politieke evenwicht tussen het noorden en het zuiden aan het wankelen bracht, waardoor het reeds lang uitgestelde probleem van de slavernij tot een uitbarsting kwam. Zo veroorzaakt de digitale revolutie van nu aanzienlijke stress door de wisselwerking met systemen die langzamer werken." Het Web verscheurt onder meer de financiële dienstverlening en telecommunicatie. Ook de regeringen werden totaal overrompeld door het Net. Ze bleken niet voorbereid op elektronische handel. Inmiddels proberen ze de wetten aan te passen en te reguleren waar dat kan, maar de vraag luidt juist: waar kan dit nog? Ondertussen versnelt de technologie alweer. In zo'n turbulente omgeving komt het erop aan een killer app te ontwikkelen, een dodelijke vondst, een product dat de markt op de kop zet, de regels herschrijft en de concurrentie het nakijken geeft. De pc, het elektronisch overmaken van geld en het eerste tekstverwerkingsprogramma zijn frappante voorbeelden van killer applications. Larry Downes & Chunka Mui, Killer App - Digitale strategieën voor een dominante marktpositie. Contact, 240 blz., 1180 fr.LDD