Door een akkoord met de gemengde intercommunales krijgt MultiChoice toegang tot de Vlaamse mediamarkt van de 21ste eeuw. Digitale betaaltv is de inzet.
...

Door een akkoord met de gemengde intercommunales krijgt MultiChoice toegang tot de Vlaamse mediamarkt van de 21ste eeuw. Digitale betaaltv is de inzet.In '85 kwam de betaaltv-zender FilmNet als een outlaw op de Vlaamse kabel. De wetgeving bleek totaal onaangepast. Vier jaar later incasseerde de zender flinke klappen door de komst van VTM. Maar FilmNet herpakte zich. Vandaag, anno '96, sloot FilmNet een opmerkelijk akkoord met de gemengde kabelintercommunales en verwerft prompt een entreekaartje tot de Vlaamse mediamarkt van de 21ste eeuw. Op dit ogenblik telt FilmNet zo'n 175.000 abonnees op de Vlaamse kabel. Die marktpenetratie goed voor 14,5 % heeft ettelijke miljoenen gekost. In '93 overschreed de zender al zijn oorspronkelijk geraamd kostenbudget 400 miljoen frank met 1/4 door extra programmatie in kindertelevisie, sport, evenementen en The Movie Channel. De kijkers stegen. Maar óók het break-evenpunt ging de hoogte in. En met de opstart vorig jaar van SuperSport is die investeringsportefeuille nog eens aangedikt. UITGEKIEND.Precies om dit hoge investeringspeil in de Vlaamse betaaltv te rendabiliseren, richtte Nethold de Zwitsers/Zuid-Afrikaanse moederholding van FilmNet enkele jaren geleden MultiChoice op. In tegenstelling tot FilmNet, dat louter programma's aanmaakt, aankoopt en uitzendt, zorgt deze firma voor het beheer van de abonnees. Ze stelt hierbij haar knowhow ter beschikking van derden. Veel leverde die strategie tot nog toe niet op. MultiChoice oogt wel "boekhoudkundig" rendabel 42 miljoen frank bedrijfswinst op een omzet van 1,95 miljard in het boekjaar '94-'95 maar dankt die cijfers voornamelijk aan programmatie uit de eigen groep. Een uitgekiend akkoord met Intermixt de vereniging voor gemengde kabelintercommunales (met als privé-partner Electrabel) moet daar nu verandering in brengen. Vanaf deze zomer wil MultiChoice digitale tv-programma's op de kabel brengen. Het krijgt hiervoor 9 kanalen ter beschikking van de gemengde kabelmaatschappijen, waarvan 1/3 zal benut worden voor de bestaande analoge programmatie (FilmNet, SuperSport en Hallmark). De overige zes kanalen zullen, met behulp van digitale compressie, ruimte bieden aan minstens 48 bijkomende tv-programma's of gesofisticeerde diensten zoals near-video-on-demand. Op die manier hoopt MultiChoice de inkomsten en het aantal abonnees flink de hoogte in te drijven. Het contract met de kabelmaatschappijen geldt voor 10 jaar. Met elk van de 12 gemengde intercommunales zal het bedrijf een Vereniging in Deelneming oprichten. "Zij brengen de bandbreedte in. Wij de kosten en baten van onze cliënteel, het beheerssysteem voor de abonnees en de conditional access-technologie voor de bediening van de decoders," legt Jo Mariens, topman van MultiChoice uit. WREVEL.Door het akkoord krijgt de Nethold-groep een stevige voet tussen de deur in het Vlaamse kabellandschap. De gemengde intercommunales bedienen immers 69 % van de markt. Bij Interkabel, het overkoepelend platform van de zuivere intercommunales, zorgt dit voor de nodige wrevel. "We zijn niet erg gelukkig met die gang van zaken," zegt Alex Winters. "MultiChoice brengt in theorie wel zijn klantenbestand en knowhow in, maar in de praktijk komt het akkoord erop neer dat het bedrijf greep krijgt op het abonneebeheer van de gemengde intercommunales zélf." Intermixt ontkent dit. "De conditional access wordt gedeeld," zegt men daar. "Trouwens. We kunnen te allen tijde uit de overeenkomst stappen, mocht de samenwerking stroef verlopen." Dirk Saen van MultiChoice is genuanceerder : "Pas na vijf jaar kan het akkoord opnieuw worden geëvalueerd. Als de samenwerking dan om één of andere reden eindigt, blijven er wederzijdse rechten gelden. Wij kunnen in dat geval de 9 kanalen blijven afhuren, maar dan tegen een billijke en eerlijke vergoeding. En de intercommunales behouden hun toegang tot de conditional access, tegen marktprijzen." De vrees van Interkabel is niet onterecht. Door deze deal krijgt FilmNet een onmiskenbaar voordeel op andere betaaltv-zenders die een plaatsje op de Vlaamse markt ambiëren zoals Teleselect, een joint venture tussen KPN Multimedia, Philips en de Amerikaanse filmgroep Graff. Ook Telenet Vlaanderen kijkt onwennig naar MultiChoice. Vorige zomer bestelde de Nethold-groep bij diverse fabrikanten (waaronder Philips-Sagem, Ecostar, Panasonic en Pace) 1,1 miljoen digitale decoders. Hierbij stelt ze zich garant dat de apparaten binnen een beperkt aantal jaren hun weg naar de Europese en Zuid-Afrikaanse markt zullen vinden. In Vlaanderen mikt MultiChoice op 40.000 digitale kabelabonnees tegen december '97, dit is 23 % van de huidige (analoge) decodermarkt. De decoder wordt dus een cruciaal element in de marktaanpak van MultiChoice. Door die verkoop aan te zwengelen, hoopt ze als eerste marktaandeel te winnen in de veelbelovende sector van digitale tv-toepassingen. En eenmaal dat is bereikt, wordt de combinatie van gewone tv-programmatie met interactieve toepassingen zoals teletext, teleshopping of elektronisch bankieren de volgende, logische stap. De vraag is dan in hoeverre de nu al kwijnende multimediale ambities van Telenet niet verder in het niets zullen verzinken. PDPJO MARIENS (MULTICHOICE) Wrevel bij de zuivere kabelmaatschappijen.