ARNOUD RASKIN Oprichter vzw Mobile School en adviesbedrijf StreetwiZe

"De pure essentie van leiderschap zit in zelfleiderschap. Een goede leider is sterk verbonden met zijn essentie. Hij weet dat hij daar levenslang aan moet werken door zichzelf ter discussie te stellen. De werkelijkheid trekt ons weg van onze essentie en onze talenten. Soms laten we ons verleiden door meer prestige of een mooiere auto. Mensen die dicht bij hun essentie blijven, kunnen consequente keuzes maken en daar consequent naar handelen. De geloofwaardigheid die je zo krijgt, in combinatie met de expertise die je opdoet, geven je het potentieel ideeën te poneren, mensen te inspireren en ondernemend te zijn."
...