Het recente voorstel van Leo Neels (Loeff Claeys Verbeke) om grote bedrijven in de diamantsector het statuut van distributiecentrum te geven, ontsproot op het kantoor van zijn Antwerpse confrater Victor Dauginet. "Het is momenteel de enige haalbare kaart," aldus Dauginet, die toegeeft dat er ook met de idee van "fiscale amnestie" werd gespeeld. Maar dat voorstel bleek te gevoelig te liggen, zodat het niet werd weerhouden. Daugi...

Het recente voorstel van Leo Neels (Loeff Claeys Verbeke) om grote bedrijven in de diamantsector het statuut van distributiecentrum te geven, ontsproot op het kantoor van zijn Antwerpse confrater Victor Dauginet. "Het is momenteel de enige haalbare kaart," aldus Dauginet, die toegeeft dat er ook met de idee van "fiscale amnestie" werd gespeeld. Maar dat voorstel bleek te gevoelig te liggen, zodat het niet werd weerhouden. Dauginet: "Na de verkiezingen kan er eventueel over worden gepraat. In álle partijen zijn er mensen die de redelijkheid ervan inzien." De advocaat pleit voor een eenmalige aanslag voor zwart geld dat wordt gerepatrieerd. Hij wijst erop dat de witwaswet van 1995 bij gebrek aan een overgangsbepaling excessieve gevolgen heeft. Mensen die om één of andere reden, zoals bij een erfenis, met zwart geld worden geconfronteerd, kunnen dat niet zonder het gevaar van een strafrechtelijke vervolging naar België repatriëren. "Wie zich fiscaal en in akkoord met de administratie volledig in orde wil brengen, loopt theoretisch nog het risico dat het parket hierover valt," aldus Dauginet. Hetzelfde geldt voor sommige bedrijven, ook in de diamantsector. Nogal wat ondernemingen slepen historisch een fiscaal onrechtmatig verborgen vermogen mee. Heel wat diamantairs waren, gezien de tragische gebeurtenissen in de oorlogsperiode, niet geneigd al hun geld open en bloot in België te houden. Ze hadden een buitenlandse rekening "voor het geval dat". Deze rekeningen werden lang gebruikt als een discrete waarborg voor de zogenaamde back-to-back-leningen. "De situatie is onhoudbaar voor een sector die pleit voor transparantie," betoogt Dauginet. "Gun de diamantairs een tabula rasa en veel geld kan eindelijk rechtmatig naar België terugkeren." De tabula rasa komt overigens van twee kanten. Met de verkiezing van Edouard Denckens tot voorzitter van Hoge Raad voor Diamant én de opname van twee andere nieuwelingen in het vijfkoppige dagelijks bestuur gaf de sector afgelopen maandag te kennen dat verandering geen taboe is. De nieuwe voorzitter - afkomstig uit de diamantnijverheid - staat bekend als een dynamisch man. Hij was de drijvende kracht achter de recente flexibilisering van het statuut van de werknemers van zijn sector. "Een zeer delicaat proces," aldus een insider. Net zo delicaat als fiscale amnestie?