De begrotingsnota van premier Elio Di Rupo snijdt in de fiscale aftrekken van het bedrijfsleven. Maar de ondernemingen hebben zich al gewapend. De vennootschappen vervangen de notionele-intrestaftrek door reële rentes van externe leningen die wel nog in mindering van de belastbare basis mogen komen. De beperking van de verhouding tussen het eigen en het vreemd vermogen van één op vijf geldt alleen voor externe leningen. De intra-groepsfinancieringen worden met rust gelaten.
...

De begrotingsnota van premier Elio Di Rupo snijdt in de fiscale aftrekken van het bedrijfsleven. Maar de ondernemingen hebben zich al gewapend. De vennootschappen vervangen de notionele-intrestaftrek door reële rentes van externe leningen die wel nog in mindering van de belastbare basis mogen komen. De beperking van de verhouding tussen het eigen en het vreemd vermogen van één op vijf geldt alleen voor externe leningen. De intra-groepsfinancieringen worden met rust gelaten. "Toch lijdt ons land reputatieschade", zegt Christian Chéruy van het advocatenkantoor Loyens & Loeff België. "Bovendien heeft de regering geen fiscale visie. De overheid snijdt weer in de fiscale gunstregimes voor het bedrijfs-leven. Door elke keer de wetgeving aan te passen, wakkert ze de rechtsonzekerheid aan. Het vertrouwen is zoek, ook internationaal. Dat tast onze internationale concurrentiepositie aan." "Nochtans gaan de Belgische ondernemingen gebukt onder het hoogste nominale tarief in de vennootschapsbelasting van heel Europa. Zonder de aftrekmogelijkheden wil geen bedrijf hier nog investeren." De regering pakt ook de meerwaarden op aandelen aan die binnen het jaar verkocht worden. "Alleen speculatieve handel wordt geviseerd", zegt Yannick De Smet van Deloitte Fiduciaire. "Oorspronkelijk was het de bedoeling om elke overdracht te belasten. Maar je moet ondernemers een kans op een winstgevende verkoop van hun bedrijf geven. Anders neemt niemand nog initiatief." Di Rupo jaagt wel alle binnenlandse traders weg. "De ambitie om van Brussel een financieel centrum te maken, wordt nu definitief ten grave gedragen", zegt Chéruy. "Ondertussen voeren de andere lidstaten een ondernemingsvriendelijk beleid. Zo vindt een massale verhuizing van Belgische holdings naar Luxemburg plaats. Zij willen niet meer het slachtoffer worden van voortdurende wetswijzigingen. Als de beslissingscentra van de nationale bedrijv en zich niet meer in eigen land bevinden, zullen op termijn geen nieuwe investeringen meer volgen. Dat is de doodsteek voor de economische ontwikkeling." Daarnaast verplicht het begrotingsakkoord de bedrijfsleiders hun interne pensioenregelingen uit te besteden. "Al de aangelegde voorzieningen moeten binnen een overgangsperiode van drie jaar worden omgezet naar een externe maatschappij", zegt Mathieu Bouten van Deloitte Fiduciaire. "Deze bijdragen worden beperkt en aan een verminderde premietaks onderworpen." Vervolgens worden de managementvennootschappen onder vuur genomen. "Dividenduitkeringen zullen worden belast tegen 25 (21+4) procent", zegt Advocaat Jan Tuerlinckx. "Gecombineerd met de vennootschapsbelasting verhoogt de fiscale druk dus tot het niveau van de aanslagvoeten in de personen-belasting." Al die maatregelen passen in de strijd tegen de fiscale fraude en moeten 1,4 miljard euro opleveren. "Voortaan kan de fiscus de structuur van de belastingplichtige herkwalificeren, in de praktijk volgt de ambtenaar de meest belastbare weg. Dat druist in tegen de Europese rechten van de mens en leidt tot eindeloze discussies. Bovendien is de kans op willekeur groot", vreest Tuerlinckx. ERIC POMPEN"Zonder de aftrekmogelijkheden wil geen bedrijf nog investeren in België" Christian Chéruy, Loyens & Loeff