Volgende week
...

Volgende week Thomas Leysen, Trends-premier. Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.beBart Verhaeghe. "De economische kloof tussen de Europese landen en de VS bedraagt gemiddeld 30 % en blijft toenemen. Europa wordt dus elk jaar armer tegenover Amerika en dan zwijgen we nog over de vergelijking met Azië. Het is ernstig. De regeringen moeten hieraan een halt toeroepen en elke maatregel evalueren in het licht van de economische performantie van hun land. Hiervoor hebben zij de steun van de publieke opinie nodig. Mensen moeten zich bewust zijn van de verarming. Alleen dan zullen ze bereid zijn om structurele maatregelen te steunen."Verhaeghe. "Ik hoop dat de boodschap van Verwilghen ook SP.A-voorzitter Steve Stevaert en minister van Sociale Zaken Rudy Demotte ter ore komt. De sector die Stevaert 'de pillendraaiers' noemt, is met 27.000 directe jobs economisch zeer belangrijk. Want er gebeurt research op zo'n hoog niveau dat het België weer op de wereldkaart kan plaatsen. "De prijs van de geneesmiddelen ligt in België gemiddeld lager dan in de rest van Europa. Dat we minder generische geneesmiddelen gebruiken, komt onder andere omdat de apothekers daarop identiek dezelfde winst nemen als op het duurdere origineel. Nederland bespaarde 700 miljoen euro op geneesmiddelen, voornamelijk doordat apothekers de bonussen en kortingen inleverden die zij kregen van de fabrikanten en groothandels. "Ook met de witte woede geeft deze zwakke regering opnieuw een verkeerd signaal. Kom op straat, word boos en je krijgt wat je wilt. De gevangenis van Hasselt - een investering van 34 miljoen euro - is nog niet open of er wordt al gestaakt. In april willen de onderwijsvakbonden op straat komen. Nochtans is de kas van België niet gespekt. "De regering mist unieke kansen. Ze moet nu structurele maatregelen nemen, op een moment dat de spaarquote in België nog hoog is - vertaald: er is nog geld bij de burgers. Maar hoe langer we wachten, hoe armer België wordt, hoe minder marge er is voor besparingen. We moeten nu het moment aangrijpen om te privatiseren, om van onze gezondheidszorg een competitief product te maken, een exportproduct dat België weer op de kaart kan zetten."Verhaeghe. "Dergelijke uitspraken vind ik gevaarlijk demagogisch! De verheffing van bepaalde zaken tot een bijna onaantastbaar recht is tegenwoordig 'in'. Maar grondrechten zijn onderhevig aan inflatie: hoe meer grondrechten er zijn, hoe minder waard ze zullen zijn. Als wij een volledige gezondheidszorg voor iedereen willen garanderen, zullen structurele maatregelen nodig zijn. De paradox is echter dat degenen die de gezondheidszorg proberen te hervormen ervan beschuldigd worden dat ze ons sociale systeem willen vernielen. Terwijl het net degenen zijn die de hervormingen proberen tegen te houden die het systeem om zeep helpen."Verhaeghe. "Wij zouden op onze staat moeten kunnen rekenen. De overheid zou het geld moeten besteden aan projecten die ons op lange termijn ten goede komen, aan projecten die België productiever, slagkrachtiger, meer competitief maken en dus meer welvaart bieden. Feit is echter dat de staat het geld misbruikt om te sussen en soms gewoon verspilt. Welke welvaart wordt gecreëerd met dat enorme budget voor De Lijn om meer buslijnen aan te leggen in Limburg? Wanneer de staat zelf niet wil weten dat hij niet productief is, wordt hij onbetrouwbaar. En met zo'n overheid willen de ondernemers geen zakendoen. "L.H."De Belgische staat misbruikt ons geld om te sussen of verspilt het gewoon. Met zo'n overheid willen de ondernemers geen zakendoen."