Behalve Defensie leidt Steven Vandeput ook het departement Ambtenarenzaken. Begin juli raakte bekend dat de regering zes trajecten op de sporen zet om de federale overheid te moderniseren. De bedoeling van de regering-Michel is van de federale overheid een moderne en klantgerichte organisatie te maken. Dat moet gebeuren via onder meer een uniformisering van het federaal aankoopbeleid, de integratie van de federale overheidsorganisaties, een efficiënter beheer van het overhei...

Behalve Defensie leidt Steven Vandeput ook het departement Ambtenarenzaken. Begin juli raakte bekend dat de regering zes trajecten op de sporen zet om de federale overheid te moderniseren. De bedoeling van de regering-Michel is van de federale overheid een moderne en klantgerichte organisatie te maken. Dat moet gebeuren via onder meer een uniformisering van het federaal aankoopbeleid, de integratie van de federale overheidsorganisaties, een efficiënter beheer van het overheidsvastgoed en een betere inning van overheidsinkomsten. Wat dat laatste betreft, is het bijvoorbeeld de bedoeling de tax gap, het verschil tussen wat de overheid wil innen en wat ze daadwerkelijk binnenkrijgt, te verlagen. Die tax gap wordt in België op 15 tot 20 procent geschat. In de VS is dat 13-17 procent en in Zweden zelfs minder dan 10 procent. Steven Vandeput wil dat België beter aansluit bij de beter presterende landen. "Voor de hervorming van het overheidsapparaat gaat deze regering bewust niet voor een Copernicus bis", zegt Vandeput. "Dat was aan de bron een goed project, maar het ontstond extern aan het overheidsapparaat. Het is ook nooit in zijn geheel uitgevoerd, wat bij heel veel mensen voor frustratie heeft gezorgd. Deze regering kiest voor een kleiner overheidsapparaat en een betere klantgerichtheid." VANDEPUT. "Veranderingen met de vlag voorop aankondigen leidt tot heel wat weerstand. De hervorming gaat gepaard met een belangrijke afbouw van de budgettaire middelen, wat vooral tot uiting komt in personeel, dat klopt. In het verleden is het ambtenarenapparaat altijd lineair afgebouwd. Nu is het de bedoeling alles echt te monitoren. In september hebben we voor het eerst een monitoring doorgevoerd bij 99 overheidsorganisaties. Er worden inschattingen gemaakt voor de toekomst zoals de personeelsplanning. Met de vakbonden heb ik een open verstandhouding. Onze werkgroepen zijn samengesteld. In de tweede helft van 2016 moet de hervorming de eerste budgettaire resultaten opleveren." VANDEPUT. "We streven naar één horizontale, ondersteunende zuil. Er is de kanselarij, de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie, de FOD Beheerscontrole, FedICT en de Regie der Gebouwen. We kijken hoe we dat organisatorisch in één geheel kunnen duwen, de processen kunnen stroomlijnen en zo winsten kunnen maken. Het aantal federale overheidsdiensten zal op die manier worden gereduceerd."