VIJF VRAGEN
...

VIJF VRAGEN Overschot? François Narmon: "Jarenlang hadden we - aangename, moet ik zeggen - problemen door ons overschot aan werkingsmiddelen. Slechts een deel van die middelen konden we inzetten voor de lokale overheid. Het grote overschot ging naar de staat als belegging in staatsobligaties en OLO's. Met de ASLK waren wij de grootste penningmeesters van de staat. Een van de bedoelingen van de fusie met het Crédit local de France in 1996 was om ons overschot te recycleren in Frankrijk. We geraakten het minder gemakkelijk kwijt bij de zuinigere Belgische gemeenten. Bovendien veranderden de spaargewoonten: geld van kasbons en boekjes kan je zelf naar believen herbeleggen, geld van Sicav's niet. De kredietverlening aan bedrijven en aan particulieren stijgt al jaren, die aan openbare besturen is vlak. De verhouding tussen publieke leningen en privé-leningen is 60% tegen 40% en dat laatste percentage willen we minstens behouden wegens de hogere rentabiliteit op kredieten aan kmo's. Die op de kredieten aan de plaatselijke besturen ligt lager."... Raid? "Ik denk daar regelmatig aan. Wij zijn een ideale overnamekandidaat voor een Anglosaksische bank. Dexia is complementair voor velen en onze beurskoers loopt ten onrechte achter op die van andere banken. Het Gemeentekrediet heeft twee verdedigingsmechanismen: de Gemeentelijke Holding, die met zijn controlepercentage van 50% Dexia verankert in België, en de groepsstructuur met kruisparticipaties die het niet eenvoudig maakt om ons in te palmen." Privatiseren? "Ik maak me daar geen begoochelingen over, waarschijnlijk zal het controlepercentage van 50% van de Gemeentelijke Holding in Dexia België dalen. Om te expanderen heb je meer eigen middelen nodig en door het gemeentelijk co-aandeelhouderschap, waardoor de inzameling van nieuw geld op de beurs gehinderd wordt, is dat moeilijk. Crédit local zit voor 100% op de beurs, maar als ik via die weg geld zoek, komt het evenwicht tussen hen en ons in het gedrang. Voor de volledige verwerving van de BIL had Dexia 40 miljard frank nodig en dat is deels verkregen door een kapitaalverhoging. Zal dat ook vlot gaan bij een volgende vraag naar vers geld? In de Gemeentelijke Holding is er over dat onderwerp een ideologische discussie van hen die om historische redenen tegen een privatisering zijn en zij die meer marktwerking willen. De kloof is niet communautair." Marktaandeel? "Ik weet dat onze greep op de markt van de openbare besturen zal afnemen. Vandaag hebben we 85% en in de toekomst zal dat zakken tot 75%. Zo laag als Crédit local, 40%, zie ik het Gemeentekrediet nooit dalen." Opvolging? "Als men mijn advies vraagt over mijn opvolging, bepleit ik een kandidaat uit de groep van het Gemeentekrediet, dus niet noodzakelijk vanuit het Gemeentekrediet. Of ik in aanmerking zou komen om de eerste niet-politieke voorzitter te worden van de raad van bestuur? Dat is vandaag koffiedik kijken." Frans Crols