Volgende week maandag beslist het Antwerpse hof van beroep of Albert Pans in 1999 fraude pleegde bij de overnamepoging van voetbalclub FC Antwerp. De toen 28-jarige Pans wilde met zijn bedrijf Overend Gurney Co. 1871 ook een nieuw stadion bouwen. Hij zou Amerikaanse investeerders zo'n 3,6 miljoen dollar lichter hebben gemaakt.
...

Volgende week maandag beslist het Antwerpse hof van beroep of Albert Pans in 1999 fraude pleegde bij de overnamepoging van voetbalclub FC Antwerp. De toen 28-jarige Pans wilde met zijn bedrijf Overend Gurney Co. 1871 ook een nieuw stadion bouwen. Hij zou Amerikaanse investeerders zo'n 3,6 miljoen dollar lichter hebben gemaakt. Het gerecht startte destijds een proces wegens witwaspraktijken en fraude, en vorderde drie jaar effectief. Omdat een plaatsvervangend rechter (en ook advocaat) bij de zaak betrokken is, spreekt het Antwerpse hof van beroep zich hierover volgende week in eerste en laatste aanleg uit. Dit oude gerechtsdossier hield Pans niet tegen om zich in een ander avontuur te storten. Zoals Trends verleden jaar onthulde, werkte hij daarvoor samen met zus Katleen Pans en moeder Lydia Luytens. Die richtten op 10 december 2004 in Luxemburg de SA Overend, Gurney & Co 1871 (OGC) op, met Albert Pans als bestuurder. Dit is op een detail na de vennootschapsnaam waarmee hij de Antwerpse voetbalclub wou sponsoren. OGC, Katleen en haar moeder namen in 2006 stap voor stap de vastgoedportefeuille over van de Groep Coenen. Dat waren hoofdzakelijk studentenkoten. Ze brachten die vastgoedportefeuille over in de commanditaire vennootschappen City Gardens 1, City Gardens 2 ... tot City Gardens 20. City Gardens NV en Copabe vormden de overkoepelende bedrijven, die onder meer diensten leverden. Onder de naam OGC beheerde de organisatie 700 woongelegenheden in Leuven, Hasselt, Brussel, Antwerpen en Luik. Dexia financierde de aankoop van deze vastgoedportefeuille. De bank opende op 19 mei 2006 een kredietlijn van liefst 50 miljoen euro. "Het is duidelijk dat de bank om de tuin werd geleid door het verstrekken van onjuiste informatie en het verborgen houden van informatie door de cliënt en zijn raadgevers", aldus woordvoerster Moniek Delvou. "Laten we afwachten wat de rechtbank daarover zegt", antwoordt Walter Damen, advocaat van Albert Pans. "Er is geen geld verdwenen. Alle middelen dienden om het vastgoed aan te kopen. Dat gebeurde in samenspraak met de bank." Een betrokkene: "Dexia heeft zich laten rollen, omdat de echte prijs werd opgepompt via de schatting. Het vastgoed is in realiteit minstens een vijfde tot de helft minder waard." Dexia stemde toe om 80 % van de waarde van de panden te financieren. Niet de aankoopwaarde of de mogelijke verkoopswaarde van het pand gold als referentie om de hoogte van de hypotheek te bepalen, wel de verdisconteerde waarde van de huren. "Dat is ongebruikelijk, maar dat was nu eenmaal de opdracht van aanvrager, de heer Pans", aldus Marc Maricq, die het schattingsverslag schreef over deze panden. "Hij zei me wat de huurprijs was en op basis daarvan berekende ik de uitbatingswaarde. Deze werkwijze stond zo trouwens in het verslag. Met de bankier heb ik misschien eenmaal getelefoneerd, zoals ik al vertelde aan het gerecht. Ik kende OGC, noch Pans van vroeger, en wist niets van zijn mislukte investeringspoging in Antwerp." De schattingstechniek werd verdedigd door de toenmalige raadsman van Pans, Tom Laureys. Tot begin deze maand was die verbonden aan het kantoor Litem. "Hij was het enige contact met Pans", benadrukt gewezen medevennoot Michael Pijnenborg. "Hij zocht horizonten op buiten de advocatuur." Of dat gebeurde onder druk van het gerecht, zoals Trends vernam? "Geen commentaar." Dexiawoordvoerster Delvou bevestigt dat de kredietlijn van 50 miljoen voor de helft werd opgenomen. "We hebben nog geen idee hoeveel we eventueel zullen moeten afschrijven", zegt ze. "Voor alle duidelijkheid: het krediet werd toegekend door het bevoegde comité, nadat het dossier de geëigende weg volgde binnen de bank. We zullen alle juridische middelen uitputten om de bedragen terug te vorderen." De bank onderzoekt ook de rol van notaris Carlos De Baecker. De bank stortte de sommen voor de transacties immers op zijn derdenrekening, en die zouden zonder veel controle zijn doorgestort aan de familie Pans. De notaris stelt dat alles normaal verliep. De Baecker: "Ik ging strikt tewerk. Er werden alleen gelden aangewend die de bank ter beschikking stelde in het kader van een krediet. De kredieten en aankopen werden verricht door vennootschappen waarin geen mijnheer Pans optrad, noch als aandeelhouder, noch als zaakvoerder. Ik heb dus geen gelden overgemaakt aan hem of aan zijn medewerkers." Het Antwerpse gerecht heeft Pans inmiddels al enkele weken opnieuw achter de tralies gezet in het kader van een nieuw fraudeonderzoek. De zaak ging aan het rollen toen werknemers van OGC, die nog stamden uit de tijd voor de aankoop, in april 2007 een voorlopige bewindvoerder lieten aanstellen. De holding City Gardens en beheersmaatschappij Copabe gingen in juli 2007 failliet. In oktober volgden de City Garden CV's. Hiertegen werd beroep aangetekend. Hierover doet het Hof vandaag, 24 april, uitspraak. Interessant voor andere schuldeisers is het ontbreken van een hypotheek op het pand in eigendom bij acht van de 22 betrokken vennootschappen City Gardens CV (5, 9, 10, 17, 19 en 20), OGC 1876 en Immo3ML. Dit kan betekenen dat andere schuldeisers (naast Dexia) eventueel nog enige activa kunnen vinden in het failliete vastgoedimperium. Damen, advocaat van Pans: "Het is best mogelijk dat het vastgoed in portefeuille meer waard is dan 25 miljoen. En in dat geval is er niets aan de hand. En zelfs als het actief niet voldoende is om het passief te dekken, wil dat niet zeggen dat er onrechtmatigheden zijn gebeurd. Het gerechtelijk onderzoek is immers nog volop bezig." (T) Door Hans Brockmans