CASH. 2009 was over het algemeen een goed jaar voor de biotechnologiesector, ondanks de wat moeizame start. Hoe verklaart u die sterke prestatie?

RUDI VAN DEN EYNDE. De evolutie van de biotechnologiesector is zeker minder spectaculair dan de heropleving in andere sectoren. Maar daartegenover staat dat biotech minder dan de andere sectoren getroffen werd door de crisis van 2008. Het was dus logisch dat het herstel niet van hetzelfde kaliber zou zijn. Bovendien wordt de biotechsector beschouwd als een defensieve sector, die stabieler is dan de cyclische sectoren die in 2009 het mooie weer maakten doordat beleggers volop op het economische herstel inzetten.
...

RUDI VAN DEN EYNDE. De evolutie van de biotechnologiesector is zeker minder spectaculair dan de heropleving in andere sectoren. Maar daartegenover staat dat biotech minder dan de andere sectoren getroffen werd door de crisis van 2008. Het was dus logisch dat het herstel niet van hetzelfde kaliber zou zijn. Bovendien wordt de biotechsector beschouwd als een defensieve sector, die stabieler is dan de cyclische sectoren die in 2009 het mooie weer maakten doordat beleggers volop op het economische herstel inzetten. We hebben echter het geluk gehad dat er heel wat goed nieuws was voor de sector, met onder meer toenaderingen tussen bedrijven, die de biotechnologiesector hebben geholpen een hoge vlucht te nemen. Als ons fonds goed gepresteerd heeft in 2009 (red.: het fonds steeg in 2009 met 40 %), dan is dat onder meer te danken aan onze positionering, die van de goednieuwsstroom heeft kunnen profiteren. Zo hadden wij veel ingezet op het Amerikaanse bedrijf Human Genome Sciences, dat oplossingen ontwikkelt voor het verzorgen van de auto-immuunziekte Lupus. Wij hadden gelezen dat hun medicijn Benlysta tegen Lupus zeer goede resultaten had opgeleverd in ontwikkelingsfase II. Daarom verhoogden we onze blootstelling aan het aandeel en dat bleek een schot in de roos, want enkele maanden later waren de klinische resultaten van fase III ronduit schitterend. Het aandeel steeg van 3 dollar naar 31 dollar, wat uiteraard een mooie opsteker was voor het rendement van ons fonds. Sindsdien hebben wij een deel winst moeten nemen op het aandeel, aangezien het door zijn fantastische prestaties de maximumdrempel van 10 % in ons fonds overschreed. Een andere voltreffer in 2009 was het aandeel Alexion, dat in de Verenigde Staten noteert en dat Soliris verkoopt, een behandeling tegen paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie, een auto-immuunziekte die de rode bloedcellen in het bloed vernietigt. De verkoopprestaties van Soliris waren bijzonder goed, waardoor het aandeel in 2009 met 50 % steeg. Eveneens het vermelden waard is de overname van Medarex door Bristol Meyers met een premie van 100 %. Ook dat was bijzonder gunstig voor het rendement van het fonds. VAN DEN EYNDE. Eerst en vooral is het belangrijk dat u goed begrijpt hoe de biotechnologiesector in elkaar zit. Deze sector wordt maar in zeer beperkte mate beïnvloed door de wereldwijde economische evolutie. De evolutie van de sector is vooral afhankelijk van de klinische vooruitgang en de commerciële successen van de producten die op de markt worden gebracht. Ook toenaderingen tussen bedrijven zetten de beurskoersen in beweging. Het is een sector die veel geduld vergt. Gedurende maanden of zelfs jaren kan de sector verstoken blijven van goed nieuws. Maar zodra er positieve ontwikkelingen zijn, kan de stijging op de beurs enorm zijn. Als u wilt beleggen in deze markt, dan mag u uiteraard niet wachten op dat goede nieuws. U moet de klinische gegevens analyseren en op basis daarvan oordelen of er een reële kans op succes bestaat. Vervolgens moet u beleggen in het aandeel voor de markt overtuigd raakt van het potentieel van het bedrijf. In 2010 zal stockpicking (selectie van individuele aandelen) nog altijd belangrijk zijn. Wij vermoeden dat het jaar even rijk zal zijn aan goed nieuws als 2009. Begin dit jaar hebben we al kunnen profiteren van de overname van Millipore door MerckKgaa en van OSI Pharma door Astellas (Japan). De vooruitgang van Intermune (met een medicijn tegen longfibrose) en Amylin (diabetes) had in 2010 al een gunstig effect op ons rendement. VAN DEN EYNDE. De biotechsector is hoofdzakelijk een Amerikaanse sector. 95 % van ons fonds is belegd in Amerikaanse bedrijven. In de Verenigde Staten hebben innovatieve bedrijven zoals biotechs gemakkelijker toegang tot kapitaal. En de Amerikaanse bedrijven zijn pragmatischer dan de onze, wat ook helpt. Dat doet echter niets af aan de kwaliteit van de Europese wetenschappers. Het is vooral de kapitaalkwestie die een stuk gunstiger is in de Verenigde Staten. Dat neemt niet weg dat er ook op de Belgische markt een aantal kwaliteitsbedrijven actief is in deze sector. De Belgische biotechnologiesector is echter nog een beetje groen achter de oren. In onze portefeuille zit onder meer Movetis, dat in feite tot de farmasector behoort maar wel innovatieve oplossingen aanbiedt. Ook Ablynx is veelbelovend, maar bevindt zich nog in een zeer vroeg stadium van klinische ontwikkeling. OncoMethylome is een pionier in de sector van de moleculaire diagnostiek. Het is een goed bedrijf, maar de diagnostiekmarkt is momenteel zeer frustrerend. De overheid betaalt namelijk liever - soms dure - geneesmiddelen terug dan diagnostica. Moleculaire diagnostica zijn niet goedkoop en mensen vragen er zelden om als ze die uit eigen zak moeten betalen. Het product van OncoMethylome wordt dus niet in twijfel getrokken, maar de commercialisering wordt momenteel belemmerd door de ongunstige marktomstandigheden. (C) Dexia Equities L Biotechnology C (ISIN: LU0108459040) DOor Karine HuetGedurende maanden of zelfs jaren kan de biotechnologiesector verstoken blijven van goed nieuws. Maar zodra er positieve ontwikkelingen zijn, kan de stijging op de beurs enorm zijn.