Het rommelt in Oostenrijk, en met name in het mooie zuidelijke Karinthië (556.000 inwoners). Vorige week vroeg de deelstaat de federale overheid om hulp omdat hij zich niet meer kan financieren op de markten. Dat is een gevolg van de beslissing van het kredietbureau Moody's om de kredietwaardigheid van Karinthië te verlagen van A2 naar Baa3 -- net geen rommel.
...

Het rommelt in Oostenrijk, en met name in het mooie zuidelijke Karinthië (556.000 inwoners). Vorige week vroeg de deelstaat de federale overheid om hulp omdat hij zich niet meer kan financieren op de markten. Dat is een gevolg van de beslissing van het kredietbureau Moody's om de kredietwaardigheid van Karinthië te verlagen van A2 naar Baa3 -- net geen rommel. Tijdens de financiële crisis kwam Hypo Alpe Adria, een bank in handen van Karinthië, in de problemen. Als eigenaar stond de Oostenrijkse deelstaat borg voor de schulden. Met het oog op de redding werden de slechte activa in een bad bank ondergebracht, en de balans afgebouwd tot 18 miljard euro. Een doorlichting wees uit dat de activa 3,6 miljard euro minder waard zijn dan tot hiertoe werd aangenomen. Daarop beslisten de Oostenrijkse toezichthouders om de bad bank Heta Asset Resolution AG op te doeken. Ze kondigden een tijdelijk moratorium af, wat betekent dat Heta tot juni 2016 geen schulden meer afbetaalt, kapitaal noch intresten. Op die manier willen de Oostenrijkers de schuldeisers mee in het bad trekken en een deel van de verliezen op hen afwentelen ('bail-in'), door de obligaties met een belangrijke korting op de nominale waarde opnieuw in te kopen. Moody's reageerde meteen met een forse ratingverlaging voor Karinthië. Het wijst erop dat Karinthië borg staat voor 10,2 miljard euro schulden van Heta, goed voor vijf keer de inkomsten van de deelstaat in 2014. Moody's waarschuwde dat schuldeisers en obligatiehouders zich niet zullen neerleggen bij de bail-in en juridische stappen zullen zetten tegen Karinthië. Ze zouden daarbij de overheidsgarantie verleend door de Oostenrijkse deelstaat kunnen aanspreken. Het verhaal dreigt als een molensteen rond de nek van Dexia te komen. Via haar Duitse dochter Dexia Kommunalbank Deutschland heeft de Belgische restbank een blootstelling van 395 miljoen euro aan Heta Asset Resolution AG. Dexia meldde dat het een provisie zal aanleggen ten laste van het eerste kwartaal. Het bedrag van de voorziening is nog niet bekend. In het persbericht van twee weken geleden maakt Dexia zich nog sterk dat de leningen gewaarborgd zijn door Karinthië. Maar als de deelstaat zelf over te weinig financiële middelen beschikt, wat het geval lijkt, moet Dexia al hopen dat de Oostenrijkse federale overheid bijspringt. Dit jaar komen er voor bijna 3 miljard euro obligaties van Heta op vervaldag, en volgend jaar voor bijna 2 miljard euro. Op het eerste gezicht lijken de schuldeisers in een zwakke positie te staan. Over de voorwaarden van de bail-in kan niet onderhandeld worden. De Oostenrijkse toezichthouders zeggen dat ze het tekort bij Heta zullen becijferen en daarna de kosten verdelen over aandeelhouders en de verschillende types van schuldeisers en obligatiehouders. Op de financiële markten houdt men er rekening mee dat de Oostenrijkers de obligaties zullen terugkopen met een discount ('haircut') van 40 tot 50 procent. Voor Dexia zou dat neerkomen op een verlies van 160 tot 200 miljoen euro. Maar de kans is klein dat investeerders zich daar zomaar bij neerleggen. Vooral Duitse banken hebben papier van Heta in portefeuille. Zij maken zich naar verluidt op voor een juridisch gevecht om zo veel mogelijk geld te recupereren. Het resolutiekader laat sinds 1 januari nationale autoriteiten toe slechte banken op te doeken, en daarbij de schuldeisers mee de rekening te laten betalen. In veel landen zijn de problemen van de banken de voorbije jaren aangepakt door de slechte activa te isoleren. Als we nu in het stadium komen dat deze vehikels ontbonden of afgewikkeld worden, dreigen schuldeisers en obligatiehouders nog flink te moeten bijdragen aan de kosten. PATRICK CLAERHOUT