Het door Destra Data te verwerken afval wordt vervoerd in verzegelde containers en onder politiebegeleiding.
...

Het door Destra Data te verwerken afval wordt vervoerd in verzegelde containers en onder politiebegeleiding.Bepaalde afvalprodukten kan men maar moeilijk in een vuilniszak stoppen en op straat zetten. Niet alleen omdat het aantal benodigde zakken te groot zou worden, maar vooral omdat het risico dat iemand ermee aan de haal gaat te groot wordt. De NV Destra Data is dan ook genoodzaakt volledige diskretie te garanderen als een bank of een ander bedrijf besluit een hoeveelheid waardepapieren te laten vernietigen. Het kostbare goedje wordt in mobiele manden geladen en in een door de klant zelf verzegelde container onder politiebegeleiding naar het vernietigingsbedrijf in Lokeren gebracht. William van Assche, zaakvoerder van Destra Data, mag bij aankomst pas na telefonisch kontakt opdracht geven om tot vernietiging over te gaan. "Overal hangen monitoren, zodat men er zich persoonlijk van kan vergewissen dat ook het laatste snippertje de vergaarbak indwarrelt, " vertelt Van Assche. Hij leefde ruim twintig jaar tussen het oud papier toen hij in 1987 oud-papierhandel Van Assche-De Pauw begon. "Maar op twee jaar tijd gingen de prijzen in vrije val, zodat ik mijn kans waagde op de markt van de papiervernietiging. Ik investeerde 80 miljoen frank in een magazijn en een Lindemann-vernietiger, een Duitse machine die voorzien is van hamers die het papier tot moes malen, waarna het in balen wordt samengeperst. "De Generale Bank, Bacob, het Gemeentekrediet en Cera zijn zowat de grootste van de 250 klanten die de 500 ton papier leveren die maandelijks door Destra Data wordt verwerkt. De prijs die de klant betaalt, hangt sterk af van het soort papier en de manier waarop het is verpakt. "Voor de vernietiging van waardepapieren die nog in mappen zitten, moet al snel 5 frank per kilo worden neergeteld. Voor listing-papier kan daarentegen vaak een goede prijs verkregen worden. "Hoewel de Europese papierfabrikanten erg weinig bestellingen binnenkrijgen en vaak alleen op hun voorraad draaien, verkopen de NV Destra Data en de bvba Van Assche-De Pauw hen samen jaarlijks ruim 24.000 ton papierafval. Het vernietigde papier vertegenwoordigt een vierde van dit gewicht, maar omdat het van een hogere kwaliteit is, zorgt de NV voor meer dan een kwart van de jaarlijkse omzet van 100 miljoen frank. Begin 1995 werd een tweede vernietigingsinstallatie aangekocht. De twee bedrijven van William Van Assche, waar samen vijftien mensen werken, gingen op 30 juli 1995 voor 50 % samen met de van Gansewinkel-groep, die gespecializeerd is in het vervoer van afvalstoffen.WILLIAM VAN ASSCHE (DESTRA DATA) De markt van de papiervernietiging is stabieler dan die van het oud papier.