REËLE ECONOMISCHE GROEI is gelijk aan de som van de groei van de werkende bevolking en productiviteitswinsten. De vergrijzingsgolf remt de eerste factor. De productiviteitswinsten zouden in de bres moeten springen. Maar die zitten in een lange neerwaartse trend, alle enthousiasme over nieuwe technologieën ten spijt. De voorbije twee jaar lijkt het tij wat te keren, maar dat is wellicht eerder cyclisch dan structureel. Beide krachten samen tekenen voor bleke economische vooruitzichten en houden de rentes laag.
...