We hebben beide distributeurs vergeleken op acht punten: de regio's waar ze actief zijn, de resultaten, de vooruitzichten, het management, de financiële situatie, de waardering, het dividend-rendement en het stijgingspotentieel.
...

We hebben beide distributeurs vergeleken op acht punten: de regio's waar ze actief zijn, de resultaten, de vooruitzichten, het management, de financiële situatie, de waardering, het dividend-rendement en het stijgingspotentieel. Colruyt publiceert geen omzetverdeling per regio, maar we kunnen ervan uitgaan dat België het gros van de omzet vertegenwoordigt en dat Frankrijk de rest voor zijn rekening neemt. Dat maakt de groep extreem afhankelijk van de evolutie van de Belgische markt. Dat brengt heel wat risico's met zich, bijvoorbeeld als de conjunctuur verzwakt of de concurrentie plotseling heviger wordt. Delhaize daarentegen realiseert slechts iets meer dan een vijfde van zijn omzet in België. Het is voornamelijk actief in de Verenigde Staten, een grote en zeer diverse markt. Bovendien is de conjunctuurevolutie in de Verenigde Staten -- met een economische groei van meer dan 2 procent -- op dit moment veel gunstiger dan in België, dat deze zomer nog in recessie was. DELHAIZE 1 - 0 COLRUYT Sinds 2010 heeft Colruyt niet langer het profiel van een groeiaandeel. Tussen de boekjaren 2010 en 2013 (afgesloten eind maart) steeg de winst per aandeel slechts met 8 procent, terwijl de groep in de jaren daarvoor een gemiddelde winstgroei van 10 procent per jaar realiseerde. Delhaize doet het nog veel slechter. Het zag zijn winst de afgelopen twee jaar terugvallen met 4,2 procent, zelfs zonder rekening te houden met de forse herstructureringskosten in 2012. De groep zag haar operationele marge (operationele winst in vergelijking tot de omzet) kelderen van 4,9 naar 3,5 procent, terwijl lageprijzenkampioen Colruyt de daling kon beperken van 7 tot 6,2 procent. DELHAIZE 1 - 1 COLRUYT Begin 2012 startte Delhaize een grote reorganisatie, na jaren van moeilijkheden als gevolg van zijn positionering en aanwezigheid in de Verenigde Staten. Het heeft zijn niet-rendabele winkels verkocht en de discountketen Red Market ontwikkeld in België. Zo wil het zich positioneren in het lageprijzensegment. De verkoop van winkels zal weliswaar de omzet doen dalen (analisten verwachten -5 %), maar tegelijk steeg de operationele marge in het eerste halfjaar al van 3,5 tot 3,8 procent. Voor de rest van het jaar rekenen de analisten op een stijging van de winst per aandeel met 31 procent tot 4,31 euro. De vooruitzichten van Colruyt zijn minder spectaculair: analisten verwachten een stijging van de winst per aandeel met 6,7 procent voor het boekjaar 2014 (tot eind maart 2014). Om dat te verwezenlijken, moet Colruyt wel zijn eigen vooruitzichten overtreffen. De distributeur uit Halle sprak tijdens zijn algemene vergadering van 25 september over een stabiel resultaat voor het huidige boekjaar. DELHAIZE 2 - 1 COLRUYT De recente terugval van Delhaize op de beurs is ongetwijfeld een gevolg van de grote veranderingen in het management. Na het vertrek van Pierre-Olivier Beckers, die vijftien jaar aan het roer stond, benoemde de groep Frans Muller tot CEO. Dat was een verrassing voor de markten, en een teleurstelling voor de interne kandidaten. De toplui voor Delhaize Europa en Amerika hebben al ontslag genomen, mogelijk volgt de financieel directeur hun voorbeeld. Het hele topmanagement wordt dus door elkaar geschud. Dat is een groot risico in een moeilijke context, ook al zijn de grote lijnen van de herstructurering al uitgetekend. Colruyt daarentegen blijft een toonbeeld van stabiliteit, met dank aan zijn familiale aandeelhouders die bijna de helft van het kapitaal controleren. DELHAIZE 2 - 2 COLRUYT Eind juni had Delhaize een nettoschuld van 1,9 miljard euro, een perfect beheersbaar bedrag voor de groep die dit jaar een operationele cashflow van 1,4 miljard moet kunnen behalen. Daarmee komt de ratio nettoschuld/ebitda van Delhaize ruim onder de 2, wat het aandeel interessant maakt. Colruyt doet het nog beter. De groep heeft nauwelijks schulden en beschikte eind maart over een kaspositie van meer dan een half miljard euro. DELHAIZE 2 - 3 COLRUYT Op basis van de verwachte winst voor dit boekjaar noteert Delhaize tegen 10,5 keer de winst. Voor Colruyt is dat tegen 16,9 keer de winst. Delhaize is ook minder duur op basis van andere ratio's, zoals de boekwaarde (Delhaize heeft een zeer aantrekkelijke ratio van 0,9) of de kasstromen. DELHAIZE 3 - 3 COLRUYT Delhaize verlaagt zijn dividend van 1,76 tot 1,40 euro bruto voor het jaar 2012 (bedrag uitgekeerd in het voorjaar van 2013), om zijn aandeelhouders te laten deelnemen aan het herstructureringsplan. Op basis van de huidige koers stemt dat overeen met een nettorendement van 2,3 procent. Dat is aanzienlijk hoger dan het rendement van 1,8 procent dat Colruyt biedt, maar die groep heeft haar aandeelhouders dan weer niet op dieet gezet. DELHAIZE 4 - 3 COLRUYT Met 12 koopadviezen op 31, tegenover slechts 1 op 26, zijn de analisten duidelijk optimistischer over Delhaize dan over Colruyt. Dat vertaalt zich in een stijgingspotentieel van 12,4 procent op basis van een gemiddelde koers van 50,92 euro voor Delhaize. Het Colruyt-aandeel zal volgens de analistenconsensus tussen dit en twaalf maanden dalen met 5,2 procent tot 38,75 euro. DELHAIZE 5 - 3 COLRUYTEINDSCORE: DELHAIZE 5 - 3 COLRUYTCÉDRIC BOITTE