Afgelopen weekend hebben we nog eens kunnen genieten van zomerse temperaturen. Hopelijk is de zon ook de volgende maanden van de partij, al zullen we dan wellicht ook de alarmberichten over te hoge ozonconcentraties erbij moeten nemen. Als het echter van Olivier Deleuze(Ecolo), staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, afhangt, moeten die alarmberichten in de toekomst eerder uitzondering dan regel worden.
...

Afgelopen weekend hebben we nog eens kunnen genieten van zomerse temperaturen. Hopelijk is de zon ook de volgende maanden van de partij, al zullen we dan wellicht ook de alarmberichten over te hoge ozonconcentraties erbij moeten nemen. Als het echter van Olivier Deleuze(Ecolo), staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, afhangt, moeten die alarmberichten in de toekomst eerder uitzondering dan regel worden. OLIVIER DELEUZE (STAATSSECRETARIS VOOR DUURZAME ONTWIKKELING). "Tot nu toe keurde de regering drie besluiten goed. Ten eerste krijgen de kopers van een auto met een LPG-installatie een premie van 25.000 frank. Ten tweede worden de accijnzen op brandstoffen met een laag zwavelgehalte met respectievelijk 65 centiem per liter verlaagd. Deze maatregel wordt van kracht op 1 juli (voor benzine) en op 1 oktober (voor diesel), op voorwaarde dat de Europese Commissie geen bezwaren uit. Ten slotte daalt de inschrijvingstaks voor nieuwe wagens die aan de strenge euro 4-normen beantwoorden. De verminderingen bedragen respectievelijk 25.000 frank (diesel), 13.000 frank (benzine) en 12.000 frank (gas)." TRENDS. Wanneer zal ons land het Kyoto Protocol ter bestrijding van het broeikaseffect ratificeren?DELEUZE. "Technisch gezien kan België dat niet alleen doen. De Europese Unie heeft beslist om het verdrag gezamenlijk te ratificeren vóór de VN-milieuconferentie die in september 2002 in Johannesburg plaatsvindt. Doelstelling is dat de emissiewaarden in Europa met 8% dalen tegenover 1990, en dat die reducties over de verschillende lidstaten worden verdeeld." Eind vorig jaar stelde u een CO2-taks voor. Hoe ver staat het daarmee?DELEUZE. "Op 1 juli wordt België voorzitter van de Europese Unie. Tegen die datum moeten we over een Nationaal Klimaatplan ter bestrijding van het broeikaseffect beschikken. Anders maken we ons ronduit belachelijk, zeker nu Europa moord en brand schreeuwt tegen de Amerikaanse president George Bush, die zich uit het Kyoto Protocol wil terugtrekken. "Over de introductie van een energiebelasting ben ik optimistisch. Het eerste klimaatplan uit 1994 leert dat we zonder CO2-taks onze doelstelling niet kunnen halen. Wel is het ondenkbaar dat wij als enige land in Europa zo'n maatregel kunnen doorvoeren. Daarom voorzie ik een gemeenschappelijk initiatief met de belangrijkste buurlanden. Nog deze maand zal het kernkabinet zich over dat probleem buigen."Eric Pompen