In de rand van zijn bezoek aan de Verenigde Staten brak premier Jean-Luc Dehaene een lans voor een striktere kontrole van de internationale kapitaalmarkten en de versterking van het Internationaal Muntfonds. "Er zweeft een massa computergestuurd kapitaal op de wereldbeurzen rond, " vertelde hij op de terugvlucht. "Niemand heeft daar vat op. Door zich op bepaalde markten te koncentreren, kunnen internationale kapitaalgroepen een land destabilizeren, wat een domino-effekt creëert voor and...

In de rand van zijn bezoek aan de Verenigde Staten brak premier Jean-Luc Dehaene een lans voor een striktere kontrole van de internationale kapitaalmarkten en de versterking van het Internationaal Muntfonds. "Er zweeft een massa computergestuurd kapitaal op de wereldbeurzen rond, " vertelde hij op de terugvlucht. "Niemand heeft daar vat op. Door zich op bepaalde markten te koncentreren, kunnen internationale kapitaalgroepen een land destabilizeren, wat een domino-effekt creëert voor andere ekonomieën. De recente krisis in Mexico, net als de opdoffer die de Belgische frank moest verwerken in augustus '92, toont aan dat de internationale gemeenschap naar wapens moet zoeken om dit casinokapitalisme te bestrijden. "Meer bepaald denkt Dehaene aan een soort "noodfonds" voor het IMF, dat de krisis in Mexico temperde met een miljardenlening. De premier kaartte dit idee aan bij IMF-topman Michel Camdessus die dit (uiteraard ?) wel zag zitten.Dehaene : "Het IMF zou over trekkingsrechten moeten beschikken om tussen te komen als er zware financiële problemen zijn op de kapitaalmarkten. Meer macht voor het IMF betekent echter minder macht voor grote indutrielanden. Vooral de Verenigde Staten hebben het hier moeilijk mee. Ondanks het wegvallen van het Bretton Woods-systeem (dat de dollar aan de prijs van het goud koppelde), speelt de Amerikaanse munt immers nog steeds een centrale rol in de wereldekonomie. "De komende maanden staat de versterking van het IMF op de agenda van het "interimkomitee" (voorzitter : minister van Financiën Philippe Maystadt) van het Fonds. "Europa zal aan één zeel moeten trekken, " verzucht Dehaene. "De evolutie naar een globale wereldekonomie een goeie zaak vereist een internationale aanpak om de excessen te bestrijden. "Let wel : de premier onderstreept zonder reserves de noodzaak voor meer buitenlandse investeringen in België. "De Belgische wetgeving, die ontstond als een reaktie op de crash van de banken in de jaren dertig, vormt een sterke beperking, " verklaart hij. "Belgische banken mogen immers niet rechtstreeks participeren in onze bedrijven. En onze holdings zijn te klein om een sterke pijler te vormen van onze ekonomie. Door onze rigide wetgeving vloeit er te weinig kapitaal naar de bedrijven. Vandaar dat we zeker wat venture capital- en groeibedrijven betreft een beroep móeten doen op buitenlandse investeerders. "PREMIER JEAN-LUC DEHAENE "Casinokapitalisme verantwoordt noodfonds voor IMF. "