Op het platform van Greenius kunnen tuinbezitters de klussen omschrijven die ze willen uitbesteden. Ze geven ook aan of het gaat om een eenmalige opdracht of een taak die verschillende keren per maand of per jaar uitgevoerd moet worden, zoals grasmaaien. De kandidaat-uitvoerders zijn een mix van jongeren ouder dan zestien jaar, mensen met groene vingers die een centje willen bijverdienen, en professionele tuinaannemers die daarmee hun orderboek willen uitbreiden.
...

Op het platform van Greenius kunnen tuinbezitters de klussen omschrijven die ze willen uitbesteden. Ze geven ook aan of het gaat om een eenmalige opdracht of een taak die verschillende keren per maand of per jaar uitgevoerd moet worden, zoals grasmaaien. De kandidaat-uitvoerders zijn een mix van jongeren ouder dan zestien jaar, mensen met groene vingers die een centje willen bijverdienen, en professionele tuinaannemers die daarmee hun orderboek willen uitbreiden. De aanbieder kiest vervolgens de uitvoerder die het best bij zijn behoeften of budget past. De uitvoerder krijgt een duidelijk overzicht van de gepresteerde uren en de overeengekomen vergoeding. "De tijdsregistratie gebeurt met een QR-code", verduidelijkt Pieter Krauch, de CEO en medeoprichter van Greenius. "We sturen die geprint op een bordje per post naar de tuineigenaar. Die dient de QR-code dan als een soort digitale prikklok aan de toegangspoort of het tuinhek te bevestigen." Door de code te scannen bij het starten en het beëindigen van de opdracht, registreert de uitvoerder de gepresteerde uren. Krauch kreeg het idee voor Greenius, toen hij werkte als product- en marketingmanager bij het familiebedrijf Viano Organics. Dat is het oudste Belgische merk van organische meststoffen en aanverwante tuinproducten, dat momenteel gerund wordt door Frans Krauch, de vader van Pieter. "Greenius is geen spin-off van Viano Organics, maar een aparte vennootschap, om mogelijke naamsverwarring en belangenconflicten te voorkomen", benadrukt Pieter Krauch. De inspiratie voor het platform kwam er immers toen Pieter als productontwikkelaar met het idee speelde studenten in te zetten voor het manueel verwijderen van onkruid, in plaats van een beroep te doen op verdelgingsproducten. Dat zou interne concurrentie met het productaanbod van Viano Organics hebben opgeleverd. De federale overheidsdienst Financiën erkende Greenius vorige zomer als platform in de deeleconomie. Dat betekent dat particulieren die via Greenius diensten leveren aan andere particulieren, van een gunstig belastingregime kunnen genieten. Per jaar kunnen ze dan tot 6.390 euro belastingvrij bijverdienen. "Wij verzorgen ook de administratie voor de bedrijfsvoorheffing", vertelt Pieter Krauch. "Het platform is sinds juli operationeel, maar we mikken pas op een grote publieksdoorbraak in de lente van 2022." Greenius focust op particuliere tuineigenaars, maar droomt hardop van een tuinklusdienst voor bedrijven, organisaties en zelfs gemeentebesturen. "Stedelijke groendiensten hebben in de lente en de zomer vaak handen tekort om het onkruid op hun grondgebied te bestrijden", legt Krauch uit. "Het kan voor hen een oplossing zijn om straten, pleinen of regio's mee te laten onderhouden door studenten-klussers." Dat past ook in de duurzaamheidsdoelstellingen van steden en gemeenten, waarbij almaar meer ingezet wordt op milieuvriendelijke manieren om onkruid te verdelgen. "Dat is een grote potentiële groeimarkt voor ons", klinkt het. Greenius mikt ook op professionele tuinwerkers, die als zelfstandige of met een vennootschap werken. Voor hen kan het deelplatform het facturatiesysteem stroomlijnen. "Net zoals bij particulieren verlopen de tijdsregistratie en de afrekening voor de gepresteerde uren automatisch, met een QR-scan die verbonden is aan ons platform", vertelt Pieter Krauch. "Maar professionals kunnen ook extra's mee in rekening brengen, zoals het gebruik van eigen of gehuurd professioneel tuinmaterieel." Dat materieel (hakselaar, haagschaar, kettingzaag enzovoort) kunnen professionals aan hun profiel koppelen. Zo kunnen ze het gebruikte materieel met enkele klikken toevoegen aan een opdracht, en dus ook aan de kostprijs van de geleverde diensten. Greenius heeft een groeiplan voor de komende jaren uitgestippeld. De eerste fase, groeien in zijn eigen regio Aalst, is met meer dan honderd studenten al gelukt. De komende maanden wil Greenius zijn activiteiten uitbreiden naar heel België. "Tegen 2023 willen we ook onze buurlanden bekijken", vult Pieter Krauch aan. "Dat is het mooie aan een digitaal platform: het leent zich perfect voor uitbreiding. In de eerste plaats willen we dan focussen op Nederland." Groeien betekent uiteraard ook een grotere omzet. Het businessmodel van Greenius steunt op een commissie, die de onderneming afhoudt op de uurverloning van de uitvoerders. Een particuliere klant betaalt 15,55 euro per uur. Studenten houden daar, na het inhouden van de bedrijfsvoorheffing en de Greenius-commissie van 2 euro per uur, 11 euro netto van over. In de brutovergoeding zit ook een stukje verzekeringspremie. Zowel de opdrachtgevers als de particuliere klussers genieten via het platform van een burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekering, die onder meer lichamelijke, stoffelijke en onstoffelijke schade dekt. Met zijn marketingachtergrond focust de CEO ook op doelgerichte reclametechnieken. Greenius zet in op advertenties op de sociale media en op samenwerkingen met influencers. "Zo bereiken we een groot deel van ons doelpubliek aan de uitvoerderskant: studenten", zegt Pieter Krauch. Wie zich registreert op het platform, ontvangt ook Greenius-postkaarten. "Die kunnen mensen uitdelen aan vrienden en familie, zodat we meer naamsbekendheid krijgen." Greenius wil in de nabije toekomst voor studentenklussen ook meer dan honderd fietskarren met een geïntegreerde borstelmachine voorzien. Die plukt bladeren van het gazon en deponeert ze in een opvangbak. De uitvoerders zouden de machines in bruikleen kunnen krijgen. Ze zijn niet alleen handig om een klus makkelijker af te werken, zegt Krauch: "Op die fietskarren zullen ook ons merk en ons logo staan. Ze vallen op in het straatbeeld. Ook zo willen we onze groei stimuleren."