Al Gore, The Inconvenient Truth, de opwarming van de aarde. U hebt de voorbije tijd op Mars gezeten als er nog altijd geen belletje gaat rinkelen. De Vlaming Antoine Geerinckx en de Waal Tanguy du Monceau willen een graantje meepikken in de strijd tegen de uitstoot van broeikasgassen. Met hun net opgerichte kmo CO2Logic schoppen ze de Belgische burgers en bedrijven zachtjes en beleefd een geweten.
...

Al Gore, The Inconvenient Truth, de opwarming van de aarde. U hebt de voorbije tijd op Mars gezeten als er nog altijd geen belletje gaat rinkelen. De Vlaming Antoine Geerinckx en de Waal Tanguy du Monceau willen een graantje meepikken in de strijd tegen de uitstoot van broeikasgassen. Met hun net opgerichte kmo CO2Logic schoppen ze de Belgische burgers en bedrijven zachtjes en beleefd een geweten. "Op Belgische schaal stoten we het equivalent van 147 miljoen ton CO2 uit," zegt Antoine Geerinckx, die een zekere baan bij Belgacom Skynet inruilde voor het risicovolle zelfstandige ondernemerschap. "Een bol van het Atomium in Brussel kan theoretisch circa 5 ton pure CO2 opslaan. Met 10 miljoen Belgen zijn we per jaar dus goed voor het equivalent van ongeveer 30 miljoen Atomiumbollen."Het is een beeld dat beklijft. Net zoals dat van de eigenaar van een zware 4X4, die 20.000 kilometer per jaar rijdt en daarmee ongeveer 7,5 ton CO2 de lucht injaagt. "In pakweg Burkina Fasso zullen ze daar geen last van hebben," zegt Antoine Geerinckx, die meteen het businessconcept van CO2Logic aangeeft. "We willen burgers en ondernemers de kans bieden om hun uitstoot, en dus hun impact op het klimaat, te compenseren door investeringen in duurzame projecten in derdewereldlanden."Het is een concept dat perfect past in het Kyotoplaatje. Volgens het Clean Development Mechanism van Kyoto kunnen vervuilers mee helpen aan een betere wereld via de steun aan duurzame projecten in onderontwikkelde of ontwikkelingslanden. "Ons concept is niet nieuw," zegt Antoine Geerinckx. "Het werd al met succes uitgetest in Engeland en in andere Europese landen. In België bijten we de spits af. Bedrijven en particulieren blijven niet ongevoelig voor het Kyotodiscours, maar ze vragen zich soms af wat ze er zelf kunnen aan doen. Ons bedrijf probeert een concreet antwoord aan te reiken. Bij bedrijven starten we meestal met een CO2-audit - sensibilisering en analyse van de toestand - om vervolgens samen actie te ondernemen. De return on investment is vlug bereikt. Niet alleen financieel, maar ook qua milieu, motivatie van eigen werknemers, corporate social responsibility, imago en zelfs op het vlak van energiebesparing."CO2Logic heeft ondertussen een waslijst aan "eventueel te steunen" projecten in de derde wereld - te consulteren via www.co2logic.com. De kmo heeft een model dat CO2-uitstoot hier kan berekenen, ook van particulieren, om vervolgens een passend en duurzaam antwoord aan te reiken in Afrika, Latijns-Amerika, Azië of waar ook ter wereld. In Kyototermen heet dat "emissierechten kopen". De jonge stichters van CO2LOgic rekenen in hun startjaar op een omzetcijfer van 660.000 euro en op de reductie van 30.000 ton CO2. Een reeks bedrijven met faam, net als kmo's en particulieren, heeft de weg naar de Brusselse start-up al gevonden. Tanguy du Monceau steekt zijn idealisme niet weg: "Op papier streven we naar een honderd procent neutrale balans tussen wat we hier uitstoten en we daar uitsparen, maar we weten dat dit niet altijd mogelijk is. Het moet echter een streefdoel blijven." Het doel van de beide jonge ondernemers-wereldverbeteraars is in elk geval ambitieus: "Pas als we er op termijn in slagen om aan onze kleinkinderen een gezonde planeet door te geven, zal onze missie echt geslaagd zijn."Karel Cambien