Vlaamse intercommunales doen wat de Vlaamse overheid vertikt : het gebruik van duurzame energie stimuleren. Nog een geluk voor het Borgerhoutse Izon, leverancier van zonneboilers.
...

Vlaamse intercommunales doen wat de Vlaamse overheid vertikt : het gebruik van duurzame energie stimuleren. Nog een geluk voor het Borgerhoutse Izon, leverancier van zonneboilers. "Dit jaar hopen we zestig waterboilers op zonne-energie te plaatsen. Veertig contracten zijn al rond. De voorbije jaren plaatsten we er telkens zeven tot acht. Een enorme stijging dus. Maar in vergelijking met Nederland blijft het peanuts. Daar worden jaarlijks duizenden boilers geplaatst." Gie Verbunt van de cvba Izon realiseert dit jaar de doorbraak van zonneboilers. Sinds 1987 wordt het product, gemaakt door de Eindhovense firma Zonne Energie Nederland ( Zen), exclusief door Izon in België ingevoerd. De waterboiler op zonne-energie spaart 50 % van de "traditionele" energiekost (elektriciteit, gas) uit. Een geplaatst standaardapparaat kost zo'n 100.000 frank. "Na minimaal zeven jaar is het apparaat terugverdiend. Het financiële rendement is eerder bedroevend. De belangrijkste aankoopreden is, bij alle klanten, de milieuvriendelijkheid." Klanten bevonden zich tot vandaag alleen op de particuliere markt. In Nederland wordt het apparaat echter al (semi-)industrieel gebruikt. Die weg hoopt Izon nu ook in te slaan. De eerste toepassing zou gebeuren in de sporthal van Hoboken. De Antwerpse intercommunale Iveg nam de zonneboiler immers in haar gamma op, en verhuurt hem aan haar klanten. Ook de West-Vlaamse intercommunale WVEM nam gelijkaardige stappen. "Met Iveg tekenden we een princiepsorder voor tien installaties. Dat is voor ons een grote order. Intercommunales zijn voor ons belangrijke partners. Zij doen wat eigenlijk de overheid zou moeten doen : het gebruik van duurzame energie stimuleren." De stijgende vraag moet het aandeel van de zonneboilers in de omzet in 1996 naar 15 % stuwen. De coöperatieve Izon haalde in 1995 met een dozijn werknemers 20 miljoen frank omzet, de boilers namen 5 % voor hun rekening. Dit jaar wordt op 25 miljoen frank omzet gemikt. De cvba Izon werd in 1987 opgericht, telt een dertigtal vennoten en noemt zich een "renovatiecollectief". Net als bij het "garagecollectief" De Krikker (zie Trends, 2 mei 1996) hebben de twaalf werknemers een gelijkwaardig loon en een gelijkwaardige functie. Izon staat voor Isolatie en ZONne-energie. "Ons oorspronkelijk opzet was het uitbouwen van een energiecoöperatieve. We wilden klanten milieuvriendelijke bouwactiviteiten aanbieden. Maar de markt daarvoor was te klein. En dus zijn we gegroeid naar een renovatiebouwbedrijf". GIE VERBUNT (IZON) Duurzame energie als bondgenoot.