Vurig en jongensachtig bereidt dr. Jos B. Peeters (50 j.) van Capricorn Venture Partners in Leuven nieuwe fijne kost voor de beleggers van 2000. Lernout & Hauspie, Xeikon, Van de Velde, Sioen, Kinepolis zijn dan rijpe beursbedrijven. Een hefboomeffect heeft de financiële smuller in het eerste decennium van de 21ste eeuw met een nieuwe generatie groeiers. Wie niet wil wachten tot hun initial public offering op de schermenbeurzen Easdaq en Nasdaq kan in de volgende weken terecht bij de "privak" Quest for Growth nv, een primeur op de Brusselse beurs. Voor 1,5 miljard frank doet de durfkapitalist een beroep op de spaarders, een half miljard komt van institutionelen via een privé-plaatsing. Quest Management nv, de beheersvennootschap van Quest for Growth, wordt voor telkens een derde gecontroleerd door Capricorn Venture Partners, Quartz Capital en het management, in casu voorzitter Philippe Haspeslagh (hoogleraar Insead) en CEO Johnny Neven (ex-beurs van Brussel). Quest Management heeft een beheerscontract met Quest for Growth. De instapdrempel van Quest for Growth is laag - 10.000 frank per aandeel -, jaarlijks wordt 90% van de winst uitgekeerd en de koepon van een privak is onbelast. Inside the Tornado, zoals de Amerikaanse expert Geoffrey A. Moore de wervelwind van de hightech noemt, heeft een kleinere belegger ruimere kansen (en risico's) dan in de klassieke beurslift. Betere hightech-starters verhoogden hun return on capital tussen '95 en '97 van 13 tot 26 procent. Kanshebbers om Lernout & Hauspie op te volgen, zijn: Orthovita, MediaGeniX, Viebergen, Ecophos, Avenger. Capricorn is kind aan huis bij de nieuwelingen. Het geld van Quest for Growth helpt hun geboortekwalen keren.
...

Vurig en jongensachtig bereidt dr. Jos B. Peeters (50 j.) van Capricorn Venture Partners in Leuven nieuwe fijne kost voor de beleggers van 2000. Lernout & Hauspie, Xeikon, Van de Velde, Sioen, Kinepolis zijn dan rijpe beursbedrijven. Een hefboomeffect heeft de financiële smuller in het eerste decennium van de 21ste eeuw met een nieuwe generatie groeiers. Wie niet wil wachten tot hun initial public offering op de schermenbeurzen Easdaq en Nasdaq kan in de volgende weken terecht bij de "privak" Quest for Growth nv, een primeur op de Brusselse beurs. Voor 1,5 miljard frank doet de durfkapitalist een beroep op de spaarders, een half miljard komt van institutionelen via een privé-plaatsing. Quest Management nv, de beheersvennootschap van Quest for Growth, wordt voor telkens een derde gecontroleerd door Capricorn Venture Partners, Quartz Capital en het management, in casu voorzitter Philippe Haspeslagh (hoogleraar Insead) en CEO Johnny Neven (ex-beurs van Brussel). Quest Management heeft een beheerscontract met Quest for Growth. De instapdrempel van Quest for Growth is laag - 10.000 frank per aandeel -, jaarlijks wordt 90% van de winst uitgekeerd en de koepon van een privak is onbelast. Inside the Tornado, zoals de Amerikaanse expert Geoffrey A. Moore de wervelwind van de hightech noemt, heeft een kleinere belegger ruimere kansen (en risico's) dan in de klassieke beurslift. Betere hightech-starters verhoogden hun return on capital tussen '95 en '97 van 13 tot 26 procent. Kanshebbers om Lernout & Hauspie op te volgen, zijn: Orthovita, MediaGeniX, Viebergen, Ecophos, Avenger. Capricorn is kind aan huis bij de nieuwelingen. Het geld van Quest for Growth helpt hun geboortekwalen keren. La joie de trouver is hét cultuurkenmerk van het Westen: de watermolen, de bril, het buskruit, het drukken, de mechanische klok zijn hier gevonden in de Middeleeuwen. De uitvinding van de uitvinding is Europees. Jos Peeters past in die diepe stroming. Onverzadigbare nieuwsgierigheid noemt de Kempenaar van Herenthout zijn wezenstrek. Hij kocht met zijn echtgenote, Kristien Vanroose, aan de Dijle in Leuven een royaal pand, samengesteld uit de De Jonge Sint-Jacob plus de vroegere brouwerij De Hopbloem, dat zal uitgroeien tot een Centrum voor Innovatiefinanciering. Moderniteit raakt traditie: in de tuin staat een stadsmuur van de twaalfde eeuw, de Dijle heeft nog werkende watermolens. Broosheidvan beenderen is een beschavingsverschijnsel. We leven langer en brekende botten zijn een misère voor miljoenen ouderen. Kunstledematen geven soelaas. De Nieuwe Mens zal geregeld in onderhoud gaan en wisselstukken krijgen. Applaus voor Paul Ducheyne, een dubbel symbool van de Derde Industriële Revolutie in Vlaanderen (DIRV). Symbool 1: de toen jonge hoogleraar van de KU Leuven ontwierp in 1981 kunstledematen in vooruitstrevend biomateriaal. Meer dan 150 knieprothesen waren beschikbaar, wat wees op een onbevredigende verwarring. De jonge Oostendse onderzoeker liep in de avantgarde voor weefselvriendelijke kunstledematen: van hulpstukken voor de knie over kunstlenzen naar pacemakers. In 1983 week Paul Ducheyne ontmoedigd uit naar Philadelphia (VS), omdat zijn eerste Alma Mater weinig belangstelling bleek te hebben voor de baanbrekende research. Aan Penn University kreeg hij de wetenschappelijke en financiële zuurstof voor zijn ideeën. Symbool 2: Capricorn is de belangrijkste durffinancier van Orthovita Inc., het verse Amerikaanse researchbedrijf van Paul Ducheyne. Orthovita ontwikkelt, maakt en verkoopt bio-beenproducten voor een potentiële markt van 1 miljard dollar. In 1995 waren er wereldwijd 13 miljoen ingrepen waarbij Orthovita's hightech-botcement beterschap had kunnen brengen. De cirkel is rond, getuigt Paul Ducheyne tijdens een recent werkbezoek aan Leuven: "De droom begon hier in een labo, werd uitgewerkt in de Verenigde Staten en de bron van het groeigeld vloeit aan de oevers van de Dijle." Durfkapitaal opnieuw in de modeJos Peeters verwezenlijkte in het voorbije lustrum een hattrick, drie overwinningen op rij: hij was de architect van Easdaq, de Europese schermenbeurs in Brussel voor hightech-groeibedrijven, lag mee aan de grondslag van een gespecialiseerde zakenbank voor starters in Londen, Quartz Capital PartnersLtd., een Europese primeur (zie kader: Quartz & Money) en masseerde geleidelijk Capricorn Venture Partners tot een belangrijke speler in de herrijzenis van het durfkapitaal in België (of juister, in Vlaanderen, want durfkapitaal is met de Gimv, Creafund, IT Partners, Flanders Language Valley een Vlaams verschijnsel). Jos Peeters pionierde in de jaren tachtig met BeneVent (van groep Almanij-Kredietbank) in het risicokapitaal. Veel geblaat en weinig wol waren de resultaten van die jaren. Jos Peeters: "Niemand in ons land, en evenmin elders in Europa, had in '80-'90 serieuze ervaring met risicokapitaal, want we waren allemaal beginnelingetjes. Niemand had een volledige cyclus doorgemaakt van early stage-financiering over groeifinanciering naar uitstappen met een meerwaarde en herbeginnen met beloftevolle nieuwkomers. Toen dachten we dat de liquiditeit van de deelname in een groeibedrijf via een tweede markt in België de noodzakelijke exit zou geven. Een exit recycleert met meerwaarde de startsom en geeft een hefboomefect aan de middelen van de durfkapitalist. De neergang van het risicokapitaal in België in de jaren tachtig is veroorzaakt door het niet-functioneren van de tweede markt." Capricorn Venture Partners is een durfkapitalist van de tweede golf. In de tweede helft van de jaren negentig staat de temperatuur voor risicokapitaal in Europa op beau fixe, meent Jos Peeters: "Vandaag zijn er heel wat meer ervaren mensen op de Europese markt. Ze durven kijken naar starters, de kwaliteit van de managementteams is gestegen, betere business-plannen worden geschreven. De vervalsende concurrentie van de staatsleningen is weggevallen." Jos Peeters verlietin 1992 BeneVent, een Vlaamse durfkapitalist van de eerste generatie. BeneVent was een van de eerste investeerders in L&H en stapte uit met winst. Dense Pack in de VS, techno voor het samenbouwen van chips, gaf een goed rendement. Mislukkingen waren Intellibase (database-software) in Antwerpen, Poscon Electronics (intelligente kassaterminals) in Haasrode en Agritronics (de fameuze koeien met antennes) in Meu-la-Bruyère. Jos Peeters kon partner worden van Barings Venture Partners op vraag van Richard Onians, die versterking zocht voor zijn netwerk: na Londen, Frankfurt, Genève, Madrid, was een Benelux-kantoor de volgende fase. "Ik was echter op een leeftijd gekomen om voor eigen rekening te werken," zegt Jos Peeters. In '93 werd Capricorn Venture Partners gesticht met 50% van het kapitaal (1,2 miljoen frank) in handen van Jos Peeters, 40% van Barings Partners Equity, 5% van Hubert Velge ( CEO van Quartz Capital Partners) en 5% van Philippe Haspeslagh. Het stichtingsjaar van Capricorn Venture Partners was het dieptepunt van het Europese risicokapitaal, er was geen frank meer te vinden. De nieuwe financier at brood met beleg door raadgevend werk. Dat had hij geleerd tijdens zijn jaren voor (het ondertussen verdwenen) PA Technology in Eigenbrakel. Jos Peeters is doctor in de natuurkunde van de KU Leuven en PA Technology toonde de bruggen tussen technologie en markt. Capricorn Venture Partners beheert vandaag twee fondsen: Capricorn Venture Fund NV en Barings Capricorn Ventures Ltd, een geldreservoir van 900 miljoen frank. De privak Quest for Growth verhoogt de financiële kracht van de club. Het geld van de fondsen is voor de helft samengebracht door institutionelen als Bacob, Degroof Investments, HBK Spaarbank, Pensioenfonds Kredietbank, Atlas Investment en Europees Investeringsfonds (een dochter van de Europese Investeringsbank). Business angels uit België, Nederland en Scandinavië fourneerden de tweede helft. Twintig procent van de 900 miljoen is geïnvesteerd. Jos Peeters: "Je kan sneller de honderden miljoenen besteden, maar we wensen mee te bouwen aan het succes, dus doen we aan maatwerk en opvolging. Dat zal lukken omdat we twee nieuwe investment managers aanwierven." Het oogmerk van Capricorn Venture Partners, de managementvennootschap, is jonge, startende ondernemingen in een cirkel van 300 kilometer rond Leuven te ondersteunen bij de geboorte en de rijping. Jos Peeters: "Direct contact is regel nummer 1 in dit vak, dus onze reikwijdte is een autoreis van één dag. Onze grens ligt aan Frankfurt, Londen, Parijs en Groningen."Marc Van Rompaey, een relatie van Capricorn langs Quartz Capital, stichtte voor kort Pythagoras, een gespecialiseerd adviesbedrijf voor de begeleiding hands on van starters. Marc Van Rompaey heeft internationaal veel ervaring met de verkoop van software als ex-hoofd van TechGnosis. Hij is bovendien een leuk rolmodel voor de nieuwe generatie van durvers: in zijn garage staan 5 Porsches. Jos Peeters rijdt met een Saab 900 die op de kilometerteller 180.000 kilometer heeft. "Het is geen toeval dat we Leuven kozen als adres. Voor ons type van actie is een universiteitsstad een uitstekende biotoop. Je kan beter hightech kweken dan betoelaagde bieten. Met de KU Leuven hebben we uitstekende contacten. Leuvens imago is steengoed en even bekend als Oxford en Boston. Risicokapitaal gedijt niet overal en Vlaanderen behoort tot de 20 locaties op de wereld waar hightech kan groeien. Xeikon, Innogenetics, Icos zijn doenbaar vandaag bij ons. De universiteiten zijn goed, de culturele sfeer is OK, het geld vloeit, de advocaten zijn rapper op de bal enzovoort," aldus Jos Peeters. Het belang van EasdaqIn december '92 vroeg de Nederlander Bert Twaalfhoven van de European Foundation for Entrepreneurial Research aan Jos Peeters om ideeën op papier te zetten over de stimulering van het durfkapitaal in Europa. Jos Peeters is oud-voorzitter van de European Venture Capital Association. De vraag van Bert Twaalfhoven, een kardinaal van het risicokapitaal, leidde tot een interessant werkboek, Realising Investment Value, in co-auteurschap met Michael Hay van de London Business School en Bill Bygrave van Babson College. Jos Peeters straalt: "Al schrijvend rijpte het idee om in navolging van Nasdaq, de Amerikaanse schermenbeurs voor groeiers, een Europese schermenbeurs te stichten. Op 11 juli, sindsdien voor mij een meer dan symbolische feestdag, schreef ik een voorstel uit over een Easdaq. Van de 13 punten uit dat memorandum zijn er vandaag 11 verwezenlijkt." Door het noteren van de Europese hightech-bedrijven op Nasdaq stijgt de druk om het beslissingscentrum, en later het onderzoekswerk, te verschuiven naar de VS. Dat wilde Jos Peeters beletten. Hij is vandaag vice-voorzitter van Easdaq en voorzitter van het Rule Book Comittee."Easdaq is de finale en meest belangrijke stap voor de bloedcirculatie van het Europese risicokapitaal. Easdaq zal genieten van een euro-effect voor risicokapitaal, omdat de liquiditeit groeit, meer transnationale investeringen gebeuren in dezelfde munt en het intra-Europese wisselrisico sterft. Rond Easdaq moet een heuse dienstenindustrie opgebouwd worden met gespecialiseerde advocaten, vaktijdschriften, analisten, zakenbanken. Kredietbank en BBL, bijvoorbeeld, hebben geen software-analisten of biotechnologen in dienst. Amerikaanse risicokapitaalfinanciers komen vandaag graag naar Europa want krijgen hier betere prijzen voor hun expertise. Ook dat is een Easdaq-effect. Easdaq kan enkel bloeien op een humusrijke bodem," betoogt Jos Peeters. Easdaq is een case op Harvard Business School.Ondergraven business angels de markt van de durfkapitalisten? Neen, reageert Jos Peeters, stellig: "De business angels à la Leo Billion zijn voor ons schitterend. Startende bedrijven vinden bij hen een eerste toeverlaat en nadien belanden ze hier. Daardoor vertrekken wij met een pre-screening. Een business angel gaat nog meer dan wij ook af op zijn intuïtie, op zijn ons-kent-ons-vernuft. Hij beslist snel, maar heeft ook sneller ademnood. We zijn dus complementair want een durfkapitalist investeert voor minstens zeven jaar." En een beurscrash?Jos Peeters: "Ik ben absoluut niet zenuwachtig. Vroeg of laat komt de beurscorrectie en dat is eerder positief nieuws voor ons want het brengt de waardering van bedrijven opnieuw op realistische niveau's. De pensioenverplichtingen van België bedragen 300% van het BNP, daarom zullen serieuze pensioenfondsen ontstaan en ook dat speelt in onze kaart. 28% van de Amerikanen zijn aandeelhouder van een beursgenoteerd bedrijf, tegenover slechts 8% van de Europeanen. De raming voor 2002 is 31% bij de Amerikanen en 12% bij de Europeanen."FRANS CROLS