In de nieuwe ondernemingsstructuur
...

In de nieuwe ondernemingsstructuurzetelt elk van de zes leden van het directiecomité tevens als voorzitter (en/of als lid) van het beheerscomité van een aantal van de 'bedrijfseenheden' (BE), 'service-eenheden' (SE) en 'centrale en coördinerende eenheden' (CCE). Op die manier heeft de general manager van elke eenheid één of meer "schoonmoeders" boven zich. Hieronder schetsen we kort het spoorcurriculum van die schoonmoeders, met aanduiding van de eenheden waarvoor ze sinds 1 januari 1998 als voorzitter van het beheerscomité verantwoordelijk tekenen. Topman is, uiteraard, Etienne Schouppe (CVP, en een beschermeling van Jean-Luc Dehaene). Begon als 17-jarige (nadat z'n vader was overleden) z'n beroepsleven bij een verzekeringsmaatschappij. Werd via avondschool licentiaat handels- en financiële wetenschappen. Sinds 1963 bij de NMBS, waar hij zich aanvankelijk een fel vakbondsmilitant (ACV) toonde. Die houding verdween na z'n tussenperiode op de kabinetten van CVP-minister Chabert (Verkeer) en dito staatssecretaris Paula D'Hondt (PTT). Werd in 1986 directeur-generaal van de NMBS, en nam de feitelijke leiding over toen gedelegeerd bestuurder Honoré Paelinck (benoemd door toenmalig minister Herman De Croo) na enkele maanden reeds opstapte. Al werd Schouppe zelf pas in juli 1991 gedelegeerd bestuurder. Voelt zich vooral in zijn sas in financiën en in de grote strategische dossiers. (Is ook nog burgemeester van Liedekerke.) Eenheden: CCE Algemeen Secretariaat; CCE Strategie en Ontwikkeling; CCE Financiën; BE ABX (de stukgoedactiviteiten). De hiërarchische nummer twee bij de spoorwegen is bestuurder-directeur-generaal Marcel Verslype (PS). Als licentiaat economie (ULB) begon hij in 1975 bij de NMBS als adviseur bij de commerciële directie. Stond als lid van de internationale vierpartijenwerkgroep in voor de studie van de HST Parijs-Brussel-Keulen/Amsterdam. Van 1989 tot 1992 werkzaam op het kabinet van EU-commissaris Van Miert. Nadien kabinetschef van minister Elio Di Rupo (Communicatie en Overheidsbedrijven). In 1995 terug naar de NMBS als bestuurder-directeur van B-Cargo, sinds dit jaar bestuurder-directeur-generaal. Eenheden: SE Telecom; BE Onderhoud Middellange en Korte Termijn Locomotieven; BE Onderhoud Wagens; BE B-Cargo. Nummer drie is bestuurder-adjunct-directeur-generaal Antoine Martens (CVP). Burgerlijk ingenieur die in 1963 bij de spoorwegen kwam. Was onder meer belast met de planning van de grote elektrificatiewerken. Werd in 1987 benoemd tot directeur van het departement Transport, in 1991 tot bestuurder-directeur, in 1992 tot adjunct-directeur-generaal. Eenheden: CCE Communicatie; SE Personeelsadministratie en Beheer sociale zaken; BE Binnenlands Vervoer Reizigers; BE Netwerk. Jean-Marie Raviart (PSC) is naast Martens de tweede 'technicus' in het directiecomité. Burgerlijk ingenieur die in 1971 zijn carrière bij de NMBS begon. Bestuurder-directeur sinds 1995. Is een man die nog "zijn botten aantrekt" om op het terrein problemen op te lossen. Eenheden: CCE Personeelsbeleid; CCE Veiligheid en milieu; SE Aankopen; BE Instandhouding Infrastructuur; BE Onderhoud Lange Termijn Locomotieven, Motorrijtuigen en Rijtuigen. Leo Pardon (SP), licentiaat economie en marketing, kwam in 1969 bij de NMBS, ontwikkelde de divisie 'marketing reizigersvervoer'. Van 1979 tot 1982 adviseur bij het ministerie van Economische Zaken ( Willy Claes). Nadien terug naar de spoorwegen, directeur marketing en sales. Sinds 1991 bestuurder-directeur. Eenheden: SE Informatica; BE Internationaal Vervoer Reizigers; BE Bestuurders en Treinmaterieel. Vincent Bourlard werd in februari jl. door de PS tot bestuurder-directeur gepromoveerd (zie ook hoofdverhaal). Licentiaat rechten, aanvankelijk studax van de FGTB-vakbond. Sinds 1991 'gewoon' bestuurder van de NMBS, sinds 1993 tevens algemeen directeur van Euro Liège TGV, een vastgoeddochter van de NMBS. Eenheden: CCE Juridische Zaken; SE Facility Management; BE Patrimonium. RAF PAUWELS