WIE

Marc Nuytemans (59)
...

Marc Nuytemans (59) CEO van De Blauwe Cluster Met een diploma nautische wetenschappen aan de Hogere Zeevaartschool trok Antwerpenaar Marc Nuytemans vijftien jaar de zee op, aan boord van schepen van de Belgische rederijen CMB en Exmar. Terug aan wal volgden twee jaar als hoofd personeelsbeheer bij CMB/Exmar. Hij werd begin 2000 algemeen directeur van de Belgische Redersvereniging, waar hij de Belgische vloot weer invlagde. Hij keerde terug naar het vertrouwde huis, als CEO van Exmar Shipmanagement en lid van het directiecomité van de beursgenoteerde gasrederij. Sinds december 2019 was hij zelfstandig adviseur voor onder meer de rederij Excelerate Technical Management. "Een van mijn prioriteiten is het maatschappelijk draagvlak van De Blauwe Cluster vergroten. De blauwe economie kan duurzame oplossingen bieden voor uitdagingen als de klimaatverandering en de voedselvoorziening. Maar dan moeten we samenwerken met partners uit verschillende disciplines. In De Blauwe Cluster bundelen we de krachten van meer dan 180 bedrijven, wetenschappelijke instellingen en overheden. Er werken elf mensen voor De Blauwe Cluster." "De zee is onze elfde provincie. We willen vernieuwende economische activiteiten op zee ontwikkelen, zoals een zeeboerderij voor mosselen, oesters en algen, en de combinatie van windmolenparken op zee en visserij. Ook voor de kustbescherming hebben we innovatieve en duurzame oplossingen. En we kunnen een nieuw soort toerisme ontwikkelen. "Al die initiatieven zullen het economische elan van Vlaanderen ten goede komen. Het is belangrijk de burger en het ruime middenveld daarbij te betrekken, zodat de blauwe economie haar volledige potentieel kan ontwikkelen." Koken, wijn, literatuur, opera, elliptigo.