Bedrijven kunnen vanaf volgend jaar meer fiscaal aantrekkelijke winstpremies uitkeren aan hun personeel. Dat is meer dan welkom. Niet alleen omdat de werknemer er amper op belast wordt (13,07% werknemersbijdrage en 7% belasting) en er geen akkoord van de vakbonden nodig is zoals bij andere winstpremies. Wel omdat de deur richting meer flexibele loonvorming opengaat. En dat is een goede zaak.
...

Bedrijven kunnen vanaf volgend jaar meer fiscaal aantrekkelijke winstpremies uitkeren aan hun personeel. Dat is meer dan welkom. Niet alleen omdat de werknemer er amper op belast wordt (13,07% werknemersbijdrage en 7% belasting) en er geen akkoord van de vakbonden nodig is zoals bij andere winstpremies. Wel omdat de deur richting meer flexibele loonvorming opengaat. En dat is een goede zaak. In een krapper wordende arbeidsmarkt kunnen bedrijven die het zeer goed doen, met zo'n winstpremie werknemers aantrekken, behouden en motiveren. Het is dan ook onbegrijpelijk dat vakbonden tegen deze winstpremie zijn. Opvallend is dat het enthousiasme bij de werkgevers eveneens beperkt is. Ze vinden de maatregel een goede zaak, maar wijzen ook op de toenemende complexiteit in de verloning. De werkgevers hebben daar een punt. Ook in het arbeidsmarktbeleid neemt de koterij toe. Maar is er een andere weg als het huidige systeem van de zeer verstarde loonvorming blijft bestaan? Met de winstpremie kunnen de bedrijven eindelijk gedeeltelijk uit het keurslijf van de rigide collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) breken. Ondernemingen willen maar al te graag dat differentiatie mogelijk is in de cao's. Ze pleiten er al lang voor het loonoverleg meer te verschuiven van het interprofessioneel of sectoraal niveau richting het bedrijfsniveau. Sectorakkoorden gelden voor alle bedrijven in de sector, zowel de sterk presterende als de zwakkere. Een flexibelere loonvorming moet ervoor zorgen dat bedrijven die het zeer goed doen, hun werknemers daarvoor gemakkelijk kunnen belonen. Bedrijven die het moeilijker hebben, zouden recht moeten hebben op een neerwaartse opt-out uit de sectorale loonakkoorden. De winstpremie is dus maar een eerste stap. In de toekomst zou het voor bedrijven ook mogelijk moeten zijn loonsverhogingen toe te kennen die lager liggen dan wat sectoraal is afgesproken, of zelfs de indexering gedeeltelijk of niet toe te kennen. Alain MoutonMet de winstpremie kunnen bedrijven uit het keurslijf van de collectieve cao's treden.