2000 was een boerenjaar voor de Belgische economie. De groei klokte af op 3,9%, wat na 1988 de beste score was van de afgelopen twintig jaar. De komende vijf jaar zullen we met minder tevreden moeten zijn, al is een verwachte gemiddelde groei van 2,7% naar Belgische normen niet slecht te noemen (zie grafiek: Reële groei van het BBP en trendgroei). Het Federaal Planbureau meent dat de Belgische economie zelfs 2,8% aankan, maar omdat de B...

2000 was een boerenjaar voor de Belgische economie. De groei klokte af op 3,9%, wat na 1988 de beste score was van de afgelopen twintig jaar. De komende vijf jaar zullen we met minder tevreden moeten zijn, al is een verwachte gemiddelde groei van 2,7% naar Belgische normen niet slecht te noemen (zie grafiek: Reële groei van het BBP en trendgroei). Het Federaal Planbureau meent dat de Belgische economie zelfs 2,8% aankan, maar omdat de Belgische economie in 2000 boven zichzelf uitgroeide, zal ze de komende jaren wat gas moeten terugnemen. In vergelijking met 2000 boeten zowel de binnenlandse vraag als de uitvoer aan dynamiek in. De bijdrage tot de groei van de netto-uitvoer blijft positief, maar krimpt van bijna 1% vorig jaar tot 0,4% dit jaar en gemiddeld 0,2% in 2002-2006. Het is dus de komende jaren aan de binnenlandse vraag om de Belgische economie op toerental te houden. De bijdrage tot de groei van deze vraag zou de komende jaren 2,5% bedragen.Wel verwacht het Planbureau dat de Belgen de komende jaren weer ietsje meer zullen sparen. De spaarquote zou oplopen van 16% naar een kleine 17%, waardoor de particuliere consumptie achterblijft op de stijging van de koopkracht. De gestegen olieprijzen sloegen een gat in het budget van de gezinnen, en dit moet nu worden bijgespaard. Belgen verdienen ook meer uit hun vermogen, en die inkomsten worden doorgaans minder snel uitgegeven.Het lot van de open Belgische economie wordt echter vooral bepaald buiten de landsgrenzen. De groei in euroland zou voldoende stabiel zijn, maar het Planbureau somt ook enkele onzekerheden op die het geschetste scenario om zeep kunnen helpen. Zo zou een inflatieopstoot in de eurozone kunnen leiden tot een renteverhoging door de Europese Centrale Bank. In de Verenigde Staten bestaat het gevaar van een recessie. Het Planbureau stelt zich daarbij de vraag in hoeverre het buitenland bereid blijft het tekort van de lopende rekening te financieren. Verzwakt de buitenlandse interesse voor Amerikaanse activa, dan kan dat leiden tot een verzwakking van de dollar of tot renteverhogingen. De situatie van de Japanse economie is helemaal zorgwekkend na de verontrustende verslechtering van de overheidsfinanciën. Het Planbureau besluit dat er grote onzekerheid bestaat over de groeivooruitzichten van de wereldeconomie. Maar dat zou de pret in België niet mogen bederven.Daan Killemaes