Alle cijfers: voorspellingen voor 2007, tenzij anders aangegeven.
...

Alle cijfers: voorspellingen voor 2007, tenzij anders aangegeven. Inflatie: jaar-op-jaargemiddelde. Bbp: bruto binnenlands product, in Amerikaanse dollar, berekend op basis van voorspellingen voor de wisselkoers van de dollar in 2007. Het bbp op basis van koopkrachtpariteit (ppp) staat aangegeven tussen haakjes. Bron: Economist Intelligence Unit london@eiu.com De oliegolf die in de voorbije jaren een aantal van 's werelds meer afgelegen gebieden omhoogstuwde in de groeirangschikkingen, zal aanhouden, zij het in een trager tempo. Azerbeidzjan zal net als in 2006 de lijst aanvoeren, maar dit keer slechts met een groei van amper 17,5 %, zowat de helft van de groeivoet in 2006. Nieuwe projecten rond koolwaterstofbrandstoffen zullen de groei aanwakkeren in Afrika en het Kaspische bekken, en de inkomsten uit petroleum zullen de stroomafwaartse investeringen en de economische diversificatie in de Golf aanmoedigen. Het gaat echter niet alleen om olie. Aangemoedigd door de toetreding tot de Europese Unie, eisen Estland en Letland al voor het tweede jaar op rij een plaats op onder de grootste stijgers. Libanon zal zich herpakken na de oorlog in 2006. Maar het grote groeiverhaal van 2007 zal eens te meer uit China komen, ook al zit een tweecijferige groei er net niet meer in. China zal in 2007 in termen van koopkrachtpariteit de wereldeconomie meer rijkdom bijbrengen dan eender welk ander land. India, die andere ontluikende reus, zal de top twaalf niet halen. Land BBP-groei ( %) 1. Azerbeidzjan 17,5 2. Angola 12,8 3. Soedan 10,9 4. Libanon 10,2 5. China 9,8 6. Armenië 9,0 7. Qatar 8,9 8. Kazachstan 8,7 9. Verenigde ArabischeEmiraten 8,2 10. Estland 7,8 11. Libië 7,8 12. Letland 7,5 Bbp-groei: 2,2 % Bbp: 453 miljard dollar (ppp: 373 miljard dollar) Inflatie: 2,0 % Bevolking: 10,4 miljoen Bbp per capita: 43.540 dollar Na de parlementsverkiezingen in mei zullen de christendemocraten waarschijnlijk de plaats innemen van de liberalen in de coalitie met de socialisten. De liberalen komen dus in de oppositie terecht. Voorstellen om meer bevoegdheden over te hevelen naar de drie gewesten - Brussel, Vlaanderen en Wallonië - zullen nog door de huidige regering besproken en door de volgende regering goedgekeurd worden. Ô IN DE GATEN HOUDEN: VLAAMS BELANGDe traditionele partijen zullen naar rechts geduwd worden om de dreiging van het Vlaams Belang af te ketsen. Die anti-immigratiepartij wint aan kracht in Vlaanderen. Bbp-groei: 2,1 % Bbp: 306 miljard dollar (ppp: 200 miljard dollar) Inflatie: 2,1 % Bevolking: 5,4 miljoen Bbp per capita: 56.280 dollar De integratie van de migrantenbevolking wordt een belangrijk aandachtspunt voor de centrumrechtse minderheidscoalitie van Anders Fogh Rasmussen. Zijn manoeuvreerruimte is echter beperkt, want hij heeft de steun nodig van de Deense Volkspartij en die is gekant tegen immigratie. De hoge olieprijzen zullen de exportinkomsten blijven ondersteunen, maar de economische groei zal vertragen. Ô IN DE GATEN HOUDEN: SCHAARSTE OP ARBEIDSMARKTNu de werkloosheid gedaald is tot op een niveau dat sinds de jaren zeventig niet meer gehaald werd, zullen steeds meer sectoren te maken krijgen met een tekort aan geschikte arbeidskrachten. Dat zal de druk op de lonen opvoeren als er in 2007 opnieuw onderhandeld wordt over de arbeidsovereenkomsten. Bbp-groei: 1,4 % Bbp: 3,28 biljoen dollar (ppp: 2,63 biljoen dollar) Inflatie: 2,4 % Bevolking: 82,5 miljoen Bbp per capita: 39.710 dollar De tweede naoorlogse grote coalitie zal moeilijke kwesties, zoals de hervorming van de arbeidsmarkt en van de gezondheidszorg, uit de weg gaan en eerder de internationale schijnwerpers opzoeken. Duitsland neemt tijdens de eerste helft van 2007 het voorzitterschap van de EU waar en is heel het jaar voorzitter van de G8. Een verhoging van de btw met drie percentpunten naar 19 % zal bijdragen tot een verlaging van het begrotingstekort en ervoor zorgen dat het voor het tweede jaar op rij beneden de 3 %-drempel blijft die door het stabiliteitspact van de EU opgelegd wordt. De belastingverhoging zal een eenmalige weerslag hebben op de groei, die lichtjes zal dalen. Ô IN DE GATEN HOUDEN: TERREURDe omstreden Deense cartoons werden opnieuw gepubliceerd in de Duitse pers. Dat gaf militante elementen de kans om Duitsland af te schilderen als een onderdeel van een christelijke samenzwering. Het zal wellicht niet lang meer duren vooraleer een Duitse stad zijn eigen macabere datum krijgt. Finland Bbp-groei: 2,7 % Bbp: 236 miljard dollar (ppp: 181 miljard dollar) Inflatie: 1,9 % Bevolking: 5,2 miljoen Bbp per capita: 45.020 dollar De driepartijencoalitie met de Centrumpartij, de Sociaaldemocratische Partij en de Zweedse Volkspartij wordt geteisterd door intern gekibbel, maar zal allicht overleven tot aan de verkiezingen in maart. Ze is bovendien licht favoriet om ook de volgende regering te vormen, al belooft het een spannende eindstrijd te worden. De populariteit van de Nationale Coalitiepartij, de oppositiepartij die bekendstaat als 'de conservatieven', neemt immers toe. Ô IN DE GATEN HOUDEN: NOKIADe Finse economie is sterk afhankelijk van de technologiesector en vooral van de opbrengsten van Nokia. De beleidslui zullen dan ook hopen op een nieuw groei-jaar voor mobiele telefoons. Bbp-groei: 1,8 % Bbp: 2,56 biljoen dollar (ppp: 2,05 biljoen dollar) Inflatie: 1,7 % Bevolking: 61,1 miljoen Bbp per capita: 41.850 dollar Eerste minister Dominique de Villepin gaat vleugellam naar de presidents- en parlementsverkiezingen, nu hij zijn eigen ambitie voor het presidentschap heeft opgeborgen. Nicolas Sarkozy, zijn belangrijkste rivaal ter rechterzijde, is zeker dat hij door de regerende UMP als presidentskandidaat naar voren geschoven wordt. Sarkozy zal het in de presidentsverkiezingen in mei moeten opnemen tegen onder meer Ségolène Royal, maar hij is en blijft de favoriet. De kiezers zullen de overwinnaar belonen met een parlementaire meerderheid in de wetgevende verkiezingen die gepland zijn voor juni. De Franse economie zal er net iets meer dan een slakkengangetje op na houden. Ô IN DE GATEN HOUDEN: OPNIEUW LE PENDe meest invloedrijke vreemdelingenhater op het continent, Jean-Marie Le Pen, joeg een schokgolf door Europa toen hij in 2002 genoeg stemmen verzamelde voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. De kans dat hij daar opnieuw in slaagt is klein, maar niet onbestaand. Bbp-groei: 3,3 % Bbp: 268 miljard dollar (ppp: 282 miljard dollar) Inflatie: 2,8 % Bevolking: 11 miljoen Bbp per capita: 24.350 dollar De regeerperiode van de centrumrechtse regering van de Nieuwe Democratie onder Costas Karamanlis loopt normaal gezien tot 2008, maar het zou dwaas zijn om te wedden dat ze het zolang zal uithouden. Als Karamanlis er niet in slaagt om de weerstand te breken van studenten en leraars tegen zijn plan om privé-universiteiten in te voeren, is het niet onmogelijk dat hij al in de lente op zoek zal gaan naar een nieuw mandaat. De economie zal behoorlijk groeien en het begrotingstekort zal onder het 3 %-plafond van de eurozone uitkomen. Bbp-groei: 3,5 % Bbp: 137 miljard dollar (ppp: 186 miljard dollar) Inflatie: 4,3 % Bevolking: 10 miljoen Bbp per capita: 13.720 dollar Alleen de optimistische stemming onder de financiële investeerders in de wereld scheidt Hongarije van een monetaire crisis. Zowel de handelsbalans als de begroting van het land is een puinhoop, en de buitenlandse schuld is de hoogste van Europa. Het lot van Hongarije zal in 2007 vooral afhangen van de vraag of de regering die deficits kan aanpakken. Omdat de regering niet bepaald bereid blijkt om de begrotingskloof te dichten, zal een al te scherpe daling van de conjunctuur in 2007 kunnen vermeden worden. Niettemin zal de groeivoet de laagste zijn in tien jaar. Bbp-groei: 5,3 % Bbp: 248 miljard dollar (ppp: 187 miljard dollar) Inflatie: 3,2 % Bevolking: 4,3 miljoen Bbp per capita: 58.020 dollar De verkiezingen in mei zullen een spannende strijd opleveren. De coalitie van Fianna Fail en de Progressieve Democraten zal trachten haar tienjarige regeerperiode een verlengstuk te geven, de alliantie van Fine Gael en Labour zal pogen daar een stokje voor te steken. Geen van beide kampen heeft een duidelijk voordeel en dat zou wel eens kunnen resulteren in een parlementaire impasse en de vorming van een minderheidsregering. Iets wat nog waarschijnlijker wordt als Sinn Fein, de politieke vleugel van het republikeinse paramilitaire IRA in Noord-Ierland, aan populariteit wint. De economie heeft waarschijnlijk een hoogtepunt bereikt, maar de voorspelde luwte - een groei van rond 4 % in 2010 - zal niettemin de hausses in de rijpere economieën van Europa overtreffen. Bbp-groei: 1,0 % Bbp: 2,1 biljoen dollar (ppp: 1,79 biljoen dollar) Inflatie: 1,8 % Bevolking: 58,1 miljoen Bbp per capita: 36.400 dollar De flinterdunne meerderheid van de centrumlinkse coalitie in de senaat leidt in het beste geval alleen maar tot zwak regeren. Gezien de meningsverschillen over het beleid binnen de coalitie, is het weinig waarschijnlijk dat de regering van Romano Prodi haar regeerperiode kan uitdienen. Zolang het nog gaat, zal de regering zich vooral toeleggen op het afbouwen van het begrotingstekort zonder de groei te fnuiken. Weerstand van de linkervleugel in de coalitie zal de omvang van de besnoeiingen evenwel beperken. De begrotingskloof zal kleiner worden, maar het zal nog een jaar duren vooraleer de 3 %-grens van het stabiliteitspact van de eurozone gehaald wordt. Bbp-groei: 2,9 % Bbp: 758 miljard dollar (ppp: 618 miljard dollar) Inflatie: 1,6 % Bevolking: 16,5 miljoen Bbp per capita: 46.010 dollar De val van de regering in het midden van 2006 lokte vervroegde verkiezingen uit. Welke coalitie van partijen er ook aan de macht komt (de vorming van een regering kan in Nederland enige tijd duren), fiscale stimuli en de toenemende tewerkstelling zullen de binnenlandse consumptieboom gaande houden. Ô IN DE GATEN HOUDEN: NEDERLANDSE SYMBOLENVoor de bewonderaars van vroege industriële architectuur is er op 12 mei de Nationale Molendag. Bbp-groei: 4,1 % Bbp: 374 miljard dollar (ppp: 581 miljard dollar) Inflatie: 2,6 % Bevolking: 38,1 miljoen Bbp per capita: 9840 dollar Nu de lokale verkiezingen van november 2006 achter de rug zijn, kunnen de drie partijen van de regerende coalitie - de PiS (Wet en Gerechtigheid) en haar kleinere partners, de populistische Samoobrona (Zelfverdediging) en de Liga van Poolse Families - zich bezighouden met de kwesties die hen verdelen. Eerste minister Jaroslaw Kaczynski, een tweelingbroer van president Lech Kaczynski, zal de campagne van de PiS tegen de misdaad en de corruptie zo ver doordrijven als hij maar kan. De partij Zelfverdediging wil meer sociale uitgaven. De economie zal vertragen naarmate de interesten stijgen en de groei elders in Europa wegebt. Bbp-groei: 1,3 % Bbp: 222 miljard dollar (ppp: 229 miljard dollar) Inflatie: 2,3 % Bevolking: 10,6 miljoen Bbp per capita: 20.950 dollar Portugal dreigt voor de tweede keer sinds 2001 op de vingers getikt te worden voor zijn gapende begrotingstekort. De eerste minister, José Socrates, zal daarom de overheidsbestedingen inperken. Onpopulaire bezuinigingsmaatregelen kunnen hier en daar tot openbaar protest leiden, maar de meerderheid die de regering in het parlement heeft - en het feit dat er tot 2009 geen verkiezingen voorzien zijn - geven haar de kracht om door te gaan. De economie zal waarschijnlijk gedempt blijven, maar de groei zal in 2007 wel een procent hoger liggen dan het jaar tevoren. Bbp-groei: 5,9 % Bbp: 1,14 biljoen dollar (ppp: 1,86 biljoen dollar) Inflatie: 9,3 % Bevolking: 142 miljoen Bbp per capita: 8030 dollar Naarmate de manoeuvres rond de opvolging van Vladimir Poetin intensiever worden, zal de vraag naar kremlinologen toenemen. Eerste vicepremier Dmitri Medvedev en minister van Defensie Sergei Ivanov zijn de belangrijkste kandidaten, maar dat betekent weinig in dit vroege stadium. De verkiezing van een nieuwe leider - vooropgesteld dat Poetin weerstand blijft bieden tegen de vraag naar een wijziging van de grondwet die hem zou toelaten om te dingen naar een derde ambtstermijn - zal niet voor 2008 plaatsvinden. Gezien het persoonsgebonden opvolgingssysteem mag verwacht worden dat de politiek in 2007 zal gedomineerd worden door een machtsstrijd die de vorm kan aannemen van afdankingen, promoties of herschikkingen. De verkiezingen voor het lagerhuis van het parlement in december zullen eens te meer een meerderheid opleveren voor de pro-Kremlinkrachten. De hoge olieprijzen zullen zoals gewoonlijk de economie ondersteunen, maar de groei zal geremd worden door een zwak investeringsniveau. Ô IN DE GATEN HOUDEN: WERELDHANDELSORGANISATIEDit jaar zou een nieuwe stap kunnen betekenen in de heropname van Rusland in de wereldeconomie met de toetreding van het land tot de Wereldhandelsorganisatie. Bbp-groei: 2,7 % Bbp: 1,44 biljoen dollar (ppp: 1,36 biljoen dollar) Inflatie: 2,7 % Bevolking: 45,9 miljoen Bbp per capita: 31.410 dollar De Socialistische Partij van José Luis Rodriguez Zapatero zal drie keer zwaar op de proef gesteld worden voor het einde van de legislatuur in 2008. Ten eerste zal de bijkomende autonomie die aan Catalonië verleend werd, hogere verwachtingen wekken in andere regio's. Ten tweede zullen de gesprekken met de Baskische separatisten heel wat subtiel overleg vereisen, zelfs als het staakt-het-vuren van de paramilitairen oprecht is. Ten derde kunnen de schuchtere pogingen tot liberalisering bijdragen tot een conjuncturele dip. Ô IN DE GATEN HOUDEN: EEN NIEUW SPOORMadrid en Barcelona, rivalen in zowat alles, van financiën tot voetbal, zullen dichter bij elkaar komen door de opening van een nieuwe hogesnelheidslijn. Bbp-groei: 5,0 % Bbp: 169 miljard dollar (ppp: 222 miljard dollar) Inflatie: 3,3 % Bevolking: 10,2 miljoen Bbp per capita: 16.560 dollar Na maanden getwist over wie er nu aan de macht moet komen na de onbesliste verkiezingen van juni 2006, is het nog altijd raden naar de vorm en de duurzaamheid van de coalitie die het in 2007 voor het zeggen zal hebben. De centrumrechtse en eurosceptische Burgerlijk Democratische Partij (ODS) en de centrumlinkse Tsjechische Sociaaldemocratische Partij (CSSD) zijn de leidinggevende spelers. Ze komen echter niet overeen en geen van beide kunnen ze een stabiel partnerschap bezegelen met de andere, kleinere partijen. De meeste kans maakt nog een alliantie van ODS en CSSD, die net lang genoeg kan overleven om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. De doelstelling om in 2007 toe te treden tot het Europese wisselkoersmechanisme - een prelude tot de invoering van de euro - wordt waarschijnlijk afgevoerd wegens begrotingsmoeilijkheden. Bbp-groei: 4,1 % Bbp: 383 miljard dollar (ppp: 681 miljard dollar) Inflatie: 9,0 % Bevolking: 75,2 miljoen Bbp per capita: 5100 (dollar) De verkiezing van een nieuwe president in mei en voor een nieuwe regering in november zal Turkije in de internationale schijnwerpers zetten. Als het parlement dat gedomineerd wordt door de Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP) van eerste minister Recep Tayyip Erdogan, een islamist tot president verkiest, zullen de secularisten ontzet zijn. Hoe dan ook, de AKP zal de algemene verkiezingen vlot winnen. Het grote tekort op de lopende rekening maakt Turkije tot de meest kwetsbare van de grote ontluikende markten. Bbp-groei: 2,3 % Bbp: 2,57 biljoen dollar (ppp: 2,17 biljoen dollar) Inflatie: 2,1 % Bevolking: 60,5 miljoen Bbp per capita: 42.430 dollar De machtsoverdracht van Tony Blair op zijn minister van Financiën Gordon Brown zal verzuurd worden door spanningen tussen beide kampen - en misschien ook door een andere kandidaat voor het leiderschap van Labour - maar zal niettemin doorgang vinden. Een onbetamelijke race naar de macht zou de positie van Brown kunnen aantasten. Sinds Labour in 1997 aan de macht kwam, heeft de partij nooit ernstig weerwerk gekregen van de oppositie. Brown mag echter scherpe concurrentie van de Conservatieve Partij en haar vitale leider David Cameron verwachten. Een verzwakking van de openbare financiën kan een belastingverhoging uitlokken. De schuldenlast van de consumenten zal wegen op de groei, maar de ondernemingen hebben nog voldoende cash om te blijven investeren. Bbp-groei: 3,2 % Bbp: 447 miljard dollar (ppp: 324 miljard dollar) Inflatie: 2,0 % Bevolking: 9,1 miljoen Bbp per capita: 48.950 dollar Na haar nipte verkiezingsoverwinning in september 2006 zal de centrumrechtse regering in Zweden trachten om haar derde regeeropdracht in bijna een eeuw tot een succes te maken. De Alliantie voor Zweden en haar goed voorkomende premier Fredrik Reinfeldt zullen de invloed van de staat beperken en de herstructurering van zowel de openbare als de privésector aanmoedigen. Niettemin zal de nadruk liggen op het bijsnoeien van het Zweedse model, niet op de vervanging ervan. Bbp-groei: 9,8 % Bbp: 3,01 biljoen dollar (ppp: 10,67 biljoen dollar) Inflatie: 2,3 % Bevolking: 1,323 miljard Bbp per capita: 2280 dollar 2007 wordt het jaar van de grote schoonmaak. Werklui zullen massaal de straat opkomen om de belangrijkste steden van het land op te smukken in het vooruitzicht van de Olympische Spelen van Peking in 2008. En in figuurlijke zin zullen de campagnes om ongenoegen in de doofpot te stoppen intensifiëren in de aanloop naar het zeventiende congres van de Chinese Communistische Partij. Dat congres zal president Hu Jintao meteen de kans bieden om getrouwen op machtsposities te plaatsen. De regering zal intussen naarstig sleutelen aan haar voornaamste uitdaging: de economie opnieuw in evenwicht brengen om duurzame groei te creëren. Dat betekent de economie afkoelen in gebieden waar overinvestering voor overschotten zorgt. De groei zal dan verschuiven naar de minderbedeelden van het land. Ook de binnenlandse consumptie zal gestimuleerd worden. Die taak zal wel bemoeilijkt worden door een gebrek aan gesofisticeerde beleidsinstrumenten en de zwakke respons van regionale vazalgebieden. De groei van het bbp zal opnieuw, al is het maar net, onder de 10 % duiken. Ô IN DE GATEN HOUDEN: VOETBALLESSENDe organisatoren van de Olympische Spelen krijgen de kans om te oefenen wanneer China gastheer speelt voor de wereldbeker voetbal voor vrouwen van de Fifa. De finale vindt plaats in Sjanghai op 30 september. Bbp-groei: 3,3 % Bbp: 268 miljard dollar (ppp: 282 miljard dollar) Inflatie: 2,8 % Bevolking: 11 miljoen Bbp per capita: 24.350 dollar Donald Tsang, die in 2005 de functie van chief executive overnam nadat Tung Chee-hwa in ongenade gevallen was, zal zijn eigen vijfjarige ambtstermijn veroveren in de verkiezingen in juni. Ook al zal hij dat grotendeels doen dankzij de greep die de regering op het vasteland heeft op de kiesprocedure, toch is hij ongetwijfeld in eigen huis populairder dan zijn voorganger. Deels ondersteund door de aparte status van Hongkong als entrepot voor de Chinese handel, zal de uitvoer in 2007 een boom kennen. India Bbp-groei: 7,4 % Bbp: 928 miljard dollar (ppp: 4,68 biljoen dollar) Inflatie: 4,9 % Bevolking: 1,125 miljard Bbp per capita: 825 dollar De sterke economische groei zal zich voortzetten. De liberalisering zal de handel doen gedijen, maar overreglementering zal blijven verhinderen dat de Indiase industrie tot volle bloei komt. De noodzaak om tot een consensus te komen hindert de regering. Want de coalitie die, hoewel ze beheerst wordt door het Indiaas Nationaal Congres, ook een dozijn kleinere bondgenoten omvat, is ook afhankelijk van de steun van de communisten. Normaal gezien moet deze regering standhouden, ook al omdat snelle verkiezingen te onvoorspelbaar zijn voor de partijen die aan de macht zijn. De mogelijkheid blijft echter bestaan dat de Congrespartij van de zwakte van de grootste oppositiepartij, Bharatiya Janata, gebruik zal maken om vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Ô IN DE GATEN HOUDEN: GRENSGEVALLENEen opflakkering van geweld in het door India gecontroleerde Kasjmir of een nieuwe terroristische aanslag in een Indiase stad zou de broze verstandhouding tussen India en Pakistan, waartoe de vorige regering in 2004 de aanzet gaf, teniet kunnen doen. Als het grensoverschrijdende geweld onder controle blijft, zal de toenadering nog net standhouden. Bbp-groei: 6,0 % Bbp: 375 miljard dollar (ppp: 997 miljard dollar) Inflatie: 7,0 % Bevolking: 249 miljoen Bbp per capita: 1510 dollar President Susilo Bambang Yudhoyono zal in 2007 zijn hervormingsagenda willen doordrukken. Het jaar daarop zullen zijn bondgenoten immers hun aandacht vestigen op de strijd voor zijn opvolging in 2009. De president wil de bureaucratie aanpakken, de procedures voor bedrijven vereenvoudigen, buitenlandse investeerders belastingstimuli bieden, de vennootschapsbelasting verlagen en investeringen in infrastructuur aanmoedigen. Maar de kiezers zullen hem in de eerste plaats beoordelen op zijn prestaties in de strijd tegen corruptie en zijn verwezenlijkingen op het vlak van jobcreatie. Tevreden consumenten zullen de economische groei opdrijven naar een tijgerachtige 6 %. Ô IN DE GATEN HOUDEN: SEPARATISMEHet vredesproces in Atjeh verloopt voorspoedig, maar het blijft broos. Het separatisme neemt toe in het misnoegde Papoea. Het geweld tussen de verschillende godsdiensten neemt uitbreiding in Centraal-Sulawesi. En islamitische militanten vormen een bedreiging in het hele land. Bbp-groei: 2,1 % Bbp: 5,29 biljoen dollar (ppp: 4,35 biljoen dollar) Inflatie: 1,3 % Bevolking: 127 miljoen Bbp per capita: 41.480 dollar De tweede grootste economie van de wereld zal opnieuw een jaar van groei kennen en de inspanningen om een verloren decennium in te halen consolideren. De consumptieprijzen zullen met 1,3 % stijgen, de laatste nagel aan de doodskist van de deflatie. De zieke man van Azië ligt echter nog altijd in de herstelkamer. De biljoenen dollar aan fiscale aanmoedigingen van de jongste jaren hebben de overheidsbegroting in een lamentabele toestand gebracht. De nieuwe eerste minister, Shinzo Abe, zal de hervormingsagenda van zijn voorganger, Junichiro Koizumi, overnemen. Een grote meerderheid in het lagerhuis en een oppositie die bezig is zichzelf te hervormen, maken dat de regering het voor het zeggen heeft. Ô IN DE GATEN HOUDEN: VERWIJZING NAAR OORLOGAbe vertoont iets meer nationalistische trekjes dan Koizumi. Zijn steun aan een minder zelfkastijdende lezing van de Japanse oorlogsgeschiedenis en een grotere internationale rol voor het leger, zal China en Zuid-Korea ophitsen. Maar China zal wel blij zijn als Abe (in tegenstelling tot zijn voorganger) afziet van bezoeken aan het Yasukuni-oorlogsschrijn in Tokio. Bbp-groei: 4,6 % Bbp: 141 miljard dollar (ppp: 177 miljard dollar) Inflatie: 1,0 % Bevolking: 4,4 miljoen Bbp per capita: 32.030 dollar Patriarch Lee Kuan Yew heeft na de verkiezingen van mei 2006 de macht overgedragen op zijn zoon Lee Hsien Loong. Lee junior zal zich in 2007 vooral bezighouden met de uitoefening van zijn mandaat. Als er al tekenen waren van meningsverschillen binnen de almachtige Volkspartij voor Actie, dan zijn die nu vergeten. De stadsstaat zal zich opnieuw toeleggen op het scheppen van een dynamisch ondernemingsklimaat. Hoogwaardige productie en kennisindustrieën zijn de sleutelelementen. Ô IN DE GATEN HOUDEN: MARACA'S VOOR MALAKKENSingapore zal blijven streven naar vrijhandelsakkoorden met zowel buren als Japan als met verafgelegen landen zoals Mexico en Peru. Bbp-groei: 7,3 % Bbp: 67 miljard dollar (ppp: 308 miljard dollar) Inflatie: 5,5 % Bevolking: 85,3 miljoen Bbp per capita: 787 dollar In mei worden verkiezingen gehouden voor de Nationale Vergadering, maar omdat de kandidaten grotendeels uit de rangen van de Communistische Partij komen, blijft pluralisme een verre droom. De assemblee zal echter wel wat druk uitoefenen op de regering na een reeks van pijnlijke corruptieschandalen. De rol die Nong Duc Manh, de secretaris-generaal van de partij, speelt bij het verzoenen van vernieuwers en conservatieven zal van cruciaal belang zijn, nu hij een tweede ambtstermijn aanvat. De nakende toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie kan tot een beter ondernemingsklimaat leiden. De economie zal misschien wel in een te snel tempo vooruit spurten, tenzij er een rem komt op de aangroei van de binnenlandse kredietverlening. Bbp-groei: 3,9 % Bbp: 992 miljard dollar (ppp: 1170 miljard dollar) Inflatie: 3,0 % Bevolking: 49 miljoen Bbp per capita: 20.240 dollar De ambtstermijn van president Roh Moo-hyun eindigt begin 2008. Zijn autoriteit zal tegen die datum beginnen te tanen, niet het minst binnen zijn eigen Uri Partij, waar de strijd om zijn opvolging al volop aan de gang is. Een opeenvolging van electorale tegenslagen en gedwongen ontslagen heeft de partij van haar stuk gebracht, zodat het niet makkelijk wordt om de verkiezing in december intact te halen. De huishoudboekjes zullen zich verder herstellen van de creditcardbubbel en de export zal gedijen. Ô IN DE GATEN HOUDEN: POSTNUCLEAIRE LENTEAls de impasse met Noord-Korea opgelost kan worden, zullen de Zuid-Koreaanse bedrijven voordeel halen uit de contracten die het kwijnende Noorden er weer bovenop moeten helpen. Canada Bbp-groei: 2,6 % Bbp: 1,33 biljoen dollar (ppp: 1,22 biljoen dollar) Inflatie: 2,1 % Bevolking: 32,9 miljoen Bbp per capita: 40.440 dollar De conservatieve eerste minister Stephen Harper is goed begonnen en zou op zoek kunnen gaan naar een steviger mandaat door in 2007 vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Dat zou ook de separatisten de wind uit de zeilen nemen. Die worden nu teruggedreven naar hun kerngebied Quebec door Jean Charest, de gouverneur van de provincie. De regering zal vooral de traditionele kiezers opvrijen met een programma dat gestoeld is op lage belastingen en minder overheid, maar ook op meer financiering en bevoegdheden voor de provincies. De economie volgt zoals steeds in het spoor van de Verenigde Staten en zal vertragen naarmate de vraag van over de grens afneemt. Ô IN DE GATEN HOUDEN: VOETBAL Canada speelt in juni en juli gastheer voor de Fifawereldbeker voor beloften. Een nieuwe poging om in het Amerika benoorden de Rio Grande de belangstelling voor voetbal op te wekken. Bbp-groei: 2,8 % Bbp: 885 miljard dollar (ppp: 1,21 biljoen dollar) Inflatie: 3,8 % Bevolking: 108,7 miljoen Bbp per capita: 8140 dollar Felipe Calderon van de centrumrechtse Nationale Actiepartij werd in 2006 tot president verkozen. Andres Manuel Lopez Obrador, de progressieve kandidaat die nipt verloor, zal zich echter niet neerleggen bij zijn nederlaag. Amlo, zoals hij genoemd wordt, beschikt over een harde kern van militante supporters in Mexico City, waar hij de populaire burgemeester was, en hij kan zijn politieke oppositie kracht bijzetten met straatagitatie. Met een dergelijke rivaal en zonder meerderheid in het congres, beschikt Calderon over weinig tijd om zijn begrotings-en arbeidsmarkthervormingen erdoor te krijgen. Want in 2009 zijn er al de tussentijdse verkiezingen. Omdat het land zo eng verbonden is met zijn sterke buur in het noorden, zal een scherpe vertraging van de Amerikaanse economie de investeringen, de werkgelegenheid en de bestedingen in Mexico fnuiken. Bbp-groei: 2,2 % Bbp: 13,98 biljoen dollar (ppp: 13,98 biljoen dollar) Inflatie: 3,3 % Bevolking: 302 miljoen Bbp per capita: 46.280 dollar President George Bush krijgt in de tweede helft van zijn ambtstermijn zowel een Senaat als een Huis van Afgevaardigden met een democratische meerderheid tegenover zich. De populariteit en autoriteit van Bush zullen schade lijden op het Iraakse slagveld, waar de Amerikaanse troepen vast kwamen te zitten, en door de schandalen die de tumultueuze laatste jaren van presidenten in hun tweede ambtstermijn plegen te teisteren. Tegen het einde van het jaar zal zich al een hele reeks kandidaten voor de presidentsverkiezingen van 2008 aangediend hebben, te beginnen met de republikein John McCain en de democrate Hillary Clinton. De Federal Reserve zal de interesten naar beneden halen naarmate de economie vertraagt en de inflatie afneemt. Het tekort op de lopende rekening, dat in de buurt zal liggen van 6 %, zal de dollar onder druk zetten. Ô IN DE GATEN HOUDEN: WONINGPRIJZENDe Amerikaanse vastgoedzeepbel is aan het leeglopen. Als de bel uit elkaar spat, zou de jaarlijkse woningindex voor het eerst kunnen dalen sinds de jaren dertig. De consumenten zouden dan hun bestedingen drastisch inkrimpen en een recessie is dan niet ondenkbaar. Economieën in alle delen van de wereld zouden eronder lijden. Bbp-groei: 4,5 % Bbp: 231 miljard dollar (ppp: 664 miljard dollar) Inflatie: 11,0 % Bevolking: 39,9 miljoen Bbp per capita: 5790 dollar Dit wordt een behaaglijk jaar voor Argentinië: de versnipperde oppositie zal bij de verkiezingen in oktober president Nestor Kirchner de herverkiezing in de schoot werpen; de consumenten zullen genieten van de voordelen van aanhoudende groei; de inflatie zal binnen het bereik van eencijferige percentages blijven; een assertief buitenlands beleid zal de nationale trots opkrikken. Maar het beleid van morele overreding om geen prijs- en loonstijgingen door te voeren, verliest aan trekkracht. Intussen zal de economie te maken krijgen met bottlenecks in de bevoorrading. Ô IN DE GATEN HOUDEN: GRENSCONFLICTDe diplomatieke vaardigheden van de regering zullen op de proef gesteld worden door een dispuut met Uruguay over een papierfabriek die aan de Uruguayaanse zijde van de grens gebouwd wordt. De Argentijnen zeggen dat ze de rivier zal bevuilen en het toerisme vernietigen. Bbp-groei: 3,3 % Bbp: 943 miljard dollar (ppp: 1770 miljard dollar) Inflatie: niet bekend Bevolking: 189,3 miljoen Bbp per capita: 4930 dollar Brazilië en zijn herverkozen president Luiz Inacio Lula da Silva zullen kunnen genieten van hun tweede wittebroodsweken. De principes van gezonde schuldenlast en budgetbeheer zijn intussen verankerd. De crisisjaren zullen langzaam uit het geheugen verdwijnen. De economische groei zal traag zijn volgens de normen van grote opkomende markten, maar de trend loopt zachtjes omhoog en dat levert ademruimte op voor een president die door industriëlen overstelpt wordt met vragen naar reflatie en door aanhangers van links met de eis voor een betere herverdeling. Er zal veel sprake zijn van de opkomst van Brazilië als een economische macht, maar het zal bij woorden blijven, tenzij de leiders minder hun eigenbelang voor ogen beginnen houden. Bbp-groei: 4,0 % Bbp: 202 miljard dollar (ppp: 208 miljard dollar) Inflatie: 16,3 % Bevolking: 27,4 miljoen Bbp per capita: 7360 dollar De radicale president Hugo Chavez zal gedragen worden door zijn klinkende verkiezingsoverwinning in 2006. Maar de spanning binnen zijn entourage, tussen diegenen die pleiten voor een verdieping van de revolutie en anderen die erop aandringen bruggen te bouwen naar de bedrijfswereld, zal toenemen. De overheidsbestedingen zullen afnemen als de olieprijzen hun piek voorbij zijn en dat zal de economie vertragen. Bbp-groei: 4,1 % Bbp: 36 miljard dollar (ppp: 83 miljard dollar) Inflatie: 35 % Bevolking: 30 miljoen Bbp per capita: 1190 dollar Achter de opgeblazen barrières van Bagdads 'groene zone' zal de democratisch verkozen regering van Nuri al-Maliki heel wat moeite hebben om een oplossing te vinden voor de grondige onenigheid over de toekomst van het land. Het Iraakse parlement is immers religieus, raciaal en politiek erg verdeeld. Buiten zal dezelfde onenigheid een bloedige tol eisen in de vorm van bomauto's en doodseskaders. Uiteindelijk zou het kunnen dat de grote spelers vinden dat hun belangen beter gediend worden door een opsplitsing van Irak. In dat geval zijn disputen binnen en tussen de 'ministaatjes' met een soennitische, sjiitische of Koerdische meerderheid het voor de hand liggende scenario. Bbp-groei: 4,6 % Bbp: 252 miljard dollar (ppp: 818 miljard dollar) Inflatie: 15,4 % Bevolking: 70,7 miljoen Bbp per capita: 3560 dollar President Mahmoud Ahmadinejad zal de voordelen kunnen plukken van overvloedige inkomsten uit olie, voorwaardelijke steun vanuit de leidinggevende machtscentra van Iran en een relatief grote populariteit onder de bevolking. De nucleaire kwestie zal de betrekkingen van het land met het Westen blijven bepalen. Er zullen misschien compromissen gesloten worden, maar waarschijnlijk zal geen daarvan lang standhouden, gezien de diepe achterdocht en argwaan die beide kampen scheidt. Als een oplossing uitblijft, zou 2007 wel eens het jaar kunnen worden dat Iran uiteindelijk getroffen wordt door economische sancties, opgelegd door de Verenigde Naties of, bij ontstentenis, door de Verenigde Staten en enkele G8-landen. Ze zullen aanvankelijk bescheiden zijn, maar wel allesbehalve welkom in een economie die al grotendeels uitgesloten is van internationale investeringen. Bbp-groei: 4,0 % Bbp: 150 miljard dollar (ppp: 180 miljard dollar) Inflatie: 2,4 % Bevolking: 7,2 miljoen Bbp per capita: 20.880 dollar De weerslag van de korte oorlog met de in Libanon gevestigde Hezbollahmilitie zal het hele jaar door voelbaar zijn. De centrumrechtse coalitie van Ehud Olmer, die geleid wordt door de Kadima, zal moeite hebben om opnieuw meer steun te krijgen om haar doelstellingen te realiseren, na een oorlog die beschouwd wordt als een mislukking. Economisch gezien zal de oorlog een of twee procentpunten aftoppen van de groei, hoewel de stevige vraag naar de hoogtechnologische exportproducten van Israël wel een deel van de terugval zal opvangen. De eenzijdige benadering van het Palestijnse probleem die geërfd werd van de regering van Ariel Sharon, zal moeilijk verkocht kunnen worden, omdat ze steeds weer in diskrediet komt door periodieke opflakkeringen van geweld in Gaza. Het is weinig waarschijnlijk dat de regering het einde van de regeerperiode in 2010 haalt, ze overleeft misschien zelfs dit jaar niet. Bbp-groei: 5,5 % Bbp: 135 miljard dollar (ppp: 200 miljard dollar) Inflatie: 10,9 % Bevolking: 146 miljoen Bbp per capita: 926 dollar De presidentsverkiezingen in april kondigen zich aan als de meest open verkiezing in meer dan een decennium. President Olusegun Obasanjo, die al twee termijnen achter de rug heeft, kreeg immers onvoldoende steun voor een grondwetshervorming die hem zou toelaten om naar een derde ambtstermijn te dingen. Niettemin probeert hij door een zorgvuldig uitgekozen eigen kandidaat naar voor te schuiven, de twee belangrijkste kandidaten voor de nominatie van zijn partij uit te schakelen. Ook als het een strijd wordt tussen twee kandidaten, is het altijd mogelijk dat de verliezer overboord springt en onderdak zoekt bij een oppositiepartij, wat de strijd een stuk ingewikkelder zou maken. Hoge olieprijzen en toenemende productie peppen de economie op, al blijft de onrust in de delta een risico vormen voor de producenten. Ook de landbouw en de dienstensector zullen het goed doen en de regering zal meer uitgeven aan infrastructuurwerken. Ô IN DE GATEN HOUDEN: PRE-ELECTORALE SPANNINGENNaarmate de verkiezingskoorts stijgt, zal ook het etnische en politieke geweld toenemen. Aanslagen tegen petroleummultinationals in de Nigerdelta zouden wel eens een nieuw hoogtepunt kunnen bereiken. Bbp-groei: 4,6 % Bbp: 359 miljard dollar (ppp: 361 miljard dollar) Inflatie: 0,7 % Bevolking: 25,9 miljoen Bbp per capita: 13.830 dollar Koning Abdullah bin Abdel-Aziz al Saud zal tijdens zijn tweede jaar op zoek gaan naar evenwichten: tussen olieproducenten en -consumenten, tussen rijk en arm in eigen land, tussen de noodzaak voor allianties met het Westen en de militant antiwesterse stemming in eigen land. Maar vooral zal hij zich bezighouden met het beheersen van de druk die inherent is aan een familiebedrijf dat te maken krijgt met een opvolgingskwestie. De politieke hervorming gaat verder, maar in een bijna onmerkbaar tempo. De economische hervormingen zullen minder beperkingen kennen. De oliesector vertoont een onverwoestbare gezondheid en een verdere opening van niet-petroleumgebonden sectoren is waarschijnlijk. Bbp-groei: 4,6 % Bbp: 256 miljard dollar (ppp: 635 miljard dollar) Inflatie: 4,6 % Bevolking: 42 miljoen Bbp per capita: 6090 dollar De verkiezing van een leider voor het regerende African National Congress (ANC), die plaats moet vinden in december, zal de politiek beheersen. Wie de verkiezing wint, komt meteen in aanmerking om president Thabo Mbeki op te volgen wanneer die in 2009 aftreedt. De reikwijdte van het ANC, die het hele politieke spectrum overspant, beperkt de mogelijkheden voor oppositiepartijen, maar zet tegelijk wel interne facties tegen elkaar op. De campagne voor de linkse voorvechter Jacob Zuma werd in 2006 onderbroken door een onderzoek naar een beschuldiging van verkrachting, dat evenwel uitmondde in een vrijspraak. Zijn campagne zou opnieuw in het slop kunnen komen, omdat hij ook aangeklaagd werd voor corruptie. De centristische en vrijemarktgerichte lijn zal aangehouden worden door ofwel minister van Financiën Trevor Manuel, of door Cyril Ramaphosa, een zakenman. Openbare bestedingen voor infrastructuur en directe buitenlandse investeringen zullen de economie aanporren. Voor het vierde opeenvolgende jaar stevent Zuid-Afrika af op een economische groei van 4,5 tot 5 %.