Het is me de zomer wel! Er was/is niet alleen een algemene beurscorrectie die aandelenbeleggers aan den lijve ondervinden. En als er iets negatiefs gebeurt, dan wordt meteen naar een of meerdere zondebokken gezocht. In die zoektocht naar de oorzaken van de terugval wordt vaak verwezen naar geopolitieke ontwikkelingen. We vermelden al maar voor de vuist weg Oekraïne, de Gaza-strook, Irak,... Schrijnende beelden wennen nooit en blijven ons choqueren. Het lijkt er dus weer op dat de wereld in vuur en vlam staat, dat de spanningen tussen Oost en West weer oplopen. Kortom, dat het met de wereld de ve...

Het is me de zomer wel! Er was/is niet alleen een algemene beurscorrectie die aandelenbeleggers aan den lijve ondervinden. En als er iets negatiefs gebeurt, dan wordt meteen naar een of meerdere zondebokken gezocht. In die zoektocht naar de oorzaken van de terugval wordt vaak verwezen naar geopolitieke ontwikkelingen. We vermelden al maar voor de vuist weg Oekraïne, de Gaza-strook, Irak,... Schrijnende beelden wennen nooit en blijven ons choqueren. Het lijkt er dus weer op dat de wereld in vuur en vlam staat, dat de spanningen tussen Oost en West weer oplopen. Kortom, dat het met de wereld de verkeerde kant uitgaat. Het was dan ook een verademing om net in deze periode het boek 'Naar één wereld; een nieuwe mondiale werkelijkheid' (oorspronkelijk 'The Great Convergence') te lezen van Kishore Mahbubani. De Singaporees maakte voorheen al ophef met boeken als 'Can Asian Think?' en 'The New Asian Hemisphere' (vertaling: 'De eeuw van Azië; een onafwendbare mondiale machtsverschuiving'). Uit de titels van de boeken kan al afgeleid worden dat deze ex-diplomaat en zelfs ex-ambassadeur en tegenwoordig rector van de Lee Kuan Yew School of Public Policy van de National University of Singapore een vooruitgangsoptimist is. Hij werd trouwens in 2012 uitgeroepen tot 1 van de 10 grootste denkers ter wereld. Volgens Mahbubani moeten we voorbij de waan van de dagelijkse conflicten kijken naar de tendensen op langere termijn. En die zijn zonder meer erg positief. Een eerste geruststellende bevinding is dat het aantal mensen dat bij gevechten omkomt nog nooit zo laag is geweest sinds daarover gegevens zijn bijgehouden. In 2010 stierven nog amper 0,3 personen per 100.000 bij gewapende conflicten. In de 19de eeuw was dat nog 70. Een tweede vaststelling is de gestage afname van de wereldarmoede. Tussen 2000 en 2010 alleen al zakte het aantal mensen die in extreme armoede moeten leven met 22 %. Een andere evolutie is dat we een steeds beter opgeleide wereldbevolking kennen. Zo verdrievoudigde het aantal mensen in de ontwikkelingslanden dat kan lezen en schrijven de voorbije 100 jaar (van 25 naar 75 %). Ook wordt jaar na jaar het record aan wereldwijd universitair opgeleide mensen scherper gesteld. Het wereldwijd stijgende intelligentie, opleidings- en welvaartsniveau heeft alles te maken met het thema van de groeiende middenklasse. Men wordt tot de wereldwijde middenklasse gerekend als men dagelijks tussen 10 en 100 USD gemiddeld inkomen (gecorrigeerd voor koopkracht) verwerft. Vooral de voorbije 30 jaar is er op dat vlak een spectaculaire evolutie geweest, gedragen door Azië, waar we in 20 jaar tijd gaan naar een verdubbeling van de middenklasse. Volgens een OESO-paper zou tegen 2020 1 middenklasser op 2 van Aziatische origine zijn. Deze ontwikkeling is ook voor onze strategie met toepassing in de voorbeeldportefeuille van essentieel belang. Op de volgende strategiepagina (IB 34B) komen we daarop nog uitvoerig terug. TEGEN 2020 ZAL 1 MIDDENKLASSER OP 2 VAN AZIATISCHE ORIGINE ZIJN.