Sinds 1 januari 1998 zwaait Schotenaar Bruno Segers (38 j.) de scepter over een marktregio - de Northern Region genaamd met Benelux, Scandinavië en Oost-Europa/Rusland - die zijn bedrijf Lotus vorig jaar meer dan 4 miljard frank omzet opleverde. "We goochelen er met groeicijfers van 50% in Scandivavië tot zelfs 100% in Oost-Europa op één jaar tijd," glundert Segers. "Ik sta er telkens weer van versteld hoezeer het medium Intranet ook in Tsjechië, Hongarije en Polen aan belang wint."
...

Sinds 1 januari 1998 zwaait Schotenaar Bruno Segers (38 j.) de scepter over een marktregio - de Northern Region genaamd met Benelux, Scandinavië en Oost-Europa/Rusland - die zijn bedrijf Lotus vorig jaar meer dan 4 miljard frank omzet opleverde. "We goochelen er met groeicijfers van 50% in Scandivavië tot zelfs 100% in Oost-Europa op één jaar tijd," glundert Segers. "Ik sta er telkens weer van versteld hoezeer het medium Intranet ook in Tsjechië, Hongarije en Polen aan belang wint." Lotus, een 100%-softwaredochter van IBM, verwierf enkele jaren geleden een ijzersterke reputatie met zijn kernproduct Notes, een software die de onderlinge samenwerking binnen bedrijven bevordert - in het vakjargon: groupware. Lotus Notes kent nu zo'n 20 miljoen gebruikssites wereldwijd. Recentelijk voegde de Amerikaanse IBM-dochter daar Domino aan toe, een product dat op maat van het Intranet is gesneden. De recente promotie van Bruno Segers kadert in de herstructurering die de Europese activiteiten van Lotus samensmolt tot één multilandengroep. "Ik citeer hierbij graag de slogan van Percy Barnevik ( nvdr - ex-voorzitter van Asea Brown Boveri): think global, act local," zegt Segers. "Lotus centraliseert inderdaad zoveel mogelijk zijn logistieke diensten. Dat is een algemene evolutie. Maar in de front-office blijft het contact met de klant cruciaal." IT-manager Bruno Segers doorspekt zijn redeneringen graag met Engelstalige slogans. Zo omschrijft hij de verhouding van - het onafhankelijk opererende - Lotus met IBM als een WAT-relatie: working apart together. De opmerking dat hij weet te overtuigen als een rasechte "verkoper", prikkelt hem wat. "Van opleiding ben ik industrieel ingenieur. Producten verkopen waar ik niet achtersta, kan ik niet: ik weiger om technische leugens te verspreiden." Het weekend is voor hem heilig. "Ik reis elke week," zegt hij en grasduint in zijn agenda. "Vandaag ben ik in Antwerpen, morgen in Kopenhagen, dan in Stockholm, dan weer in Kopenhangen, en vrijdag in Brussel. Zaterdag en zondag hou ik vrij voor het gezin."Een bureau heeft hij niet. "Mijn kantoor is waar mijn Thinkpad staat," parafraseert hij de slogan van een bekend biermerk. De 200 medewerkers van Bruno Segers zijn verspreid over de Benelux, Scandinavië en Oost-Europa. Hoewel hij een rasechte IT-manager is met een cv dat kronkelt langsheen bedrijven als Digital (1985-1987), Oracle (1988-1990) en uiteindelijk Lotus, verafschuwt Bruno Seger de e-mail. "Er worden vandaag te veel e-mails verstuurd. We verzuipen erin," merkt hij op. "Als men de tijd om ze te lezen maar eens voor klanten kon vrijmaken." Maar dan komt de verkoper weer naar boven. "Echt dringende informatie versturen we per voice-mail. Belangrijke informatie plaatsen we op de databank van Notes - de knowledge-base - en die is toegankelijk voor iedereen." Zijn kantoor mist hij niet. Wel een ander aspect: "In de beginjaren bij Lotus was ik de algemeen manager en het gezicht van Lotus België. Nu weet iedereen wat ik doe, maar kent men mij minder goed. In de weekends is dat omgekeerd: mijn vrienden kennen mij door en door, maar weten niet meer wat ik doe."