Tussen Vlaanderen en Wallonië bestaat een grote ongelijkheid. Het Vlaamse onderwijssysteem levert studenten die wereldwijd tot de topvijf behoren, terwijl Wallonië met moeite de topvijftig haalt."
...

Tussen Vlaanderen en Wallonië bestaat een grote ongelijkheid. Het Vlaamse onderwijssysteem levert studenten die wereldwijd tot de topvijf behoren, terwijl Wallonië met moeite de topvijftig haalt."Dat zegt Erik Tamboryn, die een jaar geleden de tijdschriftenuitgeverij VNU Business Publications ruilde voor Wolters Plantyn, de Belgische marktleider op het vlak van educatieve uitgaven. "Natuurlijk spelen de financiële moeilijkheden van de Franstalige gewestregering een rol," voegt algemeen directeur Tamboryn eraan toe, "maar in Wallonië gebruikt men ook andere lesmethodes." Het zal dan ook niemand verbazen dat Wallonië hoog op het to do-lijstje van Tamboryn staat. "Wolters Plantyn wil maximale kansen voor iedereen creëren door een gediversifieerde leeraanpak aan te bieden. In Wallonië moet er op dat vlak nog een forse inhaalbeweging worden gemaakt, maar dat wil ook zeggen dat de gewestregering meer middelen moet vrijmaken." Vorig jaar kon Tamboryn niet al zijn plannen realiseren door slechte resultaten bij het moederbedrijf, Wolters Kluwer. "De markt raakt stilaan geprofessionaliseerd, waardoor de winst onder druk komt te staan. Zoals in een goed huisgezin moet iedereen dan zijn steentje bijdragen." Bij Wolters Plantyn werd niet gesnoeid in de activiteiten, maar het bedrijf maakte van de gelegenheid gebruik om acht mensen op brugpensioen te sturen. "Dat betekent niet dat die alle acht niet zullen worden vervangen," benadrukt Tamboryn. "We gaan een aantal nieuwe initiatieven opstarten en zullen daarvoor nieuwe mensen aanwerven." Wolters Plantyn gaat onder meer zijn positie in het hoger onderwijs verder uitbouwen. In Vlaanderen is Wolters Plantyn zowel in het basis- als het secundair onderwijs marktleider, maar in het hoger onderwijs kan er nog marktaandeel worden gewonnen. Ook aan de lancering van digitale producten, zoals Tamboryn bij zijn aanstelling aankondigde, wordt verder gebouwd. Het overkoepelende Wolters Kluwer Educational is Europees marktleider in digitale onderwijsmethodes. "Vlaanderen ligt op dat vlak nog een halve pas achter op onze noorderburen, maar we liggen voor op wat de markt wil," vertelt Tamboryn. In 2003 startte Wolters Plantyn het zogenaamde Digi-project voor het secundair onderwijs. Dat leidde in een eerste fase tot de lancering van eTutor, een softwarepakket waarbij taaloefeningen on line kunnen worden gegeven. "In de komende jaren gaan we verschillende soortgelijke projecten lanceren, met als centrale boodschap dat ICT een geïntegreerd onderdeel van de onderwijsmethode moet zijn," aldus Tamboryn. Een andere piste die vorig jaar werd ingeslagen en die in de toekomst verder zal worden bewandeld, is die van de direct marketing. Als voorzitter van het Belgisch Direct Marketing Verbond is Tamboryn een voorvechter van DM. "Weinig mensen kennen het bedrijf. Daar moeten we werk van maken." Hans Sterkendries"Het Vlaamse onderwijssysteem levert studenten die wereldwijd tot de topvijf behoren, terwijl Wallonië met moeite de topvijftig haalt."