MEER VERBOUWINGEN.
...

MEER VERBOUWINGEN.De Belg bouwt minder, maar compenseert dit (gedeeltelijk) door meer te verbouwen. Tussen 1991 en 1998 daalde het aantal verleende bouwvergunningen van 46.222 naar 39.083, terwijl het aantal verbouwvergunningen steeg van 26.093 naar 34.125. Tot maart 1998 kon de nieuwbouwsector nog profiteren van een gedeeltelijke BTW-verlaging, de afschaffing van deze gunstmaatregel verzwakt de concurrentiepositie van nieuwbouw.Vooral in Vlaanderen lijkt renovatie aan een sterke inhaalbeweging begonnen. "Omdat bouwgronden schaarser en daardoor ook duurder worden, zoeken steeds meer Vlamingen bestaande woningen om die dan te verbouwen," verklaart Marc Dillen, secretaris van de Vlaamse Confederatie Bouw. Volgens Marc Dillen zal de verdere invoering van het Structuurplan Vlaanderen, dat streeft naar grotere woningdichtheden, deze evolutie nog versterken. Ook een tijdelijke versoepeling van het beleid ten aanzien van zonevreemde woningen - wat is opgenomen in het nieuwe decreet Ruimtelijke Ordening - zal het aantal verbouwingen de hoogte injagen, meent hij. Gedurende een overgangsperiode van vijf jaar krijgen eigenaars van zonevreemde woningen makkelijker een verbouwingsvergunning. Daarna zijn enkel nog instandhoudingswerken toegelaten. De Walen zijn traditioneel meer verbouwingsgezind. In 1991 werden er in het Waals Gewest nagenoeg evenveel verbouw- als bouwvergunningen afgeleverd, de recentste cijfers (1998) tonen zelfs aan dat de Walen nu meer verbouwen dan bouwen. Ook in Wallonië ligt de prijsstijging van de bouwgronden aan de basis van deze evolutie. Maar van waar de Waalse voorkeur voor renovatie? Een gedeeltelijke verklaring hiervoor is dat de Walen veel meer dan de Vlamingen doe-het-zelvers zijn (zie ook ImmoTrends 18 februari 1999). "Het heeft ook te maken met het feit dat er in Wallonië meer met natuursteen wordt gebouwd," zegt Marc Dillen. "In tegenstelling tot baksteen veroudert natuursteen niet. Een oude woning in baksteen ziet eruit als een oude woning. Maar tussen een oude en een nieuwe woning in natuursteen is er langs buiten nauwelijks een verschil merkbaar. Waarom zou je dan een nieuwe bouwen?"Ook in het Brussels Gewest wordt er (in de woningbouw) al enkele jaren meer verbouwd dan gebouwd. De grote mate van verstedelijking in dit gebied en de druk van de kantoormarkt op de grondprijzen, maakten dat er voor nieuwe woningbouw nog maar weinig plaats was. Maar het succes van enkele recente promoties zou het tij wel eens kunnen keren.Laurenz Verledens