Inbreuken op het gebied van handelspraktijken en consumentenbescherming, intellectuele eigendom, de elektronische economie of vrije beroepen, het zijn allemaal gevallen waarbij u een procedure vordering tot staking kunt opstarten. De vordering tot staking zoals die in het Wetboek van Economisch Recht wordt beschreven, is een procedure die bedoeld is een einde te maken aan alle inb...

Inbreuken op het gebied van handelspraktijken en consumentenbescherming, intellectuele eigendom, de elektronische economie of vrije beroepen, het zijn allemaal gevallen waarbij u een procedure vordering tot staking kunt opstarten. De vordering tot staking zoals die in het Wetboek van Economisch Recht wordt beschreven, is een procedure die bedoeld is een einde te maken aan alle inbreuken op de bepalingen van dat wetboek. De vordering wordt als kort geding ingeleid voor de rechtbank van koophandel. Wanneer de rechter het bestaan van de inbreuk erkent, zal hij de staking van die inbreuk bevelen. Dat heeft soms tot gevolg dat de onderneming haar activiteiten moet stopzetten. De rechter kan de overtreder evenwel ook tijd geven een einde te maken aan de inbreuk en de situatie in orde te brengen. Wanneer er geen inbreuk meer is, kan de rechter de opheffing van het stakingsbevel toestaan. Behalve oneerlijke handelspraktijken tegenover consumenten zijn ook bepaalde praktijken tussen ondernemingen uitdrukkelijk verboden, bijvoorbeeld inzake reclame. Maar de wet verbiedt ook "elke met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad waardoor een onderneming de beroepsbelangen van een of meer andere ondernemingen schaadt of kan schaden". De kans dat uw concurrenten uw praktijken in het oog houden, is reëel. Begaat u een inbreuk, dan hebben zij er belang bij een vordering tot staking in te leiden. Ook consumenten kunnen daar belang bij hebben. De vordering tot staking is enkel gegrond als de inbreuk nog bestaat of opnieuw kan gebeuren. Een preventieve aanpak kan u heel wat problemen besparen. Ga na of u aan alle wettelijke bepalingen voldoet voor u zich op een nieuwe markt waagt. Niet zelden zet een toonaangevende economische speler juridische mechanismen in werking in een poging een concurrent te elimineren. Hebt u een juridische vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar benny.debruyne@trends.be.