Een federale regering met enkel een sociaaleconomisch programma en relatieve communautaire rust: volgens Jules Gheude in zijn essay Waals Testament is dat slechts schijn. De tegenstellingen tussen Vlamingen en Franstaligen zullen sneller weer opduiken dan verwacht. Gheude was een medewerker van wijlen François Perin, de Luikse grondwetspecialist en midden de jaren zeventig kort minister voor het Waals-regionalistische Rassemblement Wallon (RW). Gheude werkte op het kabinet van Perin en volgde dagelijks de Vlaamse pers op.
...