Het moment voor Bruno Hannon (financial director), Koen De Geyter (operations director) en Guido Corbesier (sales director) om de touwtjes zelf in handen te nemen. Stichter Frank Turley zette een stap opzij, en in juli volgde een herstructurering en een kapitaalsverhoging van 201.000 euro (8,1 ...

Het moment voor Bruno Hannon (financial director), Koen De Geyter (operations director) en Guido Corbesier (sales director) om de touwtjes zelf in handen te nemen. Stichter Frank Turley zette een stap opzij, en in juli volgde een herstructurering en een kapitaalsverhoging van 201.000 euro (8,1 miljoen frank), wat het totaal op 337.000 euro bracht (13,6 miljoen frank). Meteen verwierf het managementtrio ook de meerderheid van de aandelen. "De management buy-out was een vlucht vooruit die werd ingegeven door ons geloof in het bedrijf," zegt Koen De Geyter. "Het probleem van EMD was dat het quasi uitsluitend Lotus Notes-oplossingen aanbood." De nieuwe top gooide het aanbod open. EMD biedt nu totaaloplossingen aan voor document- en kennisbeheer (onder andere scannen en digitaal opslaan van documenten), informatie-uitwisseling tussen medewerkers (chats, e-mail), beheer en opvolging van bestellingen en niet in het minst de veiligheid van dit alles.Maar de omschakeling kostte heel wat offers, ook bij het personeel: zo moest het personeelsbestand naar beneden (-8 tot 48 werknemers), met een aantal naakte ontslagen bij de administratie tot gevolg. Bonussen werden afgeschaft, opleidingsmogelijkheden teruggeschroefd. Kortom, een situatie waarin het menselijk kapitaal van een kennisbedrijf zwaar op de proef wordt gesteld. Corbesier ziet een lichtpunt: "We hadden geluk dat onze ingrepen op korte termijn positieve effecten hadden, waardoor we het vertrouwen van de werknemers langzaam terugwinnen."De tegenvallende bedrijfsresultaten in 2000 hebben de managers alvast geleerd dat omzet alleen niet zaligmakend is. Financial director Hannon: "We proberen inderdaad de correcte balans te vinden. We mikken op 20% omzetstijging in plaats van de vroegere 50 à 60% en met een duidelijk accent op rentabiliteit."JeanûPaul Wydoodt