Het sociaal secretariaat van de ADMB-groep, uit de NCMV-familie, expandeert via een samenwerkingsakkoord met collega Sodiro uit Roeselare.
...

Het sociaal secretariaat van de ADMB-groep, uit de NCMV-familie, expandeert via een samenwerkingsakkoord met collega Sodiro uit Roeselare.Afgelopen maandag werden de handtekeningen gezet onder het samenwerkingsakkoord tussen Sociaal Bureau en Sodiro. Vanaf januari '97 zal Sodiro de computers en software gebruiken van het sociaal secretariaat van de ADMB-groep. Sodiro heeft slechts één kantoor, in Roeselare. Maar daar heeft het wel 1100 aangesloten werkgevers, goed voor 14.000 werknemers. Sodiro behoort tot de stal van de Bank van Roeselare. Sociale secretariaten zijn vzw's die de loonadministratie van bedrijven overnemen. In België is ruim 80 % van de ondernemingen aangesloten bij een erkend sociaal secretariaat (ESS). Dat ESS is veelal de kern van een sociale dienstengroep die gelieerd is aan een werkgeversorganisatie en die bestaat uit een kinderbijslagfonds, een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, een interbedrijfsgeneeskundige dienst en een mutualiteit. Ook de ADMB-groep uit de NCMV-familie bezit al die takken. En bovendien ook nog een milieudienst, een verzekeringsbedrijf en twee vakantiehuizen.Sociaal Bureau kon een akkoord met Sodiro binnenrijven dankzij zijn performante computerinfrastructuur. Twee jaar geleden werd tabula rasa gemaakt van zowel hard- als software. Oude getrouwe IBM moest plaats ruimen voor ICL. De nieuwe software werd in eigen huis ontwikkeld. Een investering van 100 miljoen frank. "Maar we staan nu in onze sector op kop," zegt Karel Ghesquière, onderdirecteur ADMB-groep. "Dat maakt ons aantrekkelijk voor kleinere sociaal secretariaten." De steeds complexere wetgeving de sociale balans is de laatste horror story vereist meer en meer een stevige computerinfrastructuur. Buiten bereik van de kleintjes in de sector. Vandaar de huidige concentratietendens. In maart van dit jaar tekenden Assubel en De Familie, twee spelers uit de top-tien, een fusie-akkoord. EXPANSIE.ADMB ( Algemeen Dienstbetoon voor Middenstand en Beroepen) is vandaag 70 jaar oud. Maar eigenlijk jonger dan ooit. De gemiddelde leeftijd van de 400 werknemers is immers 35 jaar. Die jonge ploeg moet de steile ambities van ADMB waarmaken. In de eerste plaats is dat de verdere uitbouw van de groep. In '95 had Sociaal Bureau 16.881 aangesloten werkgevers en 93.039 werknemers. Dat leverde een netto-omzet op van 345 miljoen frank.Sociaal Bureau is actief in drie provincies : West-Vlaanderen (60 % van de bij ADMB aangesloten werkgevers), Antwerpen (24 %) en Vlaams-Brabant en Brussel (16 %). "Qua werkgevers hebben we een marktaandeel van 43 % in West-Vlaanderen, met Sodiro erbij wordt dat 48 %," zegt Karel Ghesquière. Op basis van het aantal werknemers is dat cijfer minder indrukwekkend : van 25 naar 32 %.In Oost-Vlaanderen en Limburg wordt het terrein vrij gelaten voor Sofim, een ander sociaal secretariaat uit de NCMV-stal. Maar een eerste bespreking heeft plaatsgehad om ook Sofim op de computers van Sociaal Bureau aan te sluiten, zodat Sociaal Bureau over het hele land actief wordt (zoals ADMB dat al is met zijn andere diensten). De tandem Sofim-Sociaal Bureau moet net achter de grote drie komen : SD (VEV, 264.000 werknemers), de tandem Assubel-De Familie (253.000 werknemers), en SBB (Boerenbond, 172.000 werknemers). "We leveren extra inspanningen in Brussel en Vlaams-Brabant," zegt Johan De Lille, commercieel verantwoordelijke van ADMB-groep. "Recent openden we kantoren in Zaventem, Asse en Halle. En er komt een nieuw kantoor in Brussel zelf." En ook op het "thuisfront" wordt niet stilgezeten. Langs de Brugse ring wordt 40 miljoen frank geïnvesteerd in een tweede vestiging (1000m² en 3 niveaus). Ook over de grenzen wordt gekeken. "In Wallonië onderzoeken we Moeskroen en in Noord-Frankrijk hebben we een samenwerkingsovereenkomst met de groep Vauban uit Rijsel," zegt Flor Tanghe, directeur ADMB-groep. "Maar ik geloof meer in Wallonië dan Frankrijk." FILOSOFIE.Kern van de ADMB-filosofie is de persoonlijke aanpak. "Wij staan heel dicht bij de werkgever," verklaart Karel Ghesquière. "Eigenlijk zijn we een ambulante personeelsdienst. Loonberekening alleen interesseert ons niet, consultancy is onze job."Die aanpak heeft ADMB geen windeieren gelegd. In '85 berekende het de lonen voor 60.000 werknemers, in '95 voor 93.000. Volgens het ADMB-team een toename die boven de marktgroei uitsteekt. En het gaat verder. De omzet is in het eerste kwartaal van '96 met 9,33 % gestegen, meer dan de geplande 8 %.Een spectaculaire groei als in het laatste decennium is echter niet meer zo eenvoudig. De "vrije" markt van niet-aangeslotenen wordt kleiner en dat maakt de concurrentie scherper. Leven en laten leven, is een slogan van het verleden. Bovendien is de klant veeleisender geworden. Hij vraagt meer en kwalitatievere dienstverlening (niet voor niets is ADMB bezig met de verwerving van een Iso 9001-certificaat).Met als gevolg dat de sociale dienstengroepen veel agressiever op de markt zijn. "Er wordt een scherpe prijzenslag gevoerd," zegt Karel Ghesquière. "De vijf groten willen hun marktaandeel vergroten. Maar wij spelen daar niet in mee. Kwaliteit blijft bij ons voorop staan."G.M. KAREL GHESQUIERE, FLOR TANGHE EN JOHAN DE LILLE (ADMB) Sociaal Bureau expandeert in Vlaanderen en zoekt Wallonië op.