Voor de aandeelhouders van Ageas zijn de jongste dagen een ware rollercoaster. Een Nederlandse rechtbank haalde het sluimerende Fortis-debacle weer helemaal naar boven. De verzekeringsmaatschappij Ageas is de rechtsopvolger van Fortis, en bijgevolg de eerst aangesprokene om een schadevergoeding te betalen als een rechtbank die oplegt.
...

Voor de aandeelhouders van Ageas zijn de jongste dagen een ware rollercoaster. Een Nederlandse rechtbank haalde het sluimerende Fortis-debacle weer helemaal naar boven. De verzekeringsmaatschappij Ageas is de rechtsopvolger van Fortis, en bijgevolg de eerst aangesprokene om een schadevergoeding te betalen als een rechtbank die oplegt. Dat leidde meteen tot enkele paniekerige telefoontjes van aandeelhouders op onze advieslijn. Aan de ene kant heb je een verzekeraar die zich de jongste jaren operationeel voorbeeldig heeft ontwikkeld, en desondanks goedkoop gewaardeerd is gebleven. Op die basis is slechts één advies mogelijk: 'koopwaardig'. Maar er is natuurlijk ook nog die andere kant: de juridische procedures, die nog jaren onzekerheid kunnen veroorzaken. Op die basis kan het advies enkel maar zijn: 'afblijven'. Vandaar dat we hebben verkozen een afwachtende houding aan te nemen tegenover Ageas. Dat blijft zo: houden/afwachten.Velen waren onaangenaam verrast door de pandoering van het Ageas-aandeel (-13 % vorige week), omdat ze net vertrouwen hadden getankt of nog hadden bijgekocht, omdat het aandeel tot 'favoriet voor de tweede jaarhelft' was gebombardeerd. Er lijkt daar haast een vloek op te rusten. Net zoals de favoriet bij het begin van het jaar, EVS, voorlopig ook de verwachtingen nog niet kon inlossen. De favorietenrol is dus zwaar om te dragen. Favoriet wordt je maar als je al op veel kooplijsten prijkt en die instellingen het aandeel al in hun portefeuilles hebben opgenomen. De minste jobstijding is dan voldoende om adviesverlagingen uit te lokken en het aandeel geheel of gedeeltelijk uit de portefeuilles te verwijderen, met een stevige koersval tot gevolg. Zeker in een vergevorderd stadium van de stijging zien we dat fenomeen vaker opduiken. We kijken in dit stadium liever naar aandelen die niet zo populair zijn, ondanks een geschiedenis van een stevige marktpositie en een gedegen beheer. Tijdelijke omstandigheden, zoals muntschommelingen, liggen aan de basis van hun mindere koersprestatie. Begin dit jaar was Intel een zware achterblijver op Wall Street, met een veel lagere waardering dan het marktgemiddelde, ondanks de sterke marktpositie en de enorme kaspositie. Na de verhoging van de verwachtingen voor dit jaar heeft het aandeel zijn populariteit herwonnen. Het is afgelopen met de onderwaardering, na een koersklim met 40 %. De koersstijging kan uiteraard nog wat verder gaan, maar we zijn tevreden dat we voor de achtste keer dit jaar een aandeel met meer dan 20 % winst kunnen verkopen.De prestaties van Barco zijn de jongste jaren beduidend minder dan de markt, en dat doet de populariteit van het aandeel tanen. Onlangs was er opnieuw een ontgoocheling en keerden we nog eens terug naar de bodem van de jongste jaren tussen 52 en 54 EUR. Met de verkoop van de afdeling Defense & Aerospace op komst, lijkt dat ons een goed instapmoment.HET LIJKT ONS EEN GOED INSTAPMOMENT VOOR BARCO.