Actility Benelux is een jonge onderneming met twee kernactiviteiten. De focus lag vooral op de energiemarkt toen het bedrijf drie jaar geleden werd opgericht. Het bedrijf wou met het internet der dingen inspelen op de grote behoefte aan slim energiebeheer. "Op het elektriciteitsnetwerk moeten vraag en aanbod altijd perfect in balans zijn", duidt Cedric De Jonghe, die verantwoordelijk is voor de energietak van Actility. "In het verleden namen grote gascentrales die taak op zich. Dat is natuurlijk ontzettend duur, vergt grot...