De vakbondsman begreep het niet: "Laat ons de crisis uitzweten, gebruikmaken van alle mogelijke overheidsmaatregelen en elke herstructurering vermijden. Zo deden we dat vroeger toch ook. " Het citaat is niet verzonnen en is evenmin uniek. De crisis 'uitzweten' wordt nog in veel bedrijven gezien als oplossing voor de problemen. In de hoop dat de goede oude tijd weer snel daar is. Maar die zal er nooit meer komen. Hoe onvoorspelbaar deze economische crisis ook is, wat we zeker weten, i...

De vakbondsman begreep het niet: "Laat ons de crisis uitzweten, gebruikmaken van alle mogelijke overheidsmaatregelen en elke herstructurering vermijden. Zo deden we dat vroeger toch ook. " Het citaat is niet verzonnen en is evenmin uniek. De crisis 'uitzweten' wordt nog in veel bedrijven gezien als oplossing voor de problemen. In de hoop dat de goede oude tijd weer snel daar is. Maar die zal er nooit meer komen. Hoe onvoorspelbaar deze economische crisis ook is, wat we zeker weten, is dat de economie een grondige facelift krijgt. Deze intro van hoofdredacteur An Goo-vaerts van vorige week stond ook op onze website te lezen. Enkele reacties: > Ons economisch model startte toen er weinig geld en mankracht in overvloed was. De beslissingsmacht hoorde bij het kapitaal. Vandaag ligt de verhouding mankracht-kapitaal totaal anders. Toch heeft de crisis nog niets veranderd aan die beslissingsmacht, ondanks alle retoriek over inspraak, consultatie of dergelijke zoethouders. Elke theorie, elk schoolmodel, elk klassiek gevormde denkspoor gooit zich te pletter in deze crisissituatie, omdat alle gevestigde waarden evolueerden. Dagelijks verandert de situatie omdat onze procedures en processen te strak en te routineus blijken te zijn. Onze communicatietechnieken evolueerden de laatste jaren met de snelheid van het licht, onze mentaliteit blijft lichtjaren achter. > Alleen bedrijfsleiders met lef zullen de crisis overleven. Voor de anderen is de tijd van uitsterven aangebroken. Er volgt een economische 'walk of the dinosaurs'. > Mathematische scherpslijpers zullen opmerken dat als een groeivooruitzicht van kleiner dan 1 procent wordt verwacht, dit bij toepassing van de vierkantswortel tot een gunstiger beeld leidt. Het is pas bij hogere groeiverwachtingen (maar wie verwacht die echt voor de eerstvolgende jaren?) dat er met een aanzienlijke afzwakking rekening moet worden gehouden. Dit gezegd zijnde, blijft de boodschap van An Goovaerts belangrijk genoeg om over na te denken. > Deze economische crisis komt als een zegen uit de hemel voor heel wat internationale bedrijven. Het wegsnijden van overtollige werknemers is nu een normaal gegeven waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Alles 'downsizen' in de dure westerse landen en als de economie opnieuw aantrekt, weer opbouwen in lagelonenlanden. Door de crisis wordt dat proces versneld doorgevoerd zonder dat er een haan (vakbond) naar kraait. Prachtig gevonden toch?