Eric Kenis richtte in 2007 Bryo op, een project van Voka om jonge starters te begeleiden. Sinds dit jaar zet hij als projectleider bij de Antwerp Management School een opleiding in de steigers om ICT-starters beter voor te bereiden op kapitaalrondes bij investeerders. Zijn boek Hoek af wordt op 19 januari in Gent voorgesteld met een evenement, dat de aftrap wordt van een roadshow door Vlaanderen. Zo wil de start-upkenner voldoende aandacht losweken voor zijn boodschap, want die is door het schrijven van dit boek alleen maar scherper geworden.
...

Eric Kenis richtte in 2007 Bryo op, een project van Voka om jonge starters te begeleiden. Sinds dit jaar zet hij als projectleider bij de Antwerp Management School een opleiding in de steigers om ICT-starters beter voor te bereiden op kapitaalrondes bij investeerders. Zijn boek Hoek af wordt op 19 januari in Gent voorgesteld met een evenement, dat de aftrap wordt van een roadshow door Vlaanderen. Zo wil de start-upkenner voldoende aandacht losweken voor zijn boodschap, want die is door het schrijven van dit boek alleen maar scherper geworden. 1. De les voor de overheid: doe wat je zegt. "De overheid doet veel goeds. De starters die ik interviewde, hebben waardering voor de administratief-technische ondersteuning en voor de subsidies, maar hun grote klacht is dat start-ups niet in aanmerking komen voor overheidsaanbestedingen. Dat komt doordat de overheid kijkt naar criteria zoals de financiële betrouwbaarheid of het trackrecord, maar daardoor vallen start-ups af. In het buitenland is dat anders. Bij ons zijn er weinig voorbeelden: Antwerpen heeft het Digipolis-platform om IT te kopen van start-ups en ook de VDAB koopt hr-technologie." 2. De les voor de investeerders: stop met applaudisseren en begin te investeren. "Heel weinig start-ups vinden in België kapitaal om door te groeien. Ik volg Omar Mohout (een Belgische start-upexpert bij Sirris, nvdr ) als hij zegt dat we op dat gebied niet in de Champions League en zelfs niet eens in de Europa League zitten. Vergelijkbare start-upcentra als Warschau of Dublin doen het veel beter. Mijn nieuwjaarswens is dat de Belgische risicokapitaalfondsen in 2016 echt op kruissnelheid komen. We moeten voorkomen dat we, net zoals in het voetbal, zaaien door ondernemers uitstekend op te leiden, maar dat we hen naar het buitenland laten vertrekken als het tijd is om te oogsten." 3. De les voor de grote bedrijven: werk intensiever samen met start-ups, want daar gebeurt de innovatie. "In Nederland sluit een groot bedrijf een contract af net omdat je een start-up bent. In België gebeurt het omgekeerde: dat je een start-up bent, weerhoudt bedrijven ervan om een contract te ondertekenen. Het is hard nodig dat ondernemingen meer kopen van start-ups. Op het moment dat een Belgische start-up een referentieklant nodig heeft, vindt hij die eerder in Duitsland of Nederland dan bij ons." 4. De les voor de ondernemers: word minder wereldverbeteraar en meer opportunist. "We zijn te weinig mercantiel. We zijn nog altijd een land van IT-ondernemers die verliefd zijn op hun product. Ondernemers moeten opportunistischer worden. Je hoort ondernemers bij ons vaak zeggen dat de markt nog niet klaar was voor hun product, maar daar kun je iets aan doen. Hoek af is overigens de juiste titel voor dit boek. Je mag niet onderschatten hoe risicobereid -- tot op het kamikazeachtige af -- die ondernemers zijn. Het is goed om ondernemen te stimuleren, maar het soort ondernemers dat die groeiverhalen realiseert, heeft toch een aparte persoonlijkheid. Het is zeker niet voor iedereen weggelegd." (B.D.)