Eco Fill verwerkt afvalkarton tot vulmiddel voor het verpakken van goederen.
...

Eco Fill verwerkt afvalkarton tot vulmiddel voor het verpakken van goederen. "Een bedrijf uit de bureautica heeft een aankoopbudget voor opvulmateriaal van 2,8 miljoen frank. Door het inschakelen van de Ecowatt bespaart het bedrijf 2,2 miljoen. De investeringskost in de Ecowatt is al na enkele maanden afgeschreven. Goed voor een besparing van 400 %." Het is één van de meest in het oog springende voorbeelden van Dirk Maes, zaakvoerder van de bvba Eco Fill. Maes is exclusief invoerder in de Belux van de recyclagemachine Ecowatt. Deze machine verwerkt overtollig verpakkingskarton tot kleine, kartonnen matjes. De capaciteit bedraagt vijf kubieke meter per uur. De matjes, met als productnaam Ecomat, kunnen op hun beurt opnieuw worden gebruikt als vulmiddel voor het verpakken van goederen. De Ecomat is onder meer een alternatief voor vulchips. Door het gebruik schommelt de kostenverlaging van verpakkingsmateriaal tussen 30 en 400 %. Het volume verpakkingsmateriaal daalt met 10 tot 20 %. "Een bedrijf bespaart gemiddeld tussen de 200.000 en de 700.000 frank." Het systeem is toepasbaar in alle sectoren, behalve voeding. Vooral farmaceutica, cosmetica, informatica en elektronica maken gebruik van de Ecowatt. De Ecowatt is een Japans product. Ook in onze buurlanden wordt de machine al verdeeld onder licentie. Dirk Maes weet dus dat er ooit een einde zal komen aan de verkoop van de machines. "Slechts twintig procent van de Belgische bedrijven heeft een voldoende grote hoeveelheid buffermateriaal om de aanschaf van de machine te verantwoorden." Een gemiddeld bedrijf gebruikt 50 tot 300 kubieke meter opvulmateriaal per jaar. Daarom werd het nevenbedrijf Eco Fill on site opgericht. Het verwerkt ter plekke bij de bedrijven het karton. "De klant moet de Ecowatt niet aankopen en heeft evenmin loonkosten. Wij verwerken het karton en conditioneren het opvulmateriaal." Bijkomend voordeel is de daling van de opslag- en behandelingskosten. Conventionele vulmiddelen worden immers in grote volumes gekocht. "Wij creëren de just-in-time-mogelijkheid." Eco Fill on site is een perfect voorbeeld van een lucratieve outsourcingniche. Volgens Dirk Maes zit in Eco Fill on site, overigens een beschermd concept, geen beperking van de groei. Het kan zelfs in het buitenland worden toegepast. Het bedrijf zal zich voortaan dan ook vooral op deze tweede activiteit focussen. Bvba Eco Fill werd in juli vorig jaar opgericht. Voor het eerste boekjaar verwacht Dirk Maes 20 miljoen omzet, volgend jaar een verdubbeling. Het aantal werknemers wordt weldra opgetrokken naar vijf.DIRK MAES (ECO FILL) Overtollig verpakkingskarton wordt verwerkt tot kleine, kartonnen matjes.